Nafaka Hesaplama TÜFE Oranına Göre TUİK Örneği 2021

Nafaka Hesaplama TÜFE Oranına Göre TUİK Örneği 2021

Nafaka yasasının yeniden düzenlenerek yasalaşması bekleniyor. Nafaka ödemekle mükellef on binlerce mağdur, süresiz nafakanın son bulması için umutla bekleyişini sürdürüyor. Nafakazedelerin konu ile alakalı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelecek haber bekleyişleri sürüyor. Boşanma sonrası erkeklerin ömür boyu eski eşine para ödemesini öngören süresiz nafakanın ne zaman kaldırılacak? Çalışmalarda son durum ne? TÜİK verilerine göre ve Üfe -TÜFE oranına göre nafaka hesaplaması ve programları üzerinden hesaplama yaparak nafaka artış oranlarını kendiniz hesaplama yaparak görebilirsiniz. Bu yazımızın sonunda nafaka türlerinin neler olduğunu öğrendikten sonra ÜFE oranına göre nafaka hesaplama programı üzerinden kendiniz hesaplama yaparak aylık nafaka artırımlarının ne kadar olduğunu görebilir,  2021 yılında Haziran ayında Ne kadar nafaka öderim sorularının yanıtlarını kendiniz görebilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı ne kadar olduğunu 2021 yılı Haziran Tüik verilerine göre Nafaka ücreti nasıl hesaplanır öğrendikten sonra 2021 nafaka ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İsterseniz öncelikle Nafaka nedir? Nafaka türleri olan Tedbir, İştirak, Yoksulluk nafakası ne demek, örnek nafaka miktarları ne kadar? Nafaka hesaplama ile ilgili bilgilerle yazımızda başlayalım.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarında tarafların birbirlerine ödemekle yükümlü olduklar nafakalar üç ayrı nafaka türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nafaka türleri ise;

 • Medeni Kanun 169 ve 197 maddelerinde düzenlenen tedbir nafakası, 182 ve 330 maddelerinde düzenlenen iştirak nafakası, ve 175 maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası dır.

Boşanma davalarında alacaklı borçlu ilişki olarak düzenlenen kusurlu tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafa ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Aile Mahkemelerinde karara bağlanan   ve borçlu olan tarafın her ay düzenli olarak ödemekle yükümlü oldukları bir ödenektir. Boşanma sonrasında yoksulluğa düşen taraf için nafaka ödemekle yükümlü olan taraf nafaka bağlanmasına Aile hakimi kişinin gelir durumunu ve mal varlığına göre belirli bir miktarda kararlaştırarak hükme bağlar. Nafaka tutarının belirlenmesinde kişilerin sosyo- ekonomik durumları göz önüne alınmaktadır. Nafaka bağlandığı tarihten itibaren mahkeme kararı ile her yıl ÜFE – TÜFE oranındaki artış oranına göre nafakanında artırılması karar bağlandıysa her yıl ödenecek nafaka miktarı değişmektedir. Nafaka ödeyecek olan kişiler bu miktarın hesaplaması hesaplama araçları üzerinden yaparak aylık  ne kadar ödeyeceğini bulabilir. Bu hesaplamalar sayesinde nafakada ne kadarlık bir artış olacağı bulunmaktadır.  Devlethaber.net olarak nafaka hesaplaması yapmak isteyenler için yıllık ÜFE oranlarına göre nafaka hesaplamalarını yapmış bulunmaktayız. Hesaplamalarda avukatlar daha iyi bir hesaplama yapacaklardır bunun için en net bilgi almak için avukatların danışmanlık hizmeti de alabilmek  mümkündür.

Örnek Nafaka Miktarları

Boşanma davalarında tarafların ödemekle yükümlü oldukları nafaka ödeneklerinin hesaplamaları asgari ücretli çalışanların düşük gelirli oldukları ve açlık ve yoksulluk sınırı gibi genel ekonomik veriler çerçevesinde ele alındığında düşük miktarlarda bağladığı araştırılmıştır. Ülkemizde incelenen dosyalar arasında hükmedilen nafakanın % 66,4’ü 0-500 TL arasında olup ortalaması 262 TL. bağlanmaktadır. Aile Mahkemeleri tarafından verilen nafaka miktarlarının ortalaması ise sadece 370 TL. civarındadır. Az miktarlar üzerinden hükmedilen nafakaların ödeyecek olan borçlu tarafın gelir durumunda artış  söz konusu olduğunda alacaklı taraf nafaka miktarının artırılması davası açabilir. Nafaka  artırım davasında ise Yıllık ÜFE artış oranları baz alınarak nafakanın bağlandığı ay ile dava açılan ay arasındaki ÜFE artışı oranı üzerinden alacaklı nafaka miktarı çarpılıp yüzdesi alınmak suretiyle yeni nafaka miktarı hesaplanır. Nafaka artırım davası açılabildiği gibi borçlu tarafından nafakayı ödemekte zorluk yaşaması ve maaşında azalması söz konusu olduysa nafaka indirim davası da açabilme hakkına sahiptir.

ÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplama Programı

Nafaka hesaplamasında Türkiye İstatistik Kurumu Tüik Üfe oranları baz alınarak ödeneğin miktarı belirlenir. Tüik tarafından her yıl 12 aylık yayınlanan Üfe ortalaması oranında artış yapılarak hesaplanan nafaka hesaplamaları da kişinin gelir durumuna ve kusurlu olup olmadığına göre Aile hakimi tarafından verilen karara göre bağlanır.

Eğer boşanma kararında Nafakanın önümüzdeki yıllarda yeniden hükme gerek kalmaksızın TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE artış oranında arttırılması kararı verildiyse bu durumda nafakanın bağlandığı ve başlatıldığı tarih esas alınarak her yıl aynı ayda olmak üzere TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE artış oranında geçerli nafaka miktarının arttırılması gerekmektedir. Başka bir karar verilmediyse bu karara göre nafaka artırımı yapılmaktadır.

Nafaka artış oranları her yıl Tüik tarafından açıklanan Üfe oranlarının devlethaber.net artışına göre yeniden hesaplanır. Ufe deki artış oranı nispetinde nafaka miktarı rakamları üzerine uygulanmaktadır. Eğer bağlanan nafaka  aylık olarak düzenli bir şekilde ödenmiyorsa icra takibi başlatıldıysa bu durumda icra müdürlüğü gerekli hesaplamayı yapacaktır.

Nafaka artım davasında artış oranları nafakanın başlangıç tarihi hangi aya denk geliyorsa örneğin Haziran ayına denk geliyorsa bu durumda geçen yıl Haziran ayı ile Bu yıl Haziran ayı Üfe artış oranı ne kadar olduysa o oranda artış yapılacaktır.

Haziran ayında artırım yapılacaksa yıllık oranlardan Haziran ayında geçerli olan oranı kullanarak artırım yapmanız gerekecektir. Üfe artış oranlarına ilişkin tablolar üzerinden  artırım ve hesaplama yaparak ne kadarlık artış yapılacaksa bu oran bulunmaktadır.

2021 TEFE-TÜFE Oranı Nafaka Hesaplama

Nafaka hesaplaması yapılacak olan aya ait yıllık tüfe oranını Tüik verilerinden tespit edildikten sonra 12 aylık açıklanan bu oranı nafaka miktarı ile çarparak ve yüzdesini alarak hesaplamalar gerçekleştirilir.

Örneğin;  OCAK Ayına ait Üfe % 20 açıklandıysa bu durumda hesaplama aynen şu şekilde olacaktır.

 • Bağlanan nafaka 200 TL olsun.
 • Tüik açıklanan TüFE artış oranı da % 20 olduğunda;
 • 200X 20/100: Artış Miktarı (40) bulunur.
 • Nafaka 200 + Artış miktarı 40= 240 TL Nafaka alacağı hesaplanmış olur.

Kısaca matematiksel olarak hesaplama oranını vermek gerekirse;  Diyelim ki; Tüfe 11,86 olarak açıklandı. Nafakanız A ise; A+A*11,86/100

Tüketici Fiyat Endeksine Göre Nafaka Hesaplaması

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 05-2021 için; yıllık %11,39, aylık %1,36 değişim olduğunu düşünürsek;

202 Nafaka hesaplaması tüfe değişim oranları

TÜFE’de bir önceki aya göre %1,36 bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57 , bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti. Ayrıntılar.

 • Bağlanan nafaka 200 TL olsun.
 • Tüik açıklanan TüFE artış oranı da % 11,39 olduğunda;
 • 200X 11,39 /100: Artış Miktarı (22,78) bulunur.
 • Nafaka 200 + Artış miktarı 22,78= 222,78 TL Nafaka alacağı hesaplanmış olur.

