Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi (2021 Şartları)

Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi (2021 Şartları)

Çiftçilerin üretim faaliyetleri için 2021 yılında da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri finansal destek sağlamaya devam ediyor. Hayvansal üretim konuları ve bitkisel üretim konuları olmak üzere küçükbaş, büyükbaş hayvancılıktan süs bitkilerine süs bitkisinden yem bitkisine kadar bir çok desteklemeleri çiftçilere sunuyor. Çiftçilerin faaliyetlerine göre işletme ve yatırım kredilerinde faiz indirimi yapılıyor. Yem bitkisi üretim kredisinin şartlarını ve kredi başvurusunda gereken belgeleri detaylı öğrenmek ve bilgi sahibi olmak için haberimizi okuyunuz..

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 3 Ocak 2020 tarihli ve 2015 karar sayılı Resmi Gazete kararına göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretime dair düşük faizli işletme yatırım kredisi kullandırıyor. Birçok sektöre destekleme sağlanarak çiftçilerin üretim faaliyetlerine destek veriliyor. Resmi Gazete kararına göre işletme ve yatırım dönemleri için ayrı ayrı faiz indirimi uygulanacaktır. Böylelikle üretim konularına göre Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçiler 2020 yılında da düşük faizli tarımsal kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ziraat Bankası geçtiğimiz yıllarda olduğu devlethaber.net gibi bu yılda Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortak çalışma sürdürmektedir. Bitkisel üretim sektöründe yatırım ve işletme dönemleri için faiz indirimi şartlar sağlandığı taktirde çiftçiye sunulmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankasının işletme ve yatırım dönemi olmak üzere düşük faizli kredi kullandırılması kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür. Kararda bitkisel üretim konularında işletme ve yatırım dönemi için faiz indirimleri ve kullandırılacak olan kredinin üst limitleri belirtilmektedir. Üç dönem için geçerli olan krediden yararlanmak için başvurular 31.12.2021 tarihine kadar alınmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandıracağı kredilerden gerçek ya da tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Bitkisel üretim konularında toplam 18 sektör bulunmaktadır. Kredi kullandırılacak olan konular da yüzde 25’ten yüzde 100′ e kadar birçok faiz indirimleri bulunmaktadır. Resmi Gazetenin kararında her üretim konusu için belirlenmiş kriterler yer almakta ve bu kriterlere uygun şartlar sağlandığı taktirde %100 faiz yani sıfır faizden yararlanılabilmektedir.

Bitkisel Üretim Konuları

 1. Kontrollü Örtüaltı Tarımı
 2. Yem Bitkisi Üretimi
 3. Yurt içi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi
 4. Süs Bitkisi Üretimi
 5. Stratejik Bitkisel Üretim
 6. Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık
 7. Geleneksel Bitkisel Üretim
 8. Tarım Makineleri
 9. Traktör
 10. Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı
 11. Tarım Makineleri Parkı
 12. Arazi Alımı (Birleştirme)
 13. Lisanslı Depoculuk Yatırımları
 14. Elüs Karşılığı Kredi
 15. Soğuk Hava Deposu Yatırımları
 16. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi
 17. Sözleşmeli Üretim
 18. Ormancılık

Ziraat Bankası Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi

Ziraat Bankası tarafından kullanılacak olan yem bitkisi üretimi kredisinin kredi üst limiti 5 milyondur. Yem bitkisi üretim kredisi işletme dönemi faiz indirimi yüzde 75, yatırım dönemi faiz indirimi de yüzde 75′tir.

Ziraat Bankasından faizsiz yem bitkisi kredisi kullanabilmek için yem bitkisi üretimi için belirlenmiş olan özelliklere uygun olunabilmesi gerekmektedir. Yem bitkisi üretim kredisinden yararlanabilmek için toplamda 5 kriter bulunmaktadır. Görselde de görüldüğü üzere belirlenmiş kriterler sağlanmadığı takdirde işletme ve yatırım dönemlerinde işletme dönemi için yüzde 75, yatırım dönemi için de yüzde 75 faiz indirimi sağlanmaktadır. Sıfır faizli yem bitkisi üretimi kredisi çekebilmek için belirlenmiş 5 kriter aşağıda sıralanmıştır.

 1. Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı
 2. Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
 3. Sözleşmeli üretim
 4. Genç çiftçi
 5. Kadın girişimci

Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi (2021 Şartları)

Bu 5 kriter çiftçinin Ziraat Bankasından kullanabilecek olduğu kredinin faiz oranlarını belirlemede oldukça önemlidir. Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı için yatırım döneminde faiz oranı belirtilmemişken işletme dönemi için yüzde 10 faiz indirimi belirtilmiştir. Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı yine modern basınçlı sulama sistemi kullanımında olduğu gibi yatırım dönemi devlethaber.net için oran belirtilmemiş, fakat işletme dönemi için de yüzde 20 faiz indirimi belirtilmiştir. Sözleşmeli üretimde sadece işletme kredisinde faiz indirimi yapılmakta ve bu indirim ise yüzde 20 olmaktadır. Genç çifti kriterinde ise işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 10 faiz indirim oranı sağlanmaktadır. Genç çifti ya da genç girişimci 40 yaş ve altı girişimciler için geçerlidir. Son olarak belirlenmiş kriter ise kadın çiftçi ya da kadın girişimcidir. Yatırım dönemi ve işletme dönemi olmak üzere ayrı ayrı yüzde 10 faiz indirimi kadın girişimciye sağlanacaktır.

Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi belirtilen kriterleri sağlayan çiftçilere yem bitkisi üretim kredisinde uygulanabilecek en yüksek faiz indirim oranı işletme kredisi için geçerlidir. Bu indirim faiz indirimi yüzde 100 ‘dür. Yüzde 95 faiz indirim oranı ise yem bitkisi üretimi kredisinin yatırım dönemi için geçerli olmaktadır.

Yem bitkisi üretiminden sıfır faizli / faizsiz krediden yararlanacak olan çiftçiler işletme kredisi kullanacak olan çiftçilerdir. Yatırım dönemi kredisi çekmek isteyen çiftçiler ise yüzde 95 faiz indiriminden yararlanacaktır. Ziraat Bankasından yem bitkisi üretimi kredisi çekebilmek için kredi şartlar yerine getirilmeli ve gerekli belgeler temin edilmelidir.

Ziraat Bankası Yem Bitkisi Kredi Şartları

Resmi Gazetenin kararı kapsamında Ziraat Bankasından çiftçilerin tek yıllık, çok yıllık yem bitkileri veya yapay çayır mera tesisi oluşturabilmek için düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmeleri için tebliğnamede belirtilen şartlar bulunmaktadır. Bunlar;

a) Kaba/kesif yem üretimi yapmak amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri veya edecek olmaları,

b) Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,

c) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,

ç) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması gerekir.

Ziraat Bankasından yem bitkisi üretimi kredisinden yararlanabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekmektedir. En güncel ve kesin bilgi Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir. Genel olarak başvuruda bulunacak çiftçilerde ÇKS kaydı aranmaktadır. ÇKS kaydı oluşturma hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Yem Bitkisi Üretimi Başvurusunda Gerekli Belgeler

Ziraat Bankasına yapılacak olan başvuruda istenen bazı gerekli belgeler bulunmaktadır. Bunlar;

 • T.C kimlik kartı
 • Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi
 • Tarımsal işletmenin kira kontratı ya da tapusu
 • Bankanın talebi doğrultusunda teminat belgesi

Bu belgeler ile Tarım Kredi Kooperatiflerine yada Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birine giderek yem bitkisi üretimi kredisine başvurusu yapılabilmektedir. Başvurular Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin usul ve esaslarına göre değerlendirmekte ve uygun görülen başvurular için kredi kullandırılmaktadır.

Ekimi Fazla Olan Yem Bitkileri

Yem bitkisi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların beslenmesi için gerekli kesif ve kaba yem üretime yönelik yetiştirilmiş olan tek yıllık ve çok yıllık bitkilerdir. Günümüzde en çok tercih edilen ekimi fazla olan yem bitkileri aşağıdaki gibidir.

 • Brom,
 • Burçak,
 • Domuz ayrığı,
 • Fiğ ve yerli fiğ,
 • Gazal boynuzu,
 • Hayvan pancarı,
 • İngiliz çimi,
 • Kocadarı,
 • Korunga,
 • Macar,
 • Mavi ayrık,
 • Rygrass,
 • Sepetçi kamışı,
 • Sudan otu,
 • Taş yoncası,
 • Üçgül,
 • Yem bezelyesi,
 • Yem Şalgamı,
 • Yonca,
 • Yulaf.

Bu yem bitkileriyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanların beslenmesi sağlanıyor. Yukarıdaki yem bitkileri haricinde bölgelere göre ve tüketim süreçlerine göre çeşitli sayıda yem bitkisi de bulunmaktadır. Yem bitkileri mevsime uygun seçilmeli ve üretilmelidir.

Yem Bitkisi Tohum Fiyatları 2021

 • Mera Ot Tohumu KG Fiyatı: 65 TL
 • Italian Ryegrass KG Fiyatı: 20 TL
 • Korunga Tohumu KG Fiyatı: 30 TL
 • Macar Fiğ Tohumu KG Fiyatı: 20 TL
 • Adi Fiğ Tohumu KG Fiyatı:20 TL
 • Yem Bezelyesi Tohumu KG Fiyatı: 19 TL
 • Sorgum Sudan Otu Tohumu KG Fiyatı: 15 TL
 • Silajlık Soya Tohumu KG Fiyatı: 20 TL
 • Standart Teff Grass KG Fiyatı:40 TL
 • Ot Tipi Teff Grass Rooiberg Tohumu KG Fiyatı :50 TL
 • Yonca Tohumu Tohumu KG Fiyatı: 35 TL
 • Tritikale tohumu KG Fiyatı:15 TL
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.