İzinsiz Kuyu Açmanın Cezası 2021

20.01.2021
İzinsiz Kuyu Açmanın Cezası 2021

Küresel ısınma ve kuraklık riski ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde havalarında ısınmasıyla kaçak sondajların sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle tarımsal sulamada yeraltı kaynaklarının dikkatli kullanılması gerekliliğini göz önüne alan DSİ kaçak su kuyusu açanlar hakkında 2021 yılında da denetimlere devam ediyor. İzinsiz Kuyu Açmanın Cezası nı merak eden Tarla sahipleri kuyu suyu kullanım ve araması için sondaj çalışmaları yaptıracaksa mutlaka Jeoloji mühendisi bulmaları ve vatandaşın mağdur olmamaları için kuyu açmak için mutlaka ruhsat almaları gerekiyor. Kuyu suyu kullanımı ve temini için ve her türlü arama, tadil ve ıslah çalışmaları için kuyu açtırmak isteyenler ruhsatsız kuyu açmaları durumunda mağdur olmalarının yanında birde idari para cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Tüm bu konular da daha dikkatli olunması için ve kimsenin mağduriyet yaşamaması için önemli konular arsında yer alan kaçak sondaj ile kuyu açanlara izinsiz kuyu açmanın cezası nedir merak edilmeye devam ediyor. İzinsiz kuyu açmanın cezası ile ilgili arama yapanlar için 2021 yılından izinsiz kuyu açmanın cezası 2021 ne kadar, kaçak sondaj cezası ve kaçak kuyu suyu kullanım ve apartmanlarda kuyu suyu kullanmanın cezası nedir araştırılmaya devam ediyor. 167 sayılı kanun gereğince idari para cezası 2021 yılında ne kadar oldu ve diğer merak edilenleri başlıklar halinde ele aldığımız haberimizde konu ile ilgili araştırma yapanlar için tüm detaylara yer verdik.

Kuyu Açmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Su kuyuları 2 yöntem ile açılmaktadır. Elle ve kepçe ile keson kuyuları açılmaktadır. Elle açılan keson kuyular günde 1 metre elle kazdıktan sonra çapına beton kalıp dökerek ertesi gün tekrar 1 metre şeklinde, suyu bulana kadar açılan kuyular olup maliyeti metresine göre 1000 TL ve üzerinden malzeme masraflarına göre değişmektedir. Elle keson kuyuların açmak için herhangi bir izin ve ruhsat alınmasına gerek yoktur. Başka bir yöntem olan kepçe ile keson kuyu açma işlemi de kepçe arazide 5-6-7 metre derinliğe kadar indikten sonra aramada suyu bulduğu zaman hazır beton künkleri üst üste yerleştirip etrafını doldurup kapatıldıktan sonrada üzerine kapak yapılan kuyulardır. Kepçe ile keson kuyuların açma maliyeti 6-7 metre için 5 bin lirayı geçmiyor. Keson kuyu açmanın aşamalarını buradan inceleyebilirsiniz.

İzinsiz Kuyu Açmanın Cezası Nedir? 2021

10 metreden fazla derinliği bulunan kuyular ise sondaj faaliyetleri ile yapılarak açılmaktadır ve 10 metre derinliğinden fazla kuyuları açabilmek için arama kullanma ruhsatı alınması ve izinli devletten izin alarak kuyu açılması gereklidir. Elle su sondajı malzeme tanıtımı videosundan da bilgi alabilirsiniz.

