Hibe Veren Büyükelçilikler (TÜM ÜLKELER)

26.08.2020
Hibe Veren Büyükelçilikler (TÜM ÜLKELER)

Hibe Veren Büyükelçilikler, Avrupa Birliği Hibe Projeleri, 2020 Yılında Uygulanacak Birlik Programları Listesi, AB Avrupa Birliği Programları 2014-2020, Avrupa Birliği Hibe Projeleri Örnekleri ve Büyükelçilik Hibe Programları 2020 hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

Ülkemizde farklı ülkelerin büyükelçilikleri çeşitli konularda başvuru yapanlara çeşitli programlar kapsamında hibe destekleri vermektedir. Büyükelçilikler dışında da Avrupa Birliği programları ile farklı alanlarda destekler verilmeye devam etmektedir.  2020 yılında 7 farklı program ile AB hibe programı desteklerinin başvuru tarihleri, iletişim bilgileri ve proje bütçelerine yer verdiğimiz haberimizde AB Hibe programlarına başvuru yapmak isteyenler için hibe projeleri ve örnekleri ve hibe veren Tüm ülkelerin büyükelçiliklerin desteklerini bulabilirsiniz.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri 2020

Avrupa birliği AB hibe destek programları Birlik Programları, AB üye devletleri ile aday ülkeler arasında belirli bir süre için işbirliğini teşvik etmek için uygulanan, Birlik politikalarıyla ilgili belirli alanları kapsayan bir dizi faaliyettir. Ab destek programları vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları Birlik Programlarına katılma fırsatına sahiptir. Birlik Programları, mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanması alanında aday ülkelerin çalışmalarına da önemli katkılar sağlamaktadır. Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girer ve program için teklif çağrılarını (ihale) yayınlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Programların bütçesi, katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden tahsisattan oluşur. Avrupa Birliği politikalarını destekleyecek önemli alanlarda ve belirli dönemler için uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. Türkiye aday ülke ile Birliğin programa katılımını sağlamaktır. 26 Şubat 2002 tarihinde “Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye’nin Topluluk Programları Genel İlkeler Çerçeve Anlaşmasına Katılması” nı imzalayarak 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılmaya başlamıştır. Bu programlar Hayatboyu Öğrenme, Gençlik Rekabetçilik ve Yenilik, 7. Çerçeve, Kültür 2013 , Progress, Gümrükler 2013 ve Fiscalis 2013 programlarıydı. Bu programlara proje örnekleri ile destekler alınmış sonrasında 2014/2020 dönemleri için yeni programlar oluşturulmuştur.

2014-2020 yılları arasında Ülkemizin katılacağı 7 programlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ programı, bütçesi 14.774.524.000 Avro,
 • Tübitak Ufuk 2020,
 • Kosgeb İşletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliği COSME programı,
 • Maliye Bakanlığı Fiscalis 2020 programı,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler 2020 programı,  908,01 milyon bütçeli,
 • TC. AB Bakanlığı İstihdam ve sosyal yenilik EaSI programı bütçesi 19.469.000 Avro,
 • Avrupa Dayanışma programı ESC 341.50 milyon euro bütçeli programlardır. Detaylar.

Hibe Veren Büyükelçilikler

2020 Yılında Uygulanacak Birlik Programları Listesi

Ufuk 2020 79.401,83 milyon euro bütçeli İç Güvenlik-Sınır ve Vize
COSME Program bütçesi 2.298.243.000 Avro’dur Adalet
Erasmus + Haklar ve Vatandaşlık
Galileo+ EGNOS  7.071,73 milyon bütçeli, Vatandaşlar için Avrupa
Kopernik Büyüme için Sağlık
Perikles 2020 Tüketici Programı
Herkül III Yaratıcı Avrupa; bütçesi 1.462.724.000 Avro’dur.
Fiscalis 2020 Program bütçesi 223.366.000 Avro’dur. Sivil Koruma Mekanizması
Customs 2020 Program bütçesi 522.943.000 Avro’dur. İstihdam ve Sosyal Yenilik
YAŞAM Bütünleşik Avrupa
Sığınma ve Göç Prg. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) 341.50 milyon euro bütçeli,
İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği Horizon 2020 Bütçe 77.028.300.000 Avrodur.

AB programlarının amaçlarını ve yasal dayanaklarını proje bütçelerinin detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

AB Avrupa Birliği Programları 2014-2020

Bu programlar arasında Ülkemiz 2020 yılı aşağıdaki programa katılma kararı almıştır. Bu programlar ise ;

 1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
 2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020 (Avrupa Komisyonu, Erasmus+ programı kapsamında seçilen üniversitelerin ilk 17 ittifakının Horizon 2020’den tamamlayıcı 2 milyon Euro’luk destek
 3. Ufuk 2020 (Projeler için başvuru tarihi 10.09.2020)
 4. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
 5. Yaratıcı Avrupa
 6. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI (15.10.2020 başvuru tarihi)
 7. Gümrük 2020
 8. Gümrükler 2020
 9. Fiscalis 2020
 10. Sivil koruma mekanizması

Tüm programların bütçelerini başvuru yapabilecekler ve program tarafından sağlanacak desteklerin detaylarını buradan görebilirsiniz.

Güncel hibelerin teklif çağrılarına Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Güncel hibeler duyuru sayfasından buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Örnekleri

2007/2013 yılı gerçekleştirilen AB hibe projeleri örneklerinin isimleri;

 • Hayat Boyu Öğrenme;
 • Gençlik Programı
 • Kültür Programı
 • Yedinci Çevre Programı
 • İlerleme
 • Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

Hayat Boyu Öğrenme;

 • Comenius
 • Masal Kahramanları Avrupa’ da Buluşuyor
 • İngilizce şarkