Buzağı Satın Alma Kredileri (ÇİFTÇİLERE ÖZEL)

Buzağı Satın Alma Kredileri (ÇİFTÇİLERE ÖZEL)

2021 yılında büyükbaş hayvancılık yapmak istiyorum diyen ve hayvancılık kredileri ile ilgili merak edilen büyükbaş inek kredisi nasıl alınır, Devletten büyükbaş hayvan desteği nasıl alınır, devlet destekli inek alma şartları nelerdir,  Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli hayvancılık kredisi faiz oranları ne oldu ve inek alma kredisi şartları nelerdir vb. gibi konular hakkında soruların yanıtları haberimizden bulacaksınız.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Resmi Gazete’ de

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme dönemi kredi kullandırılmasına ilişkin karar 3 Ocak 2020 tarihinde 2015 karar sayısı ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararın içerisinde hayvansal üretim konuları ve bitkisel üretim konularında düşük faizli kredi kullandırılacak birden fazla sektör yer almaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri beraberliğinde belirlenmiş kredi limitleri ve belirlenmiş kredi faiz indirimleriyle 2021 yılında da hayvancılık ve tarımsal üretim sektörleriyle uğraşan çiftçilere kredi kullandırılacaktır. Bu kararın yayımlanmasının ardından hayvancılık sektörüne yeni giriş yapacak girişimciler Ziraat Bankasından sıfır faizli kredi kullanabilmenin şartlarını araştırmaya başlamışlardır.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi 2021

2021 yılına girildiğinden Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmaya devam edecek.. Birçok sektörü içinde barındıran karar her sektörden çiftçileri ilgilendirmektedir. Kredi limit ve faiz indirimleriyle çiftçilerin gündeminden devlethaber.net düşmeyen Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri düşük faizli kredisiyle, hayvancılığa ve tarıma yeni giriş yapan ve hali hazırda işletmesi bulunan çiftçileri destekler niteliktedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandıracağı hayvansal kredi türleri aşağıdaki gibidir;

Bu kredi türlerinin hepsinin kredi limiti, işletme ve yatırım dönemleri faiz indirimleri birbirinden farklıdır. buzağı yetiştiriciliği yatırım ve işletme dönemleri için faiz indirimi yüzde 50, damızlık düve yetiştiriciliği için işletme ve yatırım dönemi faiz indirimi yüzde 75, büyükbaş hayvancılıkta her iki dönem yüzde 50, küçükbaş hayvancılıkta işletme ve yatırım dönemleri faiz indirimi yüzde 75, kanatlı sektöründe yatırım dönemi için yüzde 25 ve işletme dönemi yüzde 50, kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde yatırım ve işletme dönemlerinde indirim yüzde 75, arıcılık sektöründe işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 50, su ürünleri sektöründe her iki dönem için faiz indirimi yüzde 50 ve son olarak geleneksel hayvansal üretim işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 50 oranında faiz indirimi yapılmaktadır. Bu oranların haricinde sıfır faizli kredi kullanmak isteyenler belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir.

Devletten İnek Alma Şartları

buzağı yetiştiriciliği için sıfır faizli kredi kullanmak isteyen çiftçiler aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdikleri takdirde yüzde 100 yani sıfır faizli kredi kullanabileceklerdir. Sıfır faiz için belirtilen kriterler ise;

 • Öncelikli bölge yatırımı
 • Atıl işletme alımı
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı
 • Kendi yemini üretme/mera kullanımı
 • Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı
 • Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
 • Genç çiftçi
 • Kadın girişimci

Belirlenen kriterlere uygun olunduğunda ilave kredi faiz indirimi eklenecek ve böylece sıfır faizli kredi kullanılabilecektir. Sütçü ve kombine buzağı yetiştiriciliğinin kredi üst limiti 25.000.000 TL’dir. Yatırım ve işletme dönemleri için ayrı ayrı yüzde 50 faiz indirimi uygulanacaktır. Uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi yüzde 100 olan sütçü ve kombine buzağı yetiştiriciliği, öncelikli bölge yatırımında her iki dönem için yüzde 10, atıl işletme alımında yalnızca yatırım dönemi için yüzde 10 indirim, yurt içinde doğan hayvan alımında yatırım ve işletme dönemi için ilave yüzde 10 indirim, kendi yemini devlethaber.net üretme de yalnızca işletme döneminde yüzde 10 faiz indirimi, atık enerji kullanımında her iki dönem için yüzde 10 faiz indirimi, organik tarım/iyi tarım uygulamalarında yalnızca işletme dönemi yüzde 10 faiz indirimi, genç çiftçi ve kadın girişimci için her iki dönemde olacak şekilde yüzde 10 faiz indirimi sağlanacaktır. Böylelikle uygulanabilecek en yüksek faiz oranı yüzde 100 olacaktır.

KOMBİNE SIĞIR ve SÜTÇÜ İNEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

İNDİRİM KONU BAŞLIKLARI YATIRIM İŞLETME KREDİ ÜST LİMİT
50% 50% 25.000.000 TL
Öncelikli Bölge Yatırımı İndirimi 10% 10%
Atıl İşletme Alımı 10%
Yurt İçi Doğan İnek Alımı 10% 10%
Kendi Yemini Üreten/Mera Kullanan Çiftçiler 10%
Organik Tarım/İyi Tarım Yapanlar 10%
40 Yaş Altı Genç Çiftçi İndirimi 10% 10%
Kadın Çiftçilere Uygulanan İndirim Oranı 10% 10%
Uygulanacak En Fazla İndirim Miktarı 100% 100%

Buzağı Yetiştiriciliğin Öncelikli Bölge Yatırımı İlleri

Aşağıda sıralanan iller öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinden yararlanabilmektedir. Öncelikli bölge yatırımı kriteri aranan hayvancılık konuları ise; başta sütçü ve kombine buzağı yetiştiriciliği olmak üzere damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvan besiciliğidir. Öncelikli bölge yatırımı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanan tebliğde öncelikli bölge yatırım illeri belirtilmiştir.

Adana Bursa
Afyon Uşak
Bilecik Tekirdağ
Aydın Niğde
Çanakkale Sakarya
Edirne Kayseri
Balıkesir Kırklareli
Isparta Muğla
Eskişehir Mersin
Karaman Kütahya
İzmir Konya
İstanbul Nevşehir
Denizli Manisa
Aksaray Burdur
Antalya

Buzağı Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası İnek kredisi ve buzağı yetiştiriciliği için kredi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası şubelerine başvuru yaparken bazı belgeler istenmektedir. Başvuru için gerekli belgeler;

 • T.C kimlik kartı
 • Başvuru dilekçesi
 • ÇKS belgesi
 • Eğitim düzeyi içeren belge
 • İkametgah belgesi(yerleşim yeri)
 • Vergi Levhası
 • Faaliyette bulunacak yerin tapusu ya da kira kontratı
 • SGK’dan alınan belge

Devletten İnek Buzağı Alma Şartları

 • Buzağı yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 50 baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık buzağı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini bu sayının ( 50 baş) üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Buzağı yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri,
 • Barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet, ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımları ile diğer yatırım giderlerini kapsar.
 • Kredi ile satın alınan buzağıların, Tarım ve Orman Bakanlığını kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir.
 • Ziraat bankasından faizsiz işletme veya yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerekir.
 • Mevcut ve kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme veya yatırım kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler (damızlık belgesine sahip olma, Hayvan Bilgi Sistemin’de kayıtlı olma) aranır.
 • İşletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı (kulak küpe numaraları belirtilerek) kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir.