Yeraltından su çıkarıp kullanma yetkisi ile ilgili çalışmaları DSİ yani Devlet Su işleri yürütmektedir ve kaçak su kuyusu açanlar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Derinliği 10 metreden fazla olan kuyuların açılmasında Devlet Su işlerinden izin alınması gerekli olup, izinsiz şekilde yapılacak sondaj çalışmaları da kaçak kuyu statüsünde değerlendirileceği için izinsiz açılan su kuyuları hakkında vatandaşlar tarafından herhangi kaçak kuyu ihbar sonucunda tespit edilmesi durumunda öncelikle para cezasına ve açılan kaçak kuyunun kapatılması işlemlerine tabi tutulacaktır. Su kuyusu arama, kullanma ve ıslah tadil işlemleri için alınması gereken ruhsat ve izin belgeleri almak isteyenler ne yapmalı, izin belgesi nasıl alınır bu konulara değinecek olursak;

Su Kuyusu Açma İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Devletten izin alarak su kuyusu için sondaj çalışmaları yapmak isteyenler DSİ’den arama, kullanma, ıslah ve tadil belgesi alarak çalışmalarını yürütebilir. Ruhsatsız olarak su kuyusu açanlara para cezası kesilerek açılan kuyunun kapatılması gerektiğinden belge için başvuru yapılması gereklidir. Başvurular doğrudan doğruya bulundukları yerdeki DSİ umumi müdürlüklerine yoksa en yakın mülkiye amiri aracılığıyla DSİ teşkilatına başvurular yapılarak arama, kullanma, ıslah ve tadil belgesi almak için müracaatta bulunulur. DSİ umum Müdürlüğü başvuru yapanlara ait müracaat formları inceleyerek kuyuların kullanma şartlarını tayin ettikten sonra başvuru sahiplerine, müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde kullanma belgesi verir. Arama belgesi almayanlar kanunda geçerli madde gereğince 500 liradan 1500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle sondaj çalışmalarında bulunmak ve kuyu açmak isteyenler DSİ’ den gerekli izinleri ve belgeleri almak durumundadır. Derinliği ve çapı ne olursa olsun ruhsat alınmadan açılan kuyular kaçak kuyu olarak değerlendirilir ve kaçak kuyu açanlara ve kaça kuyu suyu kullananlara idari para cezası kesilir. İzinsiz kuyu açmak ve kaçak kuyu suyu kullananlar için cezalar uygulanacaktır. Arama belgesi alındıktan sonraki tarihten itibaren ruhsatın geçerlilik süresi bir yıldır. Ruhsat alındıktan sonra kuyu ile ilgili faaliyet gösterilmediyse DSİ’ ye yazılı olarak başvuruda bulunarak 1 yıl daha uzatılması için müracaatlar kabul edilir. Bu sürede de arama yapılmayıp kuyu açılmadıysa verilen arama ruhsatı iptal edilecektir.

Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Alınırken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yeraltı suyu arama ruhsatı almak isteyenler öncelikle hangi arazide kuyu açılacaksa o araziye ait su ihtiyaç belgesi almalıdır.

 • Su ihtiyaç belgesi ise tapu sahibi ve suyun kullanım amacına yönelik İl ve ilçe Tarım müdürlükleri ve Ticaret sanayi odalarından almalıdır. Su ihtiyaç belgesi kuyu açılması için DSİ tarafından istenen ve üretimlerinde ne kadar su kullandıklarını gösteren belgedir ve bunun için Başvuru yazısı ve oda harç tarifesine göre harç yatırılarak yetkili kurumlardan temin edilecektir. Su Tahsisleri hakkında yönetmeliği incelemek için tıklayınız.

Sorumlu Jeoloji Mühendisi tarafından hazırlanan diğer belgeler olan;

 • Özel amaçlı kullanılan araziler için gerekli kurumlardan da alınacak izin yazıları,
 • Jeoloji mühendisi tarafından hazırlanacak olan sondaj kuyusuna ait arazi koordinatları ve işveren tarafından imzalanması gereken yer altı suyu arama belgesi için Devlet Su İşlerine yazılacak  dilekçe,
 • İki sondaj arası mesafeleri belirten ve yakın mesafelerde bulunan diğer sondaj kuyusu, sığ kuyu, akarsu, dere, kaynak, maden suyu ve diğer su kaynaklarının bilgisini içeren rapor,
 • Sondaj yapılacak olan arazinin lokasyonunu gösteren yerin haritası ile birlikte kuyunun ön proje formatı ve sondaj lokasyonunu içeren 1/25.000’lik Jeoloji haritası ve sahaya ait Hidrojeolojik Etüt bilgileri talep edilir.
 • Yeraltı suyu arama belgesi formu için tıklayınız.

