KOSGEB Yeni İşyeri Girişimci Kredisi Desteği

19.01.2021
KOSGEB Yeni İşyeri Girişimci Kredisi Desteği

KOSGEB programından faydalanabilmek izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Öncelikle iş fikrinize yönelik nace kodunu tespit ederek sürece başlamalısınız. Yani kuracağınız iş KOSGEB tarafından destekleniyor mu? Önce bunu öğrenmeniz gerekiyor. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin nace kodlarını buradan öğrenebilirsiniz.
İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB girişimcilik eğitimi katılım belgesini almış olmanız gerekli. Yani başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik olarak geleneksel girişimci eğitimini ve ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmanız gerekiyor. Türünüzü doğru tespit etmek yapacağınız başvuru açısından büyük önem taşıyor. Girişimcilerimiz için KOSGEB Yeni İşyeri Girişimci Kredisi Desteği konusunu araştırdık.

Nace Kodunun Seçimi

Önce nace kodunu tespit ettikten sonra bu kodun girişimciliği geliştirme destek programı ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer alıp almadığına bakmalısınız.

Örneğin kuracağınızı elektrik motoru jeneratör ve transformatörlerin Aksam ve parçalarının imalatı 27 11 13 nace koduna sahipse bu kod ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer aldığı için tamamlamanız gereken eğitim ileri girişimci eğitimi olacaktır. Kuracağınız işe yönelik tespit ettiğiniz nace kodu; eğer ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer almıyorsa geleneksel girişimci eğitimini tamamlamanız yeterli olacaktır.

Kosgeb Eğitimine Katılın

Girişimcilik eğitimlerini E-devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Bu eğitimler herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Üstelik eğitimler elektronik ortamda gerçekleştiğinden günün her saatinde eğitime katılabilirsiniz. Eğitimlere başvuru ve katılım için KOSGEB’e veya başka bir kuruma gitmenize gerek yoktur. Bununla birlikte daha önceden KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimcilerde diğer başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla 01 Ocak 2021 tarihine kadar geleneksel girişimci programına veya ileri girişimci programına başvuru yapabilir.

NOT: Tekrar hatırlatmak istiyoruz ilgili eğitimi tamamlamadan işletme kurmanız durumunda yeni girişimci programına başvuru yapamazsınız.

İşletmenizi Kurun

Eğitimini tamamladıktan sonra sıra işletme kuruluşunda geleneksel girişimci veya ileri girişimci programına başvuru yapacak kişilerin işletme kurarken dikkat edeceği çeşitli hususlar bulunuyor. Başvuruda bulunacağınız işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanındığı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde Örneğin Limited veya anonim şirket olarak kurulmuş olması gerekiyor. Adi ortaklıklarsa Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı olmadığından KOSGEB tarafından desteklenmiyor.
Eğitimi tamamlamış girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmelik kurucu ortak payının en az %50 olması ve işletme münferiden temsile yetkili olması gerekiyor. Program süresi boyunca girişimciliğin ortaklık payının %50 nin altına düşmemesi gerekiyor. Bir diğer önemli konu yine bu süre içinde girişimcinin Kendi işinin başında olması başka herhangi bir yerde çalışmıyor olması yani başka bir işletme kurum veya kuruluşta SGK kaydının bulunmaması gerekiyor.

Başvuru ve Değerlendirin

KOSGEB Yeni İşyeri Girişimci Kredisi Desteği Başvuru ve değerlendirmede şimdi sıra, KOSGEB veri tabanına kayıt olup yeni girişimci programına başvuru yapmakta, kayıt ve başvuru işlemlerinizi KOSGEB’in kurumsal internet sayfasından yapabilirsiniz. Bu işlemler için de Kosgeb müdürlüklerine gitmenize gerek yok.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Yeni girişimci programı başvuru şartlarını bir göz atalım.

 • Girişimcinin kurduğu İşletmeyi KOSGEB’e başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içinde kurulmuş olmalı
 • Girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinden 3 yıl öncesinden programı başvurduğu tarihe kadar hem gerçek kişi statüsünde bir firması olmamalı hem de tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığı olmamalı
 • Girişimci daha önce bu programdan yararlanmış olmamalıdır.

Bu şartları taşıyor iseniz girişimci programına başvuru yapabilirsiniz demektir. İleri girişimci programına yalnızca ileri girişimci programı faaliyet konuları tablosunda belirtilen işletmeler başvurabiliyor. İleri girişimci programına başvuru yapabilecekler tercih etmeleri durumunda bu program yerine geleneksel girişimci programına da başvuru yapabilirler. Başvuru elektronik ortamda KOBİ bilgi sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru ve sonrasındaki tüm aşamalar KOBİ bilgi sistemi üzerinden yapıldığından hak kaybı olmaması için sistem üzerinden yapılacak bildirimleri titizlikle takip etmeniz gerekiyor.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Geleneksel girişimci programına yapılan KOSGEB Yeni İşyeri Girişimci Kredisi Desteği başvuruları KOSGEB Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. İleri girişimci programına yapılan başvurular ise ilk olarak ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ön değerlendirme aşaması tamamlandıktan sonra başvuru kurul tarafından değerlendiriliyor. Başvuru değerlendirme sonucu KOBİ bilgi sistemi üzerinden İşletmeyi bildiriliyor.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

En önemli Kriter girişimcinin bilgi ve tecrübesinin işi yürütmek açısından uygun ve yeterli olup olmadığıdır. Bununla birlikte destekten yararlanmak amacıyla mevcut başka bir işin devamı veya genişletilmesi gibi muvazaalı bir şekilde işletme kuruluk kurulmadığı da ayrı bir değerlendirme kriteridir. Başvuruda sunulan iş modelinin işin yürütülmesine uygun olup olmadığı ve ileri girişimci programında destek Talep edilen makine teçhizat ve yazılımın işletmenin faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olması değerlendirilir.

