Limited Şirketler Nasıl Kredi Kullanır? 2022

2022 limited şirketler nasıl kredi kullanır, yeni kurulan limited şirkete kredi verilir mi, ltd şirketi banka avantajları, limited şirket bankaların verdiği kredi desteklerine ulaşmak için detaylar..

13.01.2022
Limited Şirketler Nasıl Kredi Kullanır? 2022

Esnaflığa ilk girişte gerçek ve tüzel kişiler bankaların esnaf ve kobi kredilerine başvuruda bulunarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Şirket adına kredi çekmek isteyenler tarafından oldukça sorgulanan şirket adına kredi çekmek için şirketin kaç yıllık olması gereklidir, yeni açılan şirket adına kredi çekilebilir mi ve kredi kullanmak için şirketin türünün ne olacağı ve hangi şirketler daha çok kredi kullanabilir gibi çeşitli konulara yanıt aranmaktadır.

Bazı finansman kuruluşları tarafından şirketlere kredi çıkartılır uygulamaları mevcuttur yeni kurulmuş ve vergi levham yeni kredi alabilir miyim diye araştırma yapan girişimcilerin merak ettiği şirket ortağı kredi çekebilir mi ve KOBİ kredisi, ticari kredi ve esnaf kredisi başvurularında istenen belgeler ve limited şirketlere destek kredisi ile tüm merak edilenler haberimizde.

Yeni Kurulan Limited Şirkete Kredi Verilir Mi?

Yeni kurulan limited şirkete belirli bir zaman geçmeden kredinin verilebilmesi için şirketin ana sermayesi ve şirket ortaklarının KKB notlarının yüksek olmasıyla birlikte kredi verilebilir. İstediğiniz kredi yüksek meblağlarda ise krediyi çekeceğiniz banka limited şirketinizin nakit akışını görmek isteyebilir. Bankanın nakit akışını incelemek istemesinin sebebi yüksek meblağda çekilecek olan krediyi ödeyip ödeyemeyeceğidir.

Şirket Adına Kredi Çekmek İsteyenler Tavsiyeler

Bilindiği üzere bankalar kredi kullanmak isteyenlerin ilk olarak kredi notu ve gelir durumunu göz önüne alarak kredi kullandırmaktadır. Tıpkı diğer bireysel müşterilerde olduğu gibi şirketlerin de bankalardan kredi kullanabilmeleri için bankalar ilk olarak şirketin gelir durumunu ve kredi notunu baz alarak kendi içinde değerlendirme yaptıktan sonra kredi hakkında olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapacaklardır. Gelir durumu ve kredi notu gibi verilerin kontrol edilebilmesi için de analiz yapılabilecek derecede bankalar ile ilişkide bulunuyor olması uzun süredir bankalar ile çalışıyor olması gerekmektedir. Kredi vereceği şirketin yeni kurulmuş olması ve bankalarda henüz bir kaydının bulunmaması bankalar açısından dezavantaj olacak bir durum olabilecektir.

Bankalar ile herhangi bir ticari işlem yapmaması ve bilinirliğinin az olması kredi kullanabilmesi için şirketin dezavantajına olacaktır. Yeni kurulmuş olan şirketlerin henüz bilançolarının oluşmamış olması ve bu nedenle bankaların kredi değerlendirme de ilk baktığı veriler arasında yer alan bilançolarını bankaya ibraz edememeleri nedeniyle kredi kullanabilmeleri şansı oldukça düşük olacaktır.

Bankalardan kredi kullanmak isteyen şirket yöneticilerinin başvuruları eğer başka bir şirket ile birleştirilerek kurulmadıysa ve bilançoları oluşmadıysa bankalar olumlu olarak değerlendirmeyecektir. Bankalar kredi vereceği şirketleri derecelendirme uygulaması ile değerlendirmektedir. Peki bankalar şirketleri nasıl derecelendirirler isterseniz şimdide de bu konuda genel bilgilere yer verelim.

Halkbank esnaf kredisi hesaplama yaparak esnaf kredilerinin geri ödeme seçeneklerini görebilirsiniz.

Bankalar Kredi Vereceği Şirketleri Nasıl Derecelendirir?

Bankalar daha önceki yıllarda kredi vereceği şirketleri derecelendirme gibi bir işlem yapmıyordu. Bunun yerine daha küçük kapsamlı skor denilen bir derecelendirme yapmaktaydı. (Derecelendirme ve skor çok ayrı olarak düşünülmesi gerekir. Derecelendirme  çok daha kapsamlı bir uygulamadır.) Ancak yeni getirilen kurallar ile bankalarda kendi iç derecelendirmelerini yapmaya devam etmektedir. Bankalar kredi kullandıracakları şirketlerin finansman yükümlülüklerini sağlama kabiliyetlerini ölçme maksadıyla derecelendirme şirketinin o kurumu derecelendirmesini isteyebileceği gibi kendi içinde de,  kendi tarihi verileri baz alınarak yaratılmış modellemeler ile içeriden derecelendirme yapmak isteyebilir.

