Tazminat Alma Yolları (En Basit Yöntem)

20.01.2021
Tazminat Alma Yolları (En Basit Yöntem)

Çalışma hayatında yaşanan sorunlardan dolayı çalışanların iş yerlerinden ayrılmak durumunda kalmaları nedeniyle hakları olan, ancak zaman zaman kanuni süreç başlatma durumunda kalabildikleri, kazanılmış hakları hakkında detaylı tazminat alma yollarını sizler için araştırdık. İçeriğimizde, tazminat nasıl alınır, şartları nelerdir, maddi  ve manevi hakkınızı almak için ne yapmalısınız? kıdem ve ihbar tazminatının hesaplama yöntemi, tavanı nedir, alma yolları nelerdir? en kolay tazminat alma yolları, hesaplama yöntemi değişti mi? ihbarı kimler alabilir? soruları ile ilgili 2021′ ye ait tüm bilgileri ve örneklerini, kazada, boşanmada şartlar nelerdir, davalarını kimler açabilir, ceza davasında manevi tazminat talebi gibi tüm bilgilere içeriğimizden ulaşıp konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tazminat Nasıl Alınır?

İşçinin işten ayrılışında hak ettiği ödemelerini alım şartlarını yazımızda bulabilirsiniz. Bir çok insan çalıştığı yerden ayrılmak isteyebilir veya işten çıkarılabilir. İşten ayrılan kişiye çalıştığı süre baz alınarak hakkı olan tazminat ödenmesi yapılır. Yazımızın devamında özel sektörde kıdem ve ihbar tazminatını, işçi hakkını ve hesaplamaları, alma yollarını tüm ayrıntısıyla inceleyebilirsiniz. Ayrıca maddi ve manevi olarak açılan davalarının sebeplerini, şartlarını ve hesaplamaları hakkında tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nedir? 2021 yılı Alma Şartları

Bir iş yerinde çalışan işçinin hizmet verdiği süre boyunca emeğinin, çalıştığı sürenin karşılığını almasını sağlayan, yasal yollar ile belirlenen bir sistemdir. İş veren tarafından işçisine yaptığı ödemeye kıdem tazminatı denir. Çalışanın işveren tarafından iş akdinin fesh edilmesi durumunda geçerlidir.

 • İşveren tarafından işten çıkarılmış olma durumunda,
 • 1 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında,
 • Erkekler, askerlik sebebiyle kadınlar, evlilik sebebi durumuyla,
 • İşçi, emekli olduğu durumda,
 • Emeklilik için günü dolan kişinin yaşını beklemeden iş yerinden ayrılması durumu,
 • 15 yıl sigorta süresi dolan ve 3 bin 600 gün prim ödeyenler de iş yerlerinden ayrılırken kıdem tazminat hakkından yararlanabiliyor.

Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir? Alınabileceği Durumlar

Kıdem tazminatına hak kazanmak için en az bir iş yerinde 1 yıl boyunca çalışmış olmak gerekmektedir. Çalışan, iş yerinden işvereni tarafından haksız bir durum ile çıkardıysa, Çalışan bayan ise evlilik nedeniyle 1 yıl süre içerisinde, erkek ise askerlik durumunda, emeklilik süresi dolmuş ve prim ödemeleri emeklilik süresi için yeterli olması nedeniyle işçi işten ayrılması durumunda çalışanlar iş yerlerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

 Alınabilme durumları;

 • İşçinin, iş kanununda belirtilen haklı bir sebep ile işi bırakması,
 • İşverenin, çalışanını kendi isteği ile çıkarması,
 • Erkekler için, askerlik sebebiyle işi bırakması,,
 • Çalışanın emekli olma durumundan dolayı işten ayrılmasında,
 • Kadınlar için, evlendikten 1 yıl sonra evlilik sebebiyle bırakma (Kadın çalışanın evlilik tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı işte 4A kısımlı sigortalı çalışması gerekiyor.)
 • İşçinin kadın- erkek fark etmeden vefat durumunda,
 • Malulen emeklilik durumlarında kıdem tazminatı alınır.