Sütçü ve Kombine Buzağı Cins ve Özellikleri

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli buzağı kredisi kullanmak isteyen ve yeni hayvancılık sektörüne girişecek olanlara sütçü ve kombine buzağı cinsleri hakkında ufak bir bilgilendirme yapacak olursak sütçü buzağı cinsleri;

 • Holştayn (Hollanda): Bir yıl için ortalama 4000 – 5000 kilogram aralığında süt verirler.
 • Jersey: Jersey ırkı ağırlığının yaklaşık 13 katı kadar süt verir. Ortalama jersey ırkından olan ineklerden 7 bin 270 kg süt elde edilir. Sütlerdeki yağlılık oranı ise %5’tir.
 • Kırmızı Hol Stein: Bir yıl içinde yaklaşık 8000 kilogram süt verirler.
 • Guernsey: Bu ırk ortalama 3500 kilogram süt verir. Sütteki yağlılık oranı ise % 4,5’tir.
 • Angler: Bir yılda yaklaşık 4000 kilogram süt verirler. Sütlerindeki yağlılık oranı guernsey buzağılı ile aynıdır oran ise % 4,5’tir.

Kombine buzağı cinslerinden en verimli olanlar ise;

 • Montofon ırkı kazanç bakımından oldukça verimli ve yüksektir. Mandafon buzağı ırklarına kökeni İsviçre olduğundan İsviçre Esmeri olarak bilinmektedir. Mandafon inekler Simental inekleri gibi hem sütçü hem etçi olan ırk türüdür.
 • Simental buzağıları hem etçi hem de sütçü olmalarından dolayı kombine buzağı ırkı olmaktadır. Et kalitesi oldukça fazla olan simental buzağılarında yüzde 55 ,yüzde 60 oranında et elde edilmektedir. Bu buzağı ırkından yıllık 6.000 ile 10.000 litre süt verimi sağlanabilmektedir.
 • Sarı alaca inekleri iri ve sağlam yapısıyla yetiştiricilerine canlı ağırlıkları ortalama 650 – 800 kiloyu bulmaktadır. Bu ırktan süt elde etmek isteyen kişiler rahatlıkla 4.000 ve 5.000 kilo civarında süte sahip olabilirler.

Ziraat Bankası İnek Kredisi Hesaplama

Ziraat bankasından 84 ay vadeli( 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadede) sunulan inek kredisi almak isteyenler 3 ay da 6 ayda bir ve 12 ayda bir ödemeli olarak indirim oranlarından yararlanmak için öncelikle inek kredisi hesaplama yaparak ödeme planını görmeli buna göre diğer inek kredisi veren bankalar ile aradaki faiz farkını bularak en uygun krediyi tercih etmelidir. Ziraat bankasından en düşük faiz oranları ile sunulan büyükbaş hayvancılık kredilerini faiz oranları hesaplaması şu şekilde olacaktır. Öncelikle tablodada görüldüğü üzere büyükbaş hayvancılık faiz indirimi işletme ve yatırım kredilerinde % 50 olarak uygulanacaktır. Ziraat bankasının yıllık cari faiz oranı % 9 üzerinden faiz indirimi hesaplayacak olursak

 • 9*0,50: 4,5
 • 9-4,5=4,5< yıllık
 • 4,5/12:0,37< aylık bulunacaktır.
 • % 0,37 faiz oranları ile 3 ayda bir ödemeli ödeme planına % 1,11 faiz oranı uygulanacaktır.İnek kredisi hesaplama tablosunda ise şu şekilde görünecektir;

Ziraat İnek Kredisi %0.37 Faiz Oranlı 3 Ayda 1 Ödeme Tablosu

Miktar Vadesi Aylık Ödeme Toplam Maliyet
100.000 TL 48 Ay 6.951 TL 111.255,22 TL
100.00 TL 60 Ay 5.706 TL 114.131,24 TL
200.000 TL 48 Ay 13.905 TL 222.510,43 TL
200.000 TL 60 Ay 11.412 TL 228.262,48 TL
250.000 TL 60 Ay 14.265 TL 285.328,10 TL

2020 Güncel Buzağı Fiyatları

Türkiye İstatistik Kurumunun geçen yıl verilerine dikkate alarak açıkladığı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları üretim değerine göre buzağı fiyatları %3,25 azalarak 7.108 TL’ye düştü. Melez buzağı fiyatı ise %0,61 artış ile 6.037 TL oldu. Canlı hayvan değeri ise yüzde 24,1 oranında artış yaşandı. Sahibinden.com üzerinden 2020 güncel buzağı fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.