Kendi Elektriğini Üretmek Yasak mı? (Yasal Mevzuat)

20.01.2021
Kendi Elektriğini Üretmek Yasak mı? (Yasal Mevzuat)

Kendi elektriğini üretmek yasak mı? adlı makalemizde sizin için tüm bilgileri ele aldık. Lisanssız elektrik üretimi, elektrik piyasası lisans yönetmeliği, üretime ilişkin yönetmeliğin tebliği, bağlantı sistem ve kullanım yönetmeliği 2021 hakkında tüm bilgileri yazımızda bulabilir ve başvurabilirsiniz. Dilerseniz yazımıza devam ederek tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Kendi Elektriğini Üretmek Yasak mı?

Kendi elektriğinizi üretmek mi istiyorsunuz? Yasal yolları takip ederek başvuru yapmanız mümkün! Aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler ile elektriğinizi üretebilirsiniz.

 • İlk olarak Elektrik Dağıtım Şirketlerine Başvuru yapınız.
 • Başvuru yaptıktan sonra şirket tarafından değerlendirmeler yapılacaktır bu durumda yeriniz ve belgeleriniz kontrol edilecek.
 • GES ve RES’ ler için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü teknik onay belgesi alınacak ve teknik değerlendirmeler yapılacak.
 • Gerekli belgeler ve yazılar hazırlanacak başvuru sahiplerine verilecek, çağrı mektubu elinize geldiğinden itibaren 90 gün içerisinde başvuru sağlanacak,
 • 180 gün içinde bağlantı anlaşması imzalanacak ve dağıtım şirketlerine başvuru yapılacak,
 • Proje onayı için bakanlığın onay verdiği kurum veya tüzel kişilerden onay alınacak,
 • Dağıtım şirketleriyle bağlantı anlaşması imzalanacak,
 • Bağlantı anlaşması imzalanan tesislerin ilgisine göre süreç tamamlanarak işletmeye geçecek ve sonrasında elektrik üretiminiz tasarlanıp başlanacak.

Bu kurallar ve yasal mevzuat altında yapılan elektrikler devlet tarafınca yasaldır. Yazımızın devamında mevzuatlara kanunlara ve evraklara ulaşabilir bilgi alabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üretimi

Lisanssız elektrik üretimi doğal kaynaklardan beslenir ve yenilebilir kaynakları olarak da nitelendirilen; hidroelektrik, güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütleden elde edilen gaz, akıntı enerjisi, dalga, gelgit gibi fosil olmayan tüm enerji kaynaklarını içerir.

Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesisinden karşılanması ve güvenliğinin sağlanmasında üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması, etkin kullanımının sağlanması ve elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacı ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi üretecek gerçek ve tüzel kişilere 1.000 kWh kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayıp ihtiyaç dışındaki fazla enerjinin dağıtım şebekesine satmak için gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Evrakları

 • GES (güneş enerjisi) Teknik Değerlendirme Formu
 • Örnek GES Aplikasyon Krokisi
 • RES (rüzgar enerjisi) Teknik Değerlendirme Formu
 • YEGM (yapmak istediğiniz enerji projesi) Teknik Değerlendirme Formu
 • Başvuru Bedeli ve Banka Hesap Bilgileri
 • Bağlantı Başvuru Formu
 • Geçici Kabule Hazır Tutanağı
 • Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan
 • Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan
 • GES ve RES Teknik Değerlendirme Formu
 • Lisanssız Üretim Başvuru Dilekçesi

GES ve RES için verilen üretim başvuru evrak örneğini buradan inceleyebilirsiniz.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğine göre, lisansa toplanan ve alınan sahanın dışına çıkılmaması, toplanan elektrik gücünün değişmemesi, gerilim seviyesinin değişmemesi ve mevcut bağlantı şekli ve bağlantı noktaları değiştirilmeyecektir. Yönetmelik gereğince birde başvuruların yardımcı kaynakları üzerinde güneş ve rüzgar enerjisine bağlı olan lisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması gerekmektedir. Hidroelektrik kaynaklara dayalı değerlendirmelerin ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygunluk görüşü bildirimi verilmesi kesin olarak şart koşulmuştur. Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması durumunda, santral sahası sınırlarına çıkılmamalı ve ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı üniteler,  sadece tesisin ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kurulabilecektir. Bu durum sanayi tesisleri bünyesinde kurulmuş olanlar dışında olacaktır. Kömür yakıtlı tesislerde ise birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması durumunda da santral sahası sınırlarına dayalı ya da maden işletme ruhsat sahası içinde kalacak ve bir koridorla santral sahasını birleştirilecek ilave alandaysa yardımcı kaynağa dayalı üniteler tesisin yine ihtiyacı için kurulacaktır. Ayrıca yapılan tesis tamamen yapılmadan yardımcı kaynakların yapımı kabul olmayacaktır. Yönetmeliğin içinde bulunan tüm esasları sizler için sıraladık.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Kanunu

