Tarım Desteklemeleri Belli Oldu!

Tarım Desteklemeleri Belli Oldu!

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3190) 5/11/2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Alan Bazlı Destekler

Bu kararlar ile, çevreye daha duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, kaliteyi ve verimi yükseltmek, araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, tarımsal kayıtların güncel tutulması ve sürdürebilirliği sağlamak amacı ile hazırlanarak uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

 • Madde 2- (1) 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre tarımda kullanılan gübre ve mazot için aşağıda belirlenen miktarlarda alan bazlı destek ödemeleri yapılır. Türkiye Tarım ve Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, kanola, soya, dane mısır, aspir, arpa, çavdar, buğday, tritikale, yulaf, mercimek, çeltik, fındık, nohut, yaş çay, patates, yem bitkileri, zeytin ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, ”Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar gübre ve mazot destekleme ödemesi yapılır.
 • (3) Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde ise ilave her 50 dekara kadar analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40,00 TL. olarak yapılır.
 • 2020 üretim yılında ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) ve Organik tarım Bilgi sistemine kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış ve geçiş süreci -2, geçiş süreci -3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne ”ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları belirlenmiş miktarlar üzerinden ödeme yapılır.
Ürünler Mazot Gübre Toplam
Nadas 8,00 TL. 8,00 TL.
Zeytin 15,00 TL. 4,00 TL. 19,00 TL.
Patates 27,00 TL. 4,00 TL. 31,00 TL.
Dane Mısır 25,00 TL. 4,00 TL. 29,00 TL.
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19,00 TL. 8,00 TL. 27,00 TL.
Çeltik, Kütlü Pamuk 62,00 TL. 4,00 TL. 66,00 TL.
Yağlı Ayçiceği, Soya 26,00 TL. 4,00 TL. 30,00 TL.
Kurusoğan, Aspir, Yaşcay, Konola, Yem bitkileri, Fındık 17,00 TL. 4,00 TL. 21,00 TL.
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 22,00 TL. 4,00 TL. 26,00 TL.
Diğer Ürünler 15,00 TL. 4,00 TL. 19,00 TL.

Destekleme Ödemeleri

 • (6) İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2020 üretim yılında bireysel ve grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulaması sertifikasına sahip olan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
 • (7) Küçük aile işletmesi desteği kapsamında dekara 100,00 TL. destekleme ödemesi yapılır.
 • (8) Ekli listede belirtilen tarım havzalarında, Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2020 üretim yılında ÇKS ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170,00 TL. fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.
 • (9) Katı organik gübre desteği kapsamında dekara 10,00 TL. destekleme ödemesi yapılır.
 • (10) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100,00 TL. destek ödemesi yapılır.

Türkiye Tarım Havzaları Destekleme ve Üretim Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri

Maddeler;

 • (1) 29/06/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2020 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödeme desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için ekli listede belirtilen ürünler ile sınırlıdır.
 • (2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme modelinde öngörülen havzalarda, 2020 yılı ürünü yağlı ayçiçeği, soya, kutlu pamuk, dane mısır, kanola, aspir, arpa, buğday, yulaf, çavdar, çeltik, tritikale, mercimek, kuru fasulye, nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağı ve dane zeytinde ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, kütlü pamukta yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılmaktadır.
 • (3) Yaş çay ürünün belirlenen miktarlarda kilogram bazlı fark ödemesi desteği verilir.
 • (4) Fark desteği ödemeleri 2021 yılı bütçesinden karşılanır. 2020 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak arttığı takdirde 2020 yılı hububat ve baklagil ürünün destekleme ödemesi yapılır.
 • (5) Ödemeler için alım satım belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, DİTAP satış kaydı) gerekir.
 • (6) havza bazlı belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Bu ödemeleri aşağıda görebilirsiniz.

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği (kr ve kg)

 • Yaş Çay: 13
 • Soya: 60
 • Yağlı Ayçiçeceği, Kanola, Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye: 50
 • Dane Zeytin: 15
 • Kütlü Pamuk: 10
 • Aspir: 55
 • Buğday, Arpa, Yulaf, Tritikale, Çavdar, Çeltik: 10
 • Zeytinyağı: 80

Maddeler;

 • (7) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlık tarafından tespit edildiği havzalarda 2020 üretim yılında ekilen mercimek, nohut ürünlerine ilave %50 destek ödenir. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.
 • (8) 2. maddenin ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin ekli listelerde belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda gübre, mazot, sertifikalı tohum kullanımı, fark ödemesi, fındık ve yem bitkileri alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapılmaz.
 • (9) Desteklemelerden, ÇKS sisteminde özlük, arazi bilgi kaydı ve ürün olan ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süreç içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç tüzel ve gerçek kişiler yararlanır.
 • (10) Ekli listede belirtilen tarım havzalarında; 02/04/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kururu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tanın Alanların Belirlenmesi ve bu alanda çay tarımı yapan üreticilere ruhsatname verilmesine dair karar ile belirlenen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yaş çay fark ödemesi yapılmaktadır.
 • (11) Hasat makinaları ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında uygun hasat makinalarında, verim tespiti ve uzaktan izleme tespiti yapan sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.
TÜRLER 2019 Yılı Desteği TL/DEKAR) 2020 YILI DESTEĞİ /TL/DEKAR) Artış Oranı (%)
Mercimek  20 30
Patates 80 100 25
Nohut 20 20
Yulaf 6 16 166,7
Tritikale 6 16 166,7
Çeltik 8 16 100
Soya 20 22 10
Kuru Fasulye 20 30 50
Arpa  8,5 16 88,2
Buğday  8,5 16 88,2
Çavdar  6 16 166,7
Kanola 4 5 25
Korunga  20 22 10
Fiğ 20 22 10
Yerfıstığı 15 17 13,3
Yem Bezelyesi  20 22 10
Yonca  30 30
Aspir  4 5 25

Hayvancılık Desteklemeleri Belli Oldu! hemen bilgi alabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.