Kıdem Tazminatının Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

İşçi ve iş veren tarafından olumlu ve olumsuz yönleri de vardır. Bunlarla ilgili aşağıdaki tablomuzdan bilgi alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI OLUMLU YÖNLERİ OLUMSUZ YÖNLERİ
İşçi Açısından İş yeri yönetiminin el değiştirmesi durumunda şirkette bulunan işçi, personeli işten çıkarma maliyeti yüksektir. Bu durumda işten çıkaracağı işçiye, yeni iş veren tarafından  ödeme şartı sunulur ve personelin hakkı ödenir İş yerinin olası bir süreçte iflas etmesi ve hak talep edecek bir yetkilinin kalmaması. İşçinin hakkının yanmasını göze alamayıp iş değişikliğinden vazgeçebilir.
İşveren Açısından Nitelikli elemanın iş yerinde uzun bir süre kalmasını sağlar Çalışma performansı düşmüş personelin işten çıkarma maliyetlerinin olması.

 

Hak Edilen Ücretin Tavanı 2020

2021 Yılında Ne Kadar Oldu?

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 2021

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye her bir tam yıl için, giydirilmiş brüt ücretinin 30 günlük tutarı ödenmektedir. Giydirilmiş brüt ücret, işçiye verilen prim, ikramiye, yardımları gibi çıkarları kapsamaktadır. Hesaplamaya eklenenler; Kasa tazminatı, gıda yardımı, yemek yardımı, sağlık yardımı, erzak yardımı, yıpranma payı, mali sorumluluk ve devamlı ödenen primler hesaplamaya eklenir. Hesaplamaya eklenmeyenler; Yıllık izin ücretleri, evlenme yardımları, tatil ücretleri, doğum ve ölüm yardımı, devamlı olmayan primler, fazla çalışma ve mesai ücretleri, hafta tatili ücreti, iş elbisesi ve malzemelerin bedelleri eklenmez. Hesaplama, kişinin bir iş yerinde kaç sene çalıştığı, aylık aldığı maaşı hesaplanarak belirlenir. İşe başlama tarihinden itibaren, ayrılma tarihine kadar olan her ay 30 gün olacak şekilde brüt ücret tutarında alacağı tutar hesaplanır. Bu hesaptan damga vergisi ücreti belirlenen tutarından kesilir.  Hesaplamalarınızı buradan yapabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021

2021 yılında Asgari Ücretin artması nedeniyle tavan ücreti değişmiştir. 2021 yılı için bizlerde sizin için tavan ücreti araştırdık. Bu yıl için belirlenen tavan tutar  7.638,96 TL ‘dir. Alınan maaş bu tutardan yüksekte olsa bile bu tavan ücret üzerinden hesaplanır .Kıdem tazminatında taban rakam ise 3 bin 577 lira olarak hesaplanmıştır.

İhbar Tazminatı Nedir? Kimlere Verilir?

İhbar tazminatı, işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitmeden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından personele yapılması gereken ödemedir. 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesine göre iş sözleşmesi fesh edilen bir çalışan işine son verilmeden önce belirli bir süre öncesinde bildirim yapması gerekir. Ancak aksi bir durum olduğu sürece işveren işçiye ihbar hakedişini ödemek durumundadır. Deneme sürecinde işten çıkartılan işçi bu haktan yararlanmaz. İşverenin böyle bir yükümlülüğü yoktur. Bu durum tam tersi içinde geçerlidir. Yani, işçi belirtilen süreler dahilinde işten çıkacağını bildirmeden işi bırakır ise bu durumda işverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır. İhbar sürecinde işçi veya işveren taraflar olmaktadır. İşveren, işçiyi haber vermeden çıkardığı takdirde çıkardığı işçisine bu hakkını ödemektedir. Ancak işçi de, işverene işi bırakacağını iş kanununda belirlenen süre içerisinde bildirmez ve işi habersiz bir şekilde bırakırsa işverene verdiği zararın karşılığı olarak belirlenen tutarı ödemektedir. Burada amaç, çalışan veya işverenin işi bırakma ya da çıkarılma durumu niyetlerini makul bir süre de karşılıklı olarak bildirmelerini sağlamaktadır. Mağdur olmama durumlarını karşılar.

İhbar Tazminatı Alma Şartları 2021

İhbarı almak için aşağıda şartlara uygun olmak gerekmektedir. Bunlar;

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin olması,
 • İhbar sürelerine uymak,
 • İş sözleşmesini bildirim süresi vermeden fesih eden işveren olduğu durumda,
 • Geçerli durumlardan dolayı işten ayrılma,
 • İşçinin haber vermeden işten ayrılma durumlarıdır.