İşletmelerin Kuyu Ruhsatı Almaları İçin Gerekli Belgeler

Su kuyuyu arama izin belgesi almak isteyenlerden istenen evraklar listesi;

 • Başvuru sahibine ait nufüs cüzdanının fotokopisi,
 • Başvuru sahibinin noterden onaylı imza beyannamesi, 
 • Su ihtiyaç belgesi,
 • Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap,
 • Aslı gibidir onaylı araziye ait tapu fotokopisi,
 • Şirkette birinci ve ikinci derece imza atacak kişilerin yetki belgesi ,imza sirküleri,
 • Ticaret Sicil Gazetesi gibi evraklar talep edilir. 

Sondaj yapmak için gerekli izinler tüm merak ettikleriniz için linke tıklayınız.

Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Şartlar

Yeraltı suyu arama izin belgesi alarak izinli kuyu açanlar, arama faaliyetlerini takiben en geç 1 ay içerisinde kullanma ruhsatı için yine kuyu suyu kullanımı için de ruhsat alması gereklidir. Yeraltı kuyu suyu kullanımı için ruhsat alınırken bazı gerekli işlemleri de tamamlanmalıdır. Arama ruhsatı alındıktan sonra en geç 1 ay içerisinde kullanma ruhsatı başvurusu yapılmaması halinde açılacak kuyu, kaçak kuyu statüsüne girecektir. 

Bu işlemler ise;

Yer altı suyu arama ruhsatında belirtilen sondaj kuyusu açılarak Jeoloji Mühendisi eşliğinde DSİ’ ye aşağıdaki belgeler tamamlanarak başvuru yapılmalıdır. 

 • Başvuru sahibine ait kimlik fotokopisi,
 • Hangi arazide kuyu açılmışsa o arazinin ait tapu fotokopisi, 
 • Arama ruhsatı ile açılmış olan sondaj kuyusuna ait mevcut suyu kullanma amacıyla yazılan başvuru dilekçesi,
 • Sondaj ile açılan kuyuya ait derinlik, koordinatları, suyun verimi, suyun seviyesi, filtre boru seviyeleri çeşitli kuyu ile ilgili değerleri içeren kuyu kütüğü ve gerekli bilgiler,
 • Sabit debili düşüm deneyi sonuç belgesi, (Kullanılacak olan kuyu suyunun verimi ve su seviyelerinin belirlenmesi için gereklidir.)
 • Kuyuya ait laboratuar deney sonuç belgesi (Açılan kuyudan alınan su numunesine ait, kullanım amacına uygunluğunu gösteren belge) Yeraltı suyu kullanma ruhsatının alınabilmesi için açılan kuyudan temin edilen suyun kimyasal analiz raporu gereklidir. Sulama veya kullanma suyu için açılan kuyudan alınacak 1 pet şişe dolusu su kuyu sahibi tarafından analiz yapmaya yetkili su kimya laboratuvarına teslim edilerek ve analiz ücretinin bankaya yatırıldığına dair dekont gösterilerek gerekli rapor birkaç iş günü içerisinde temin edilebilir. Yeraltı suyu kullanma için belgesi için tıklayınız.