 • Talep edilen destek kalemleri gereklimi maliyetleri uygun mu?
 • Takip edilen destek kalemleri ile ilgili işletmenin sağlaması gereken Özkaynak diğer kaynaklar yeterli mi?

gibi parametreler de değerlendirmede göz önünde bulundurulur.

Kabul Edilen Başvurular ve Destekler

Peki başvurunun kabul edilmesi durumunda neler oluyor? Kabul edilen başvurular için taahhütnameyi destek programı başlıyor program suresi bu tarihten sonraki 2 yılda kapsıyor.

 • Başvurusu kabul edilenler için kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 Türk Lirası,
 • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler ise 10.000 Türk Lirası geri ödemesiz destek sağlanıyor.

Başvuru kabul edilip Taahhütname onaylandıktan hemen sonra kuruluş desteği talep edilebilir. Destek ödeme talepleri de elektronik ortamda yapılıyor.
Performans desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personel için sosyal güvenlik kurumuna ödedikleri prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz destek sağlanıyor. Performans dönemi Taahhütname tarihinden sonraki bir yıl ve bunu takip eden diğer yıl olmak üzere iki dönemden oluşur.

1. performans döneminde toplamda;

 • 180 ile 539 arası prim günü sağlayan İşletmeleri 5.000 Türk Lirası
 • 540 ile 1079 arası prim günü sağlayan İşletmeleri 10.000 Türk Lirası
 • 1080 ve üzeri prim günü sağlayan İşletmeleri 20.000 Türk Lirası destek sağlanıyor.

2. performans döneminde toplamda;

 • 360 ile 1079 arası prim günü sağlayan İşletmeleri 5.000 Türk Lirası
 • 1080 ile 1439 arası prim günü sağlayan işletmelere 15 bin Türk Lirası
 • 1440 ve üzeri prim günü sağlayan İşletmeleri 20.000 Türk Lirası destek sağlanıyor.

Sayılan bu asgari prim gün sayısına ulaşan işletme sahibi girişimci Eğer Kadın, 30 yaşın altındaki genç, engel oranı %40 ve üzeri çalışabilir durumdaki engelli, 1. derecede şehit yakını veya gazi ise her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 lira ilave ediliyor.

İleri girişimci programı başvurusu kabul edilen işletme içinse kuruluş ve performans desteğini ilave olarak makine teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük işletme koçluğu ve Danışmanlık desteği sağlanıyor. Makine teçhizat ve yazılım desteği işletmenin teknolojik seviyesine göre değişiklik gösteriyor.

 • İşletme düşük orta düşük teknoloji düzeyinde ise 100 bin liraya kadar,
 • Orta Yüksek Teknoloji düzeyinde ise 200 bin liraya kadar,
 • Yüksek Teknoloji düzeyinde ise 300 bin liraya kadar geri ödemesiz makine teçhizat ve yazılım desteği sağlanabiliyor.

Orta-yüksek ve Yüksek Teknoloji seviyesindeki işletmeler için 10 bin liraya kadar geri ödemesiz mentörlük işletme koçluğu ve Danışmanlık desteği sağlanabiliyor. Makine teçhizat ve yazılım desteği ve mentörlük işletme koçluğu ve Danışmanlık desteği için destek oranı %175 olarak uygulanıyor. Destekler KDV hariç tutar üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin bir işletmenin kurul kararında KDV hariç 120 bin lira tutarında Bir makinenin desteklenmesinin uygun bulunduğunu düşünelim;

Bu durumda işletmenin alacağı destek tutarı 120 bin liranın %75’i hesaplandığında ortaya çıkan rakam olan 90.000 liradır. Bu makine yerli malı belgesine sahip ise destek oranı %90 oranında hesaplanmaktadır. Hesaplanan destek tutarı işletmenin teknoloji düzeyine göre belirlenen üst limitleri geçemeyecektir.

Kurul tarafından kabul edilen gider kalemlerine destek ödemesi yapılabilmesi için gerekli harcamaların Öncelikle işletme tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Destek kapsamındaki makine teçhizat ve yazılımın işletme kuruluşundan itibaren programın bir yılı sonuna kadar satın alınması gerekiyor. Tüm ödeme talepleri işletme tarafından elektronik ortamda KOBİ bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Programdan faydalanan işletmeler dönemsel olarak elektronik ortamda veya yerinde ziyaret edilerek izleniyor.

KOSGEB girişimciliği geliştirme destek programında yer alan yeni girişimci programı ile ilgili daha kapsamlı bilgiye www.kosgeb.gov.tr resmi internet sitesinden veya 444 1 500 numaralı KOSGEB çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.