 • Bağlantı esasları
 • Başvuruların alınması
 • Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
 • Başvuruda bulunabilecek tesisler
 • Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
 • Uyum, bakım, testler ve geçici kabul
 • Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri
 • Üretim tesislerinin işletmeye girmesi
 • Sistem kullanımı
 • İşletme
 • Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi
 • İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti (Madde 23)
 • İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi
 • İhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin ödemesi ve satın alınması
 • Tüketim tesisleri
 • Aylık Mahsuplaşma uygulaması
 • tüketim birleştirme
 • Tüketim İhtiyacına yönelik uygulamalar
 • Üretim tesis devri
 • Kamulaştırma
 • Diğer hükümler
 • Yürürlükten kaldırılan diğer yönetmelik değişiklikleri

Kendi Elektriğini Üretmek Yasak mı? için yönetmelik bilgilerini ve içerisinde bulunan tüm konuları sizler için derledik. Dilerseniz yönetmeliğin mevzuatını buradan inceleyerek tüm bilgileri alabilirsiniz.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Tebliğ

Lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğe dair tebliğde yapılan değişiklikler ise şöyledir;

 • Lisanssız kurulu güç sınırı 5 MW’ e yükseltildi.
 • İşletmeler ve vatandaşlar, lisans alma yada şirket kurma zorunluluğu olmadan elektriği daha fazla alabilecek.
 • Mesken aboneler için 10 kW, tüm işletmeler ve kamu işletmeleri ise 5 MW’ ye kadar kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasını satabilme hakkına sahip olma.
 • Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapabilecek atıl haldeki çatı, cephe vb. alanlar değerlendirilecektir.
 • Tarımsal sulama aboneleri, içme suyu tesisleri, atık arıtma tesisleri ve kamu kurumları da buna dahil edilmiştir.
 • YEKDEM grubuna ait tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için abone grubundaki tek zamanlı aktif enerji bedeli tesis işletmeye alındıktan sonra 10 yıl boyunca geçerli olacaktır.
 • Üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla mevcut ”bağlantı gücünü” aşmamak şartıyla güneş ve rüzgar santrali kurabilecek.
 • Aylık mahsuplaşma esnekliği getirildi.

Tebliği incelemek için tıklayınız.

Elektrik Piyasası Kanunu

Bu kanunun içerisinde tarifelerin incelenmesi, hazırlanması, belirlenmesi, değerlendirilmesi, yayımlanması ve revizyona uygun yapılmayan durumlarda inşaya başlanmasında uygulanacak ceza uygulamaları belirtilmiştir. Perakende satış fiyatları, tüketici tüketimlerinin düşmesine bağlı olarak görevli tedarik şirketlerinin perakende satış gelir ücretinin karşılanmasını sağlamak ve serbest tüketici hakkını kullanan ve kullanamayan tüketicilerin aralarında perakende satış gelir tavanı ve fiyat farkı kaynaklı piyasa bozukluklarının oluşmasını engellemek ve kurul tarafından uygun görülmesi halinde perakende satış fiyatının kurul tarafından karar verilmesine uygun görülmüştür. Serbest tüketiciler için ise bu kapsamda gelirler ilgili tedarik şirketlerine aktarılacak ve hesaplanacaktır. Serbest tüketici hakkını kullanan tüketiciler ise piyasa işletim ücreti yanında yansıtılacak tutar, görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedariki yükümlüsü olmaları nedeni ile satış ve gerekli maliyetler kurul tarafından belirlenecektir.  Söz konusu incelemeler ve esaslar için tüm verilen kararları elektrik piyasası kanunu mevzuatından inceleyebilirsiniz.

Elektrik Piyasası Kanunu 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Tebliğ

Elektrik piyasası kanuna göre; uyulmayan satış fiyatları, üretim aşamaları, tüketim ihtiyaçları, hükümler, Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışındaki başvurularda, başvuru şartlarına uyulmadığında, yönetmelikler, bakım ve uyum aşamalarına uyulmadığı ve yasal olmayan bir durum olduğunda yeni uyarlanan kanunca para cezaları verilecektir. Bu tebliğ karşısında verilen bilgilere uyulmadığında projeniz yapılamaz onayı alacaktır. Tebliği detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayınız.

Elektrik Piyasası Kanunu 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Tebliğ

RES ve GES Sistemi Elektrik Üretimi

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 2021

EPDK, elektrik üretim tesislerine ilişkin sistem ve bağlantı kullanım anlaşmalarının üretim lisansı alınmadan önce imzalanmayacağına karar verdi. Bu yönetmeliğe göre, üretim tesislerine ilişkin kullanım anlaşmaları üretim lisansı alındıktan sonra onaylanacaktır. Ayrıca, kullanıcı tarafından dağıtım varlıklarının tesis edilmesi kapsamında hesaplanacak yatırım tutarının hepsi kadar teminat kullanıcıdan alınacaktır. Teminatların geri ödemesini yapabilmesi için üretim tesisisin geçici kabulünün yapılmış olması gerekir. Dağıtım tesisin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkını ve devir kararının kesin belgesini almış olması gerekir. Alınan tüm kararları ve yönetmeliği incelemek için verdiğimiz mevzuata tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.