İzinsiz Kuyu Açmanın Cezası

DSİ Ruhsatları

Devlet 10 metreden daha derinliğe sahip olan kuyuların arama, kullanma ıslah ve tadil gibi faaliyetlerini yeraltı değerleri olan madenlerde olduğu gibi kamu malı kabul etmiştir. Devlete ait olan bu alanlarda yeraltı suyundan kullanımlarını da Devlet iznine bağlamıştır. Kuyu ruhsatları DSİ’nin ilgili bölge müdürlüklerine kayıtlı firmalar tarafından alınmaktadır. Bu firmaların iletişim bilgileri ise;

İstanbul’ da Ankara’ da ve Edirne’ da su sondajı, dalgıç pompa satış ve servisi, DSİ sondaj ruhsatı, kuyu temizliği ve geliştirme, jeofizik etüt (des) alanında faaliyetlerini sürdüren firmaların iletişim bilgileri;

 • Aksu sondaj üzerinden ruhsat almak için tıklayınız.
 • Şahin Sondaj ruhsat almak için iletişim bilgileri burada.
 • Ankara’ da sondaj çalışmaları yaptırmak için tüm sondaj firmalarının adreslerini buradan bulabilirsiniz.
 • Trakya  Sondaj irtibat bilgisi için tıklayınız.
 • Yeşilyurt Sondaj firmasının faaliyetleri görmek için tıklayınız
 • Aydın sondaj hizmetlerini incelemek için tıklayınız.
 • İstanbul’ da sondaj faaliyetlerinde bulunan firmaların adresleri de burada. Ayrıca İstanbul sondaj firmasının iletişim bilgileri için tıklayınız.

Kuyu ruhsatı almadan açılan kuyular kaçaktır ve izinsiz kuyu açanlara 2021 yılında 15 bin liraya kadar ceza kesilmektedir. Bu konuda da merak ettiklerinizi konumuzun devamında bulabilirsiniz.

İzinsiz Kuyu Açma Cezası 2021

Ülkemiz sınırları içerisinde yer altı suları devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. İzinsiz kuyu açmanın cezası bu suların kullanımı, korunması ve araştırılması yeraltı sularının mülkiyeti yasası gereği devlete ait olduğundan dolayı yeraltı sularının araştırılması, kullanım ve korunması amacıyla yapılacak her türlü faaliyeti devletten izin alarak yapılması gereklidir. Her türlü amaçla yeraltı sularını arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almış olanlar faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Yeraltı suları ile ilgili olarak su sondajı ve kuyu açma çalışmaları ile ilgili tüm işlemleri Devlet Su işleri Müdürlükleri yürüttüğünden dolayı tüm arama, kullanma ıslah ve tadil çalışmaları için DSİ’ den belge alarak izinli ve ruhsatlı olarak çalışma yapılması gereklidir. Yeraltı sularının kullanımı ile ilgili olarak 167 sayılı yeraltı suları kanununa çıkarılmış olup bu kanuna aykırı olarak izinsiz açılan 10 metre ve üzerindeki su kuyularını açanlar ve işletenler hakkında idari para cezası uygulanır.

167 sayılı kanunu görüntülemek için tıklayınız.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 2021 Yılı Asgari birim fiyat listesinde yer alan Sondaj yeraltı suyu hizmet bedeli kuyular için;

 • YerAltı suları arama belgesinin hazırlanması 800 TL
 • YerAltı suları kullanma belgesinin hazırlanması 800 TL
 • YerAltı suları tadil projesinin hazırlanması 800 TL’ dir. Diğer hizmet bedellerini görmek için tıklayınız.