Her iki alternatif ile de bankaların yaptığı kendi iç değerlendirmeleri şirketlerin yaptığı derecelendirmeler kadar kapsamlı değildir. Kendi modellemeler ile bankalar tarafından yapılacak iç değerlendirmenin bazı avantajları olacaktır. Şirketin ne kadar tanınırlığı varsa , daha önceden o bankanın müşterisi ise ve o sektörlerde kredi verdiği diğer şirketler de varsa ileriye ve geriye dönük olarak yeterli bir temerrüd bilgisine sahip ise şirketler o kadar avantajlı duruma gelecektir. Derecelendirmede temerrüd bilgisi oldukça önemli bir yere sahiptir. Hangi şirketler hangi şartlarda ve ne sıklıkla temerrüde uğradığı bilgisi modellemelerin istatistiki açıdan doğru çıkması adına son derece önemlidir. Derecelendirme yapılarak sermayesi yüksek olarak kurulan ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek olan LTD şirketleri kredi başvurularında avantaja sahip olacaktır.

Limited Şirketler Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Limited şirketler ve Anonim şirketlerin açılış sermayeleri yüksek olması ve bilançolarında gelir durumlarının yüksek çıkması nedeniyle bankalardan diğer şirketlere oranla daha fazla miktarlarda kredi kullanabileceklerdir. Anonim ve limited şirketleri şahıs şirketlerine oranla daha yüklü miktarlarda kredi kullanabilirler.

Şirket Adına Kredi Çekenlerden İstenen Evraklar Nelerdir?

Bankaların Kobi kredisi ve ticari kredilerine başvuracak şirketin adına yani tüzel kişilerden istenen belgeler genellikle şunlar olacaktır:

 • Ortakların kimlik fotokopileri,
 • Şirketin vergi levhası,
 • Şirketin kuruluş yılını, unvanını, ortaklık durumunu ve son sermaye yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi,
 • Ticaret sicil tasdiknamesi,
 • Yeni alınmış oda sicil belgesi  bağlı olduğu odaya ait faaliyet belgesi,
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olan şirkete ait ana sözleşme,
 • Anonim şirketler için hazirun cetveli,
 • Ortakların noter onaylı imza sirküsü,
 • Ortakların noter onaylı beyannamesi,
 • Adi ortaklık ise adi ortaklık sözleşmesi,
 • İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
 • Mal varlıklarına ilişkin olmak üzere şirketin ve ortakların adına gayrimenkul tapuları, taşıt ruhsat fotokopileri,
 • Son 3 yıllık onaylı bilanço  veya gelir tablosu,
 • Cari yıl ve son tam yıl detay mizan ve geçici vergi beyannameleri
 • Son dönem mizan,
 • Şahıs şirketleri ise: işletme defterine tabi oldukları için son 3 senelik onaylı işletme hesabı özeti bilanço veya gelir tablosu gibi belgeler istenmektedir. Gerekli görüldüğü halde banka başka belgelerde talep edebilir.

Şirket Adına Kredi Şartları Nelerdir?

 • Öncelikle bankaları kobi kredilerine başvuruda bulunan şirketlerin kredi sicilinin temiz olmasını istemektedir.
 • Şirket adına kredi çekebilmek için kurulan şirketin en az 1 yıllık ticari faaliyetin bulunması şartı getirilmiştir.
 • Bankaların en çok önem verdiği kredi skorunun yüksek olması ve kredi notu nedeni ile kara listeye alınmamak şartını da sağlıyor olmak gereklidir.
 • Şirket adına daha önceki yıllarda ödenmemiş vergi borcunuzun bulunmaması da gereklidir.
 • Şirket adına açılan kredi kartı borçlarının temerrüte düşmemiş olması da diğer bir gerekliliktir.
 • Şirketin herhangi bir nedenden dolayı yasal işlemlere tabi olmaması ve bankalar ile arasının iyi olması bankalardan kredi kullanma şansını yükseltecektir.

Vergi Levham Yeni Kredi Alabilir Miyim?

Bankalardan finansal hacmini aşmayan ve bilançosuyla bağdaşacak şekilde kredi kullanmak isteyen şirketlerin kurulduktan 1 yıl sonra bankalardan kredi kullanabilecektir. Çünkü yeni kurulan ve ticari faaliyetlerini ilk bir yılda doldurmamış olan şirketlere kredi vermek için bankalar uzak durmaktadır. Bunun nedeni, henüz gelir durumu belli olmayan, bilançosu oluşmamış olan ve 1 yılın altında ki şirketler risk oluşturacak olmasıdır ve bankalar kendi sermayelerini riske atmaktan uzak duracaktır ve batık kredi kullandırmayacaktır.

