Ziraat Büyükbaş Hayvan Besicilik Kredisi 2021 Şartları

Ziraat Büyükbaş Hayvan Besicilik Kredisi 2021 Şartları

Büyükbaş hayvancılık yapmak istiyorum diyen okurlarımız için en uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunan Ziraat bankasının Hayvan Besicilik Kredisi ile ilgili tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik.

Yazımızın sonunda geldiğinde okurlarımız Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi ile küçükbaş ve büyükbaş, kanatlı sektöründe dahil tüm hayvancılık sektöründe düşük faiz oranları ile işletme ve yatırım kredileri sunmaktadır. Büyükbaş hayvancılık kredisi 2021 yılında uygulanacak faiz indirimlerinin ve faiz oranları ve kredi hesaplamasının ayrıntılarını öğrenecekler.

Ziraat Bankası Hayvan Besicilik Kredisi 2021 Resmi Gazete’ de

Ziraat Bankası tarafından Cumhurbaşkanlığı kararına göre tarım ve hayvancılık üzerine uygulanacak olan tebliğde; “Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, Damızlık düve yetiştiriciliği, Büyükbaş hayvan besiciliği, Küçükbaş hayvancılık, Arıcılık, Kanatlı sektörü, Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, Su ürünleri sektörü, Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim, Kontrollü örtüaltı tarımı, Yem bitkisi üretimi, Yurt içi sertifikalı tohum, Fide, Fidan üretimi, Süs bitkisi üretimi, Stratejik bitkisel üretim, Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim, Tarım makineleri (traktör ayrık), Traktör, Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı, Tarım makineleri parkı, Arazi alımı (birleştirme), Lisanslı depoculuk yatırımları, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı, Soğuk hava deposu yatırımları, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, Sözleşmeli üretim(üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi), Özel ormancılık” hakkında düşük faizli kredi kullanımı duyurulmuştur. Konumuz gereğince; Büyükbaş Hayvan Besiciliği kredi üst limiti 10.000.000 olarak belirlenmiş uygulanacak indirim oranı iste en yüksek şekilde yatırım kredisi için %90 iken işletme kredisi için ise %100 olarak belirlenmiştir. Ancak indirim oranlarından  detaylı bahsedilecek olursa;

Yatırım kredisi için belirlenen %50 indirim oranına öncelikli bölge yatırımı kapsamında 30 ilden biri olması halinde %10 indirim oranı ile ilave olarak Atıl İşletme alımı indirim oranı %10 olmakla beraber kredi kullanımından yararlanacak kişi Genç çiftçi 40 yaş ve altı ise %10, kadın çiftçi olması durumunda %10 daha eklenerek uygulanacak en yüksek indirim oranı %90’ı bulacaktır.

İşletme kredisi için büyükbaş hayvan besiciliğinde belirlenen %50 indirim oranına uygulama esasları tebliğinde belirtilen illerden biri olması şartıyla %10 indirim oranı ilave olarak yurt içi hayvan alımı veya kullanımında %10 ile kredi kullanacak kişinin kendi yemini üretme veya merak kullanımı halinde %10 indirim oranıyla genç çiftçi 40 yaş ve altı ise işletme kredisi kullanacak kişi %10 indirim oranına ek olarak kadın girişimci olması halinde %10 indirim ile en yüksek uygulanacak indirim oranı %100 belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Hayvan Besicilik Kredisi

Atıl İşletme Alımından Yararlanmak İçin

Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Ziraat Bankası tarafından kullandırılacak olan kredi için alınacak hayvancılık işletmesinin bir yıl süre ile atıl pozisyonda olması yani en az bir yıldır faaliyet göstermemesi şartı aranmaktadır. Koşulda bahsedilen bir yıllık süre işletme sahibinin hayvancılık işletmesi için en son kaydı yapılan hayvanın işletmeden çıkış tarihine göre hesaplanarak belirlenir. Bu hesaplama işlemi ise Hayvan Kayıt Sistemi HBS tarafından yapılır.

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı indirim oranından yararlanmak için; Ziraat Bankası düşük faizli tarımsal işletme kredisi kullanacak kişinin halihazırda işletmesinde bulunan hayvanlar ve yeni hayvan alım işlemine tabii olacak hayvanların yurt içinde doğmuş olma şartı ile %10 indirim oranı uygulanır.

Genç Çiftçi Girişimci İndirim Oranı İçin

Hayvancılık ile geçimini sağlayan veya hayvancılık sektörüne yeni girecek kişiler için (gerçek kişi) düşük faizli kredi kullanım kapsamında kredi kullanım tarihinin 40 yaş ve üstü olma şartı ve tarımsal üretimleri bizzat kendileri yapacak olmalıdır. (tüzel kişi) Ortaklarının en az %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şart olarak 40 yaş ve üstü şartını sağlaması gerekmektedir.

Kadın Çiftçi İndirim Oranından Yararlanmak İçin

Tarımsal işletmesi için kredi kullanımından yararlanacak olan kişinin (gerçek kişinin) kadın çiftçi olması ile beraber Tüzel kişi tarımsal işletme ortaklarından birinin en az %51 hisseyle kadın olması şartı ile uygulama esası tebliğinden belirlenen kadın çiftçi %ortaklarının en az %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan indirim oranından yararlanılabilir.