Kaçak Kuyu Suyu Kullanımı Cezası

Ruhsatsız su sondajı yapanlar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Sondaja kapalı sahalar  içinde su sondajı yapmak isteyenler eğer 10 metre derinliğinin üzerindeki kuyular için sondaj yapılacaksa mutlaka DSİ’ den ruhsat alınmalıdır.  10 metre derinliğinden az ve küçük su kuyuları sığ ve keson kuyu olarak adlandırılmakta ve bu kuyuları da açmak ve işletmek içinde yetkili kurumdan keson kuyu ruhsatı alınması gerekmektedir. Yeraltı sularını izinsiz kullanmak için kaçak su kuyusunu açtıranları ihbar etmeleri sayesinde yüzlerce kaçak su kuyusu kapatılmaya devam etmektedir. Yeraltı su rezervlerinin azalmasına neden olan kaçak su kuyularının kullanılmasından rahatsız olan vatandaşlar kaça kuyu ihbarı ile ilgili geçtiğimiz yıllar bu sorunu Meclis’e taşımış ihbarlarını Devlet su işleri Müdürlüklerine yaparak ruhsat alınması ile ilgili düzenlemelerin daha da genişletilmesi yönünde şikayette bulunmuştu. Tüm bu ihbar ve şikayetler gerekli kurumlar tarafından değerlendirilip gereği yapılmaya devam etmektedir.

Apartmanlarda Kuyu Suyu Kullanma Şartları

Sitelerin yapımlarında müteahhitler tarafından inşaatın maliyetini düşürmek ve projenin tamamlanmasını hızlandırmak maksadıyla son zamanlarda proje parseli içine su kuyuları açılmaktadır. Apartmanların altında proje kapsamına alınarak açılan kuyu suyu kullanım amacı dışında içme suyu olarak kullanılmaması ve yüksek oranda mikrop taşıdığı için sağlık risklerine karşı kuyu sularının tercih edilmemesi öneriliyor. Ayrıca apartmanlar için açılan kuyu sularının kullanımları için ölçüm sistemlerinin kurulması gerekiyor. Kanun kapsamında; kuyu, galeri, tünel ve vb. çekilecek yeraltısuyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez ve ölçüm sistemlerinin tüm özellikleri de aynı yönetmelikle belirlenir maddesi gereğince su kullanımı amacıyla apartmanlara da açılan ve derinlikleri 10 metreyi geçen, yatay veya dikey doğrultuda açılan her türlü galeri, tünel ve sondaj kuyuları için ön yüklemeli su sayacı, ön yüklemeli elektrik sayacı ve diğer ölçüm sistemlerini, kullanma belgesine sahip olanlar kendi imkanları ile kuyularına  ölçüm sistemlerinin takılması zorunluluğu getirilmiş olup  yürütme yetkisi DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup apartmanlar için kullanım sularına ölçüm sistemleri kurulmadan kullanılması cezası vardır. Ön yüklemeli ölçüm sistmeleri için getirilen kartlara yüklenen su miktarı bittiğinde apartmana ve vatandaşlara ait kuyular çalışamayacaktır. Yeraltı suyu kullanma belgesinde belirlenen enerji miktarı tükendiğinde ise elektrik dağıtım şirketi tarafından  da kuyunun elektriği otomatik olarak kesilip bir sonraki kullanma izin belgesi alınıncaya kadar kuyu suyu kullanımı izin verilmeyecektir.

Kaçak Sondaj Cezası 2021

Su kuyusu açmak, işletmek ve çeşitli maksatlar ile sondaj yapan ve ruhsatı bulunmayan işletme ve kişilere 167 Sayılı Yeraltı suları kanunu kapsamında idari para cezası kesilir. Kaçak sondaj cezası olarak kanun kapsamında yer alan 8. maddeye aykırı hareket edenlere bu maddeye göre ; ne kadar idari para cezası kesilecek bir diğer başlıkta cezaları tablo halinde görebilirsiniz.

167 Sayılı Kanun Kapsamında Kaçak Su Kuyusu İdari Para Cezası 2021

2021 yılında 167 sayılı Yeraltı suları Kanuna göre İzinsiz kuyu açanlara uygulanacak olan idari para cezası aşağıda tabloda yer almaktadır.