Yeni kurulan şirket nasıl kredi kullanabilir bu sorunun yanıtı ise:

Yeni kurulan şirketler devlet teşviki olarak KGF Kredi Garanti Fonu, Esnaf Kefalet Kooperatifi gibi  kurumlar aracılığıyla kredi kullanabileceklerdir. Şirket adına doğrudan özel bankalara yapılan ticari kredi başvuruları yeni kurulan şirketler için olumsuz değerlendirileceği bilinmelidir. Olumsuz değerlendirmeler kredi notunu etkileyeceğinden dolayı bankalardan kredi notu düşmemesi için şirketlerin araştırma yaparak kredi başvurusunda bulunması gereklidir.

Şirket Üzerine Çekilen Banka Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

Şirket ortağı kredi çekebilir mi, ortaklardan biri şirket adına kredi çekip ödemezse ne olur bu konuda da araştırmalar yapılmaktadır. Bankalardan şirketin adına kefaletle ipotek karşılığı kredi kullanan ortaklardan birinin krediyi ödemem durumunda ne gibi bir yaptırım uygulanacaktır sorusu araştırılmaktadır. Şirket ortaklarından herhangi biri bankadan ipotek karşılığı mal varlığını beyan ederek kredi kullanmışsa ve bankaya olan borç ödemeleri yapmıyorsa, diğer ortakların kredi borcun ödetilmesi söz konusu olamaz.

Banka ilk icra takibini şirkete uygulayacaktır. Şirket üzerinden de ipotek olarak alacak bir şey bulunmuyorsa teminat aldığı değerleri kimin olduğuna bakmadan doğrudan nakte çevirecektir. Eğer ki bu varlıklarda nakte çevrildiğinde borcu karşılamaya yetmiyorsa bu durumda şirket ortaklarına icrayı yöneltir. Ancak şirket ortaklarının ailesine veya eşinin mal varlığına icra yolu ile gidemez.

Şirketlere Anında Ticari Kredi Veriliyor

İşbankası şirketlere özel anında ticari kredi uygulamasıyla İşbankasın’da ticari kredi limiti olsun olmasın, 100 bin liraya kadar limitlerde 36 ay vadeli ve aylık eşit taksitler halinde ödemeli olacak şekilde  esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerine özel başvuruları kabul etmektedir. Esnafların kurdukları şirketler üzerinden anında ticari kredi başvuruları ise  şubeye gitmeye gerek kalmadan saniyler içinde İşCep veya İnternet Şubesi’ne bireysel veya ticari giriş yapılarak Krediler menüsü altından 7 gün 24 saat başvuruda bulunmak imkanı sunulmaktadır.  Banka 525 TL ticari kredi kullandırım ücreti ile % 0,92 faiz oranları ile sunduğu kredinin hesaplamasını yapmak için tıklayınız. Yine İşbankası taksit ödemeli ticari krediler ile ​şirketlerin kısa ve orta vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için kredi kullandırmaktadır.

Şirketlere Özel Ticari Kredi Veren Bankalar

Tüzel kişiler adına bankalar ticari krediler kullandırmaktadır. Uygun vadeler ve ödeme koşulları ile düşük faiz oranları ile şirket adına Ticari kredi veren bankalar şunlardır:

Bu bankalardan taksitli ticari kredi alarak şirketinizin orta ve kısa vadeli tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, ihtiyaç duyduğunuz şirket aracını bu bankaların taşıt kredilerine başvuruda bulunarak, şirketinizin mal varlığını ipotek göstererek istediğiniz limitlerde kredi kullanabilirsiniz.

Şirketlere Kredi Desteği 2022

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde devam eden salgından etkilenen  ülkemizde de salgının etkilerinin azaltılması ve ticari faaliyetlerin devam edebilmesi için, işe devam devam desteği olarak açıklanan, devlet destekli krediler  Ekonomik İstikrar Kalkan Paketi kapsamında, kamu bankalarımız tarafından, istenilen şartları taşıyan şirketlere kullandırılmaktadır.

Halkbank – Esnaf Destek Paketi

Vakıfbank – İşe Devam Kredisi Desteği

Vakıf Katılım – İşe Devam Destek Finansmanı, KGF İşe Devam Destek Finansmanı, Çek Ödeme Destek Finansmanı

Ziraat Bankası – Kgf Teminatlı İşe Devam Kredisi, Çek Ödeme Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir finans destekleri ihtiyaçları için ayrıca, Kalkınma Yatırım Bankası’ndan da destekler alınabilir.

YORUMLAR

 1. davut dedi ki:

  Marketim var limitet şirketi olarak kayıtlıyım kredi çekmek istiyorum