İhbar Tazminatının Geçerli Olmadığı Durumlar

İhbar tazminatının geçerli olmadığı durumlarda ortaya çıkabiliyor. Bu durumlar;

 • Sağlık Sebepleri,
 • Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymamak (İş kurallarına uymayan sözlerde hakaretlerde bulunmak vs.),
 • Zorlayıcı Sebepler (İşçinin haber vermeden 1 hafta boyunca işe gelmeme durumu)

İhbar Tazminatı Hizmet ve Bildirim Süresi

Hizmet süreleri;

 • 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüşse bu durumda; 4 hafta (28 gün)
 • 6 aydan az sürmüş işçi için ise; 2 hafta (14 gün)
 • 1.5 yıldan 3 yıla kadar hizmet sürmüş ise; 6 hafta (42 gün)
 • 3 yıl ve daha fazla hizmet süresi var ise; 8 hafta (56) gün’ dür.

Bu bildirim süreleri asgaridir. Tarafların yaptıkları sözleşmede belirtmesi ile arttırılabilir. Ancak bu sürülerin altına inilmez. Bu bildirimlerin şartına uymayan işçi veya işveren bu durumda bedel ödeyecektir.

Belirli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı Alınır mı?

Bir çok işçi ve işveren’in merak ettiği bu soruyu sizin için araştırdık. Bunların sonucunda, ihbar tazminatı alabilmeniz sadece belirsiz süreleri için geçerlidir. Yani bu tazminat belirli iş sözleşmelerinde kesinlikle geçerli değildir. Yalnızca, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde bu hak geçerlidir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 2021

İş Kanunu’ nun 13 maddesine işçi veya işveren fark etmeksizin yukarıda vermiş olduğumuz bildirim sürelerine uymadan sona erdirir ise, bildirim sürelerine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak ödeyecektir. Hesaplama, işçinin hizmet süresine bakılarak yapılır. Bu süreye karşılık gelen aylık brüt geliri ve giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesap yapılarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Örneğin; 4.000 TL maaş alan bir işçi 3 yıl çalıştığı yerden çıkartıldıysa,

4.000 TL/ 42 Gün= 95 TL Günlük Ücret,

95×7 Gün= 665 TL Haftalık Ücret,

665×6 Hafta= 3.990,00 TL Brüt İhbar Tazminatı Çıkar. Bunlar hesaplandıktan sonra gelir vergisi %15, Damga vergisi %0.06 kesilerek hesaplama yapılır

KIdem ve İhbarda İşçi Hakları Nelerdir?

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alma Yolları Tüm Güncel Bilgiler!

İşçi ve SGK Tazminat Hakkı Bilgileri

İşçi ve iş veren fark etmeden SGK tazminat hakkı bilgilerini sizler için derledik. Bu bilgilerden yararlanarak sizler de haklarınızı arayabilirsiniz. SGK kurumunun web sitesinden de tüm merak ettiğiniz soruları görüntüleyebilirsiniz.

Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminatın amacı, kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişinin, bozulan ruh sağlığı dengesini telafi eden, manevi değerdeki yıpranmayı, zararları ve bireyin yaşadığı üzüntüyü karşılayan dava türüdür. Tutarı belirleme, hakimin takdirine bırakılmıştır. Hakim, Medeni Kanunun 4. maddesine göre yer alan hakkaniyet ilkesini gözeterek uygun miktarda tutar belirlemesi gerekiyor.

 • Manevi tazminatlar; Boşanma davası, kişilerin yıpranma oranları, iş kazalarında uğranan haksızlıklar ve beden hasarları, hastaya yanlış bir teşhis konulması, hakaret ve suç işleme durumunda bu davalar açılmaktadır. Örneğin; Boşanma esnasında kişilerden biri karşı tarafa fiziki ve sözlü zarar veriyorsa ve bu durum kişinin artık ruhen bozukluğuna sebep oluyor, kendine olan güvenini yitiriyor ve onu korkutuyorsa bu davalar açılabilir.

Manevi Tazminat Belirlenirken Nelere Dikkat Edilir?

 • Olayın tarihi ve ağırlığı,
 • Zedelenen kişinin hakları, ekonomik ve sosyal durumu, kusur derecesi,
 • Saldırı teşkil eden eylem ve olayın sebebi ve özelliği,
 • Paranın satın alma gücünün göz önünde bulundurulması,
 • Kişilik haklarını ihlal eden tarafa, tazminat miktarı arasında makul bir oran olması,
 • Ölçülülük ilkesine uygun olması (bireyin hak ve özgürlükleri arasında adil bir dengeyi sağlamakla yükümlüdür),
 • Zarara uğrayan kişinin, manevi huzura erişmesini sağlayacak duygusunu tatmin etmeye ulaşmalı,
 • Üzüntüyü hafifletecek miktarda olması,
 • Adalete uygun bir şekilde olmalıdır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Hangi Nedenlerle Açılır?