167 Sayılı Yeraltı Suları Kanuna Göre 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezası

Kanun Maddesi Ceza Maddesi

İhlal Edilen Madde Konusu

İdari Para Cezası (Alt değer- Üst değer)

8

18 / a

DSİ’den İzin alınmadan Kuyu açılması / Su sondaj yapılması/ kasten yanlış bilgi verilmesi

3.469 TL / 17.399 TL.

8/ Son fıkra

18 / b

Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılması su teminin amacını gütmemesi halinde bunlar hakkında belge aranmamakla beraber DSİ müdürlüğü talebi üzerine bilgi verilmesi mecburidir. ( Hükmüne aykırılık)

1.730 TL/ 6.952 TL

Belge almadan kanunda yer alan 8 maddedeki işi yapanlar ve kasten yanlış bilgi verenler 3 bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezasına çarptırılır. Ceza alınmakla beraber kuyunun açılıp işletilmesinde DSİ müdürlükleri tarafından bir mahsur görülmezse kuyu sahibine gerekli bilgi verilir, aksi durumda kuyu kapatılarak tüm masraflar kuyu açtıranlarda alınır. Bu madde haricinde 8/b, 10 ve 11. maddede yer alan hükümlere de aykırı hareket edenlere arama, kullanma, tadil ve ıslah çalışmaları sırasında istenen şartları sağlamayanlar, başvuru formlarındaki belgeleri vermeyenlere 1.730 TL/ 6.952TL‘ ye kadar para cezası verilir. 

10 maddenin 18/b bendine göre Arama belgesi olup kendi arazinde yeraltı suyu olanlar bu suyu kullanabilir. Ancak bir ay için DSİ başvuru yaparak kullanma belgesi alır. Kuyu tünel ve vb. ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilmez Hükmüne aykırılık. 
11. maddenin 18/b ceza maddesine göre kullanma belgesi alarak arazisinde kuyuların verimini artırmak ve arama kullanma tadil ıslah faaliyetleri sırasında şartlara uymayanlar kendiliğinden müdahalede bulunamaz kuyuların kullanma şeklini değiştiremez . Ancak DSİ’den ıslah ve tadil belgesi alarak bu müdahale girişebilir. Hükümlerine aykırı davranan vatandaşlara 1.730 TL/ 6.952 TL’ ye kadar para cezası kesilir.

İki Sondaj Kuyusu Arası Mesafe Ne Kadar Olmalı?

DSİ Yeraltı Suları Teknik Yönetmeliğine göre sondaj vurma mesafesi iki kuyu arasında en az 500 metre olmalıdır.

DSİ Kaçak Kuyu İhbar

Devlet Su işlerinden izin alınmadan ve arama, kullanma, ıslah ve tadil belgesi ruhsatı olmadan izinsiz kaçak su kuyusu açanlar hakkında ihbarlar vatandaşlar tarafından DSİ müdürlüklerine yapılabilir. DSİ kaçak su kuyusu ihbarlarını yapabileceğiniz DSİ iletişim bilgileri ise;

 • Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA 06420 
 • Santral Telefon: 0 312 454 54 54 İletişim.

Su Sondajı Fiyatları 2021

DSİ’nin 2021 yılı Su sondajları birim fiyat cetveline göre alüvyon, bloklu alüvyon, yumuşak, çok yumuşak, orta sert, sert, çok sert ve çok sert ve aşındırıcı formasyonda 9/12/15/17 çapında su sondaj kuyusu açmanın maliyeti aşağıdaki görselde ki gibidir; 

 

Herkes su kuyusu açtırabilir. Yazımızda da belirttiğimiz gibi arsa, tarla sahipleri 10 metre derinliğinden az kuyuları elle, kepçe ile keson kuyu açabilir ve ruhsat almasına gerek kalmaz. Ancak 10 metre’ den fazla derinliği olan su kuyularını açabilmek için Devlet Su işlerine başvurularak arama belgesinin alınması gereklidir. Su sondajı yaptırmayı düşünenler için DSİ su sondajı 2021 fiyat cetvelinden buradan ne kadar maliyet çıkacak kolaylıkla hesaplayabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.