MTV ve Trafik Para Cezası Borç Yapılandırılması Nasıl Yapılır?

MTV ve Trafik Para Cezası Borç Yapılandırılması Nasıl Yapılır?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun  ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Trafik Para Cezası (TPC) ve diğer  İdari Para Cezası borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilen talimatla ekonomide büyük barış dönemi resmen başlamış oldu. Bu dönemde otomobili olan vatandaşlara ise müjdeli haber verildi.  Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes alacak. Konu ile ilgili olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı.

Vergi ve sigorta prim borcununuz mu var? Fırsatı Kaçırmayın! Tüm vergi borçlarını, idari ve trafik borçlarınızı Öğrenim kredisi ya da SGK prim borçlarınızı yapılandırarak, taksitler halinde ödeme kolaylığından yararlanabilirsiniz.  Gecikme Zamsız ve Faizsiz Peşin ödeyin rahat edin.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020.

Ayrıntılı bilgi gib.gov.tr üzerinden alabilirsiniz.

Yapılandırma Başvurusu

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye  1 Seri No.lu Bazı Alacakların  Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin  7256 sayılı Kanun  Genel Tebliği’nden ulaşmanız mümkündür. Başvuru videosunu da izleyerek yapılandırma başvurularınızı vergi dairesine  gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr) üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır kısaca bahsedecek olursak;

Yapılandırma başvurular vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden www.gib.gov.tr üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada hızlı erişimden interaktif vergi dairesine tıklanır, İnteraktif vergi dairesi sayfası üzerinden TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri veya e-devlet şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılır. Ana sayfada yer alan yapılandırma menüsünden 7256 sayılı kanun kapsamında tecil işlemlerine tıklanarak, 7256 başvuru formu kutucuğuna tıklanır. Başvuru formunda kişiden istenen tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gereklidir.  Vergi dairesi, ödeme şekli kaç taksit olacaksa yazıyla ve ev ve iş telefon numarası, taahhütname kabul edilerek Açıklamaları okudum kabul ediyorum işaretlenerek, başvuru formunu doldurduktan sonra tamam butonuna basarak işlem tamamlanır.

Yapılandırma başvurusu

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra hemen altındaki 7256 başvurularım bölümüne tıklayarak, vergi dairesi bazında ödeme planlarını görüntüleyebilir, çıktısını alabilirsiniz.

Başvuru yapmak için son gün 31 Aralık 2020 tarihidir.

Yapılandırma Kapsamına Giren MTV VE TPC Borçları Hangileridir?

31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil); Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve  zamları, Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri, Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları, 17/11/2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla bu Kanun  kapsamında yapılandırılabilecektir.

Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın  takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Yapılandırma başvurusu

Yapılandırılan MTV VE TPC Borçlarında Sağlanan Avantajlar Nelerdir?

31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) öncesine ait borçların  yapılandırılarak;

 • MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine,
 • Trafik Para Cezası tutarı ile birikmiş faizler yerine,
 • Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile birikmiş faizler yerine

Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;

 • MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının,
 • Trafik Para Cezalarına uygulanan aylık % 5 faizin,
 • Karayolu Taşıma İdari Para Cezalarına uygulanan aylık % 5  faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvurular Nasıl, Nereye ve Ne Zaman Yapılacaktır?

Başvurular, 31 Aralık 2020 (bu tarih dahil) tarihi sonuna kadar; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr)  veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi  dairelerine/mal müdürlüğüne şahsen, yapılabilecektir.

Birden fazla araç sahibi  olanların her bir araç için  ayrı ayrı başvuruda  bulunması gerekmektedir.

Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân verilmektedir.

Borçlar Hangi Sürede ve Nasıl Ödenecektir?

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Peşin Ödeme Ve İndirim

Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde; Yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacakƨr.
Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90 İNDİRİM yapılacaktır. İdari Para Cezası aslından %25 İNDİRİM yapılacaktır. Ödemelerin Ödemelerin 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar
yapılması gerekmektedir.

Örnek: Mükellef 24/08/2019 vadeli 488 TL trafik idari para cezası borcunu kanun kapsamında yapılandırmak için vergi dairesine başvurmuştur. Ocak/2021 ayında mükellef vergi dairesine gelerek  yapılandırılan borcunu peşin olarak ödemiştir.

Bu durumda idari para cezası aslı olan 488 TL’den %25 oranında ve Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılacaktır.

Ödenecek Tutar

İdari Para Cezası Aslı (488,00-(488,00x%25) 366,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (25,62(25,62X%90) 2,56 TL
TOPLAM 368,56 TL

Buna göre, 368,56 TL ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 488 TL idari para cezası aslının %25’i olan  122 TL ve Yİ-ÜFE tutarının %90’ı olan 23,06 TL olmak üzere  toplam 145,06 TL indirim yapılacaktır.

Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerinin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Taksitli Ödeme ( Katsayı oranları)

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında arttırılarak tahsil edilecektir.

Katsayı oranları;

 • 6 Taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde; 1,045
 • 9 Taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde; 1,083
 • 12 Taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde; 1,105
 • 18 Taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde; 1,150

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitle ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Pandemi nedeniyle başvurularınızın ve ödemelerinizin Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılmasını tavsiye ederiz.

İlk 2 Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemede İndirim

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi
içinde (31 Mart 2021 tarihi sonuna kadar) ödenmesi halinde;

Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır. Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 50 İNDİRİM  yapılacaktır. İdari Para Cezası aslından %12,5 İNDİRİM yapılacaktır.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

 • İlk ikisinin (1 Şubat 2021 ve 31 Mart 2021) süresinde  ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
 • Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
 • Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları en geç son taksit (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti izleyen ay sonuna kadar, ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç  ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi,

halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

ÖDEME KANALLARI

Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde;

Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kart/kredi kartıyla,

 • Banka hesabından havale ile,
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,
 • Vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla,
 • Vergi dairesi veznelerine

 ödenebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı bankalar listesine, www. gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinden ulaşabilirsiniz

 • Sorularınız için: Alo 189 VİMER
 • Başvurularınız için; İnteraktif Vergi Dairesi
 • KAYNAK: Broşür Rehber
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.