Kendi Yemini Üretme/Mera Kullanımı İndirim Oranı İçin 

Büyükbaş hayvan besiciliğinde belirlenen %50 indirim oranına ek olarak kabul gören kriterleri karşılaması için Kendi yemini üretme indirim oranı %10’dan yararlanabilmek için; Büyükbaş hayvancılık üretimde işletmenin kullanılan alanına hayvan başına en az bir dekar, küçükbaş hayvancılık üretim alanlarında ise her on hayvana bir dekar yem bitkisi ekilişi şartı, altını çizmekte devlethaber.net fayda var; yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması, indirimden yararlanmak isteyen kişiler gerekli koşulları sağladığına dair kanıtlayıcı nitelikte olan belgeleri il/ilçe müdürlükleri veya köy muhtarlıklarından temin etmeleri gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Yararlanma Şartları 2021

3 Ocak 2020 Cumhurbaşkanlığı Kararına göre büyükbaş hayvan besiciliği kredi kullanımından yararlanabilmek için; kişinin işletme hacmini 50 baş ve üzerine çıkarması ya da 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı (manda dahil) olmak üzere işletme kurması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı kararında yayınlanan büyükbaş hayvan besiciliği yatırım kredisi indirim oranı %50 kapsamına; “gübre ile ilgili altyapı, gübre ile ilgili ekipman alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, kurulu işletmelerin ayrı alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerinin yanında işletme kredisi için uygulanacak olan %50 indirim oranı kapsamına ise alımı yapılacak hayvanların en yüksek yirmi aylık ve erkek olması ayrıca ilgili bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir

Büyükbaş Hayvan Besiciliği İlleri

25 Mart 2020 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatım ve devlethaber.net İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğine göre büyükbaş hayvan besiciliğinde belirlenen illerdeki üreticiler öncelikli olarak yararlanabilecektir. Bu iller 30 ilden oluşup aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Adana Gaziantep
Afyonkarahisar Isparta
Aksaray İzmir
Amasya Kahramanmaraş
Ankara Kayseri
Antalya Kırklareli
Aydın Kırşehir
Balıkesir Konya
Burdur Malatya
Bursa Manisa
Çanakkale Muğla
Denizli Niğde
Diyarbakır Tekirdağ
Edirne Uşak
Elazığ Şanlıurfa

Küçükbaş Hayvan Kredisi İçin Gerekli Evraklar

 • Başvuru sahibine ait T.C Kimlik kartı,
 • Kredi kullanımında yararlanmak isteyen kişinin Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS Belgesi),
 • Tapu kaydı ve kira kontratı gibi kredi kullanacak kişinin tarımsal işletmesini kanıtlayacak evraklar,
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler (kefil veya ipotek),
 • Tarımsal işletmenin son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu,
 • Tüzel kişi için Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Tüzel kişiler için oda kayıt belgesi,
 • Tüzel Kişiler için vergi levhası,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler,
 • Tüzel kişi temsil yetkisine ilişkin kararlar,
 • Tüzel kişi noter onaylı imza sirküleri,
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için son yıla ait bilanço ve gelir tablosu,
 • Halihazırda Tüzel kişiler için en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu gibi evraklar istenmektedir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Nasıl Yapılır?

Büyükbaş besi sığırcılığını yapmanın temel amacı sığırların et verimini arttırmaktır. Besicilikte hayvanın dış görünüşü, ırkı, yaşı ve sağlığı önemli olduğu kadar hayvana yedirilen yeminde kaliteli olması yine hayvanın sağlığını ve verimliliğini etkileyecektir. Besi sığırlarına günde iki veya üç defaya mahsus tek tek ya da toplu halde yemleme işlemi yapılır.

Yemleme işlemine konu olan yemler ise; Bunlar buğday, arpa, mısır, kepek, pamuk tohumu küspesi veya ayçiçeği küspesi, kireç taşı, tuz, vitamin ve mineral karması diye örneklendirilebilir. Bu yemlerin ortak bileşeni içlerinde hayvana günlük olarak protein ve enerji kaynağını sağlamaktır. Besicilik yapacak üreticinin besiye alınan hayvanları yetiştirebileceği alanlardan biri meralar olduğu gibi diğer üretim alanları ise, kapalı ahırlar ya da etrafı uygun şekilde çevrili açık alanlar olabilir. Aynı zamanda iki besleme alanı aktif bir arada da kullanabilir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Hesaplama

Ziraat bankası faiz indirim oranları da eklendiğinde büyükbaş hayvancılık kredisini olarak işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 50 faiz desteği sağlanır. Böylece yıllık cari faiz oranı % 10 üzerinden %5 aylıkta ise %0.41 faiz uygulanır. Buna göre kullandırılacak olan 60 ay vadeli % 0,41 faizli büyükbaş besicilik kredisinin 3 ayda bir ödemeli olarak hesaplaması şu şekilde olacaktır.

Kredi Tutarı 3 ayda bir Ödeme Toplam Geri Ödeme
50.000 TL 2.892 TL 57.864 TL
75.000 TL 4.338 TL 86.796 TL
100.000 TL 5.784 TL 115.729 TL

10 milyon lira üst limitli olarak kullandırılacak olan büyükbaş hayvancılık kredisinin Tebliğ kapsamında istenen şartlarını yerine getiren çiftçilere ilave faiz indirimleri uygulandığında ise % 90 ve % 100 faizsiz olarak kullandırılacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.