TÜİK Nafaka Hesaplama

Nafaka artırım davalarında uygulanacak olan nafaka artırım oranı; TÜİK’in her ay yayınladığı Üfe oranı yani Üretici Fiyatları Endeksi-bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göre belirlenmesi kararı gereğince, nafaka artırım talepleri ÜFE oranını geçemez. Nafaka hesaplamasında dengenin korunması gerektiği gözönüne alınarak nafaka artırım davalarında nafakanın ÜFE oranında artırılması suretiyle dengenin sağlanması alacaklı tarafın mağdur olmaması amacıyla alınmış bir karardır.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE Göre Nafaka Hesaplaması

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %5,53 aylık %1,54 arttı. Tüik açıklanan artış oranı verileri için tıklayınız.

Yİ-ÜFE  bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,14 artış gösterdi.

Örneğin;  nafaka artış oranı hesaplamasında her ay açıklanan Üfe artış oranı yüzdelik artış baz alındığında; Nafaka hesaplaması yapacak olursak;

Yukarıdaki hesaplamaya göre ; Üfe % 5,53 lik bir artış söz konusu ise 200 liralık nafakanın 211,06 liraya yükselmesi söz konusu olacaktır.

Online Nafaka HESAPLAMA

Parasal bir tutarı Yİ-ÜFE ile güncelleme hesaplama aracı üzerinden nafaka artış oranı hesaplaması yapılabilir. Örneğin; Başlangıç ay yılın hangi ayın endeksine göre güncellenecek olduğunu veri girişini hesaplama aracına yazarak bulunabilir.

Bu durumda TÜİK verilerine göre; 2021 Ocak ayı ile 2020 Ocak ayı karşılaştırılarak endeks güncel hesaplaması yapılabilir. 200 TL tutarında bağlanan bir nafaka hesaplaması da aynı şekilde bu hesaplama aracından yapılabilir. Güncellenecek ola tutar: 200 TL Güncelleme çarpanı 1.0884 olduğunda 217.68 TL bulunmaktadır.

Tüik  tabloları ve hesaplamaları için tıklayınız.

İştirak Nafakası Nasıl Hesaplanır?

Medeni Kanunun 182/3 maddesine göre Aile hakimi, tarafların istekleri halinde iştirak nafakasının sonraki yıllarda ne miktar arttırılacağını da kendisi mahkeme sonucunda kararında belirtir.

Bu belirlemeden Hakim tarafların karşı tarafın yükümlü olduğu iştirak nafakasının yıllık olarak her yıl TÜİK verilerine göre TEFE, TÜFE, DİE, Döviz Artış Kuru, Altın Fiyatları endeksine göre arttırılacağını kararında belirtmek sureti ile kararında ilerleyen yıllardaki nafakanın artışının neye göre baz alınarak artış yapılacağı hakkında karar da tüm hususları belirleyecektir.

Mahkeme kararından eğer Hakim sonraki yıllarda ödenecek nafaka miktarını artışının neye göre belirleneceğinin kararını belirtmemişse veya mali durumlardaki şartların değişmiş olması durumunda nafaka uyarlama davası açarak nafakanın yeniden hesaplanmasını isteyebilir. (Örneği maddi durumlardaki şartların değişikliği olarak maaşında yada mali durumunun çok iyi hale gelmesi, çocuğun liseye, üniversiteye başlaması gibi durumlar göz önünde bulundurularak alacaklı yada borçlu iştirak nafakasının yeniden hesaplanması için talepte bulunabilir.

Sizde hesaplama yönteminden yola çıkarak hangi ayda nafaka bağlanacaksa o ayın geçmiş yıl Tüik Üfe Tüfe verilerinden yola çıkarak artırım davası sonrasında ne kadar nafaka artışı yapılacak öğrenebilirsiniz.

Nafaka ile ilgili bütün detaylandırmaları sizler için derledik, ilginizi çekebilecek konularımızdan olana Tazminat alma yolları ile ilgili yazımızı okuyarak tazminat ile ilgili konularda da bilgi sahibi olabilirsiniz

YORUMLAR

 1. Ahmet dedi ki:

  Belirlenen Nafakayı TÜİK tarafından belirlenen yıllık Üfe oranında artırmak için; hangi tarihten itibaren; dava tarihini mi, karar tarihini yoksa kesinleşme tarihini mi baz alarak 1 yıl hesabı yapacağız ? Teşekkürler cevaplar için

 2. Fatma dedi ki:

  Slm 880 TL nafa almaktayım enflasyon oranında bu yıl nekadar olur tesekkurler