 • Trafik kazası,
 • İş kazasından kaynaklanan kayıplardan dolayı,
 • Suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebi ile,
 • Hatalı doktor uygulamalarından meydana gelen tıbbi durumlarda,
 • Boşanma davalarında,
 • Telif hakları sebebiyle,

Kişi ve kurumların sosyal medya üzerinden saldırıya uğramaları nedenleri ile dava açma hakları vardır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

İnsan ahlakına ve hakkaniyeti dışına teşkil eden, sözlü veya temas içerikli tüm hasarlarda bu davalar açılabilir. Örnek verecek olursak; doktor hatası yüzünden kişinin vücudu hasar gördüğünde veya boşanma davalarında taraflardan maddi ve manevi zarar gören kişi bu davaları açabilir

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Şartları Nelerdir?

Maddi ve Manevi Tazminat Alma Yolları 2021

Manevi Tazminat Hangi Durumlarda Talep Edilir?

 • Kişinin yaşamına son verilmesi halinde,
 • Kişinin sağlığı zedelendiği ve zarar gördüğünde,
 • Kişinin, vücut bütünlüğü bozulduğu takdirde,
 • Ruh bozukluğuna sebep olma durumlarında,
 • Kişinin üzüntü veya elem duymasına yol açan duygusal veya fiziki, sosyal kişilik değerleri zedelendiği durumlarda dava açarak hak talep edebilirsiniz. 

Ayrıca Hukuk Mahkemeleri Kanunun Yetki Görev ve Yükümlülükleri hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Yukarıda bulunan resimde maddi ve manevi tazminat davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Manevi tazminat haklarının miktarını belirleyen kriterler şöyledir;

 • Tarafların maddi durumları,
 • Somut durumun özelliği,
 • Tarafların olaydaki kusurları,
 • Meydana gelen manevi hasarın büyüklüğü,
 • Olay tarihi itibariyle paranın değeri.

Manevi ödeme miktarı belirlenirken iki tarafında zenginleştirilmemesi ve fakirleştirilmemesi en önemli konudur.

Maddi Tazminat Nedir? Davaların Açılma Nedenleri Nelerdir?

Maddi tazminat davası ise, hukuka aykırı bir işlem veya eylem nedeni ile mal varlığında meydana gelen zararlar veya eksilmenin yol açtığı durumlarda bireyin yaşadığı üzüntü, yıpranmaya yol açan manevi zararların giderilmesini sağlayan bir hak talebidir.

 • Trafik kazalarında oluşan kayıplar durumunda,
 •  İş kazalarından meydana gelen hasarlar ve ihtiyaçlar için,
 • Trafik kazaları sonucunda oluşan şiddet ve fiziki zararlar,
 • Sözleşme ihlalleri nedeni ile,
 • Suç işlenmesi durumda,,
 • Tıbbi olarak yanlış uygulamadan kaynaklı durumlarda ,

Davalar açılarak hak talebinde bulunulabilir.

Maddi Tazminat Davasını Kimler Açabilir? Kime Karşı Açılır? Nasıl Hesaplar?

Maddi ve manevi tazminat davalarını, Boşanma davalarında, trafik kazası geçiren kişinin ruhen ve bedenen zarar gördüğü durumlarda, iş kazaları geçiren ve hakkaniyeti korunmayan kişilerin haklarını korumasında ve hakaret görme ve duyma durumlarında, kişinin insani hakları dışında davranış görme halinde açılabilmektedir.

Hesaplamalar, kişilerin bedenen, ruhen ve sağlık açısından gördüğü zararlar göz önünde bulundurarak yapılır. Kişinin yaşadığı olay yeri, tarihi, yaşadığı travma, üzüntü durumu, ruh sağlığı, şiddet oranı, tarafların kusurları göz önüne alınır. Her iki tarafa da zenginleştirme veya fakirleştirme yapılmadan bu hasarlara en uygun bedel belirlenir. Bu bedeli Medeni Hukuk Çerçevesi insan hakları kanunu göz önünde bulundurularak hakim tarafından karar verilmektedir.

Bugünkü konumuzda, tazminat alma yolları, nasıl alınır, şartları nelerdir, yöntemlerini, 2021 yılı hesaplamalarını için, araştırdık. Daha fazla bu tarz makaleler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz nafaka hesaplama ile ilgili makalemizi de okuyabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.