KOSGEB Alacakları Kanun Kapsamında Yapılandırılıyor!

KOSGEB Alacakları Kanun Kapsamında Yapılandırılıyor!

Girişimcilerin ve iş kurmak isteyenlere Destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı KOSGEB tarafından birçok farklı alanlarda geri ödemesiz hibe, faizsiz kredi ve benzeri destekler sağlanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK KOSGEB tarafından yapılan geri ödemeli desteklerin ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Sayın Varank KOSGEB’e olan borçların yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

KOSGEB ALACAKLARI YAPILANDIRILACAK

Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan borç yapılandırma teşviki ile alakalı bir açıklamada bulundu. Bakan Varank KOSGEB’e olan 34 milyon lira tutarında borcun yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

KOSGEB YAPILANDIRMA KANUN METNİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen taslağın Diğer hükümler başlıklı 4. maddesinin 7 nolu alt maddesinde KOSGEB’e olan borçların yapılandırılması metni şöyledir;

(7) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce uygunsuzluğu tespit edilmiş olan geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri, geri ödemeli desteklerden ödenmemiş destek tutarları ile KOSGEB aidat alacaklarının yargıya intikal etmiş ya da etmemiş olan aslı ile bu alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunulması ve bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla KOSGEB tarafından taksitlendirilmiş destek alacakları ile ilgili olarak da bu fıkra hükmünden yararlanılabilir. Bu takdirde ödenmiş tutarlar için taksitlendirme işlemleri geçerli sayılır ve kalan borç tutarı üzerinden bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Haklarında; hukuki işlem devam eden işletmeler ile kurumların bu fıkra hükmünden yararlanarak borçlarını ödemek istemeleri hâlinde bu iradelerini başvuru dilekçelerinde belirtmeleri ve idarenin talep ettiği alacak tutarını kabul etmeleri, hukuki işleme ilişkin mahkeme/icra masraflarını ve vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu takdirde, idarece açılmış davalar sonlandırılır ve bu sebeple idareden herhangi bir masraf ve vekâlet ücreti talep edilemez ve bu alacakla ilgili herhangi bir dava açılamaz. Bu fıkra hükmünden yararlanarak borçlarını ödeyen işletmeler KOSGEB tarafından sağlanan yeni desteklerden faydalandırılır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

KOSGEB’E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Girişimcilerin veya esnafın KOSGEB’e başvuru yapabilmesi için öncelikle kosgeb.gov.tr üzerinden online işlemler menüsünden kayıt yaptırması ve firmasına uygun destek projesine başvuru yapması gerekiyor. Tüm işlemler online olarak yapılıyor. KOSGEB;

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere; 65.000 TL. geri ödemesiz destek sağlıyor.

DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI
Kuruluş Desteği Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği* Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği 5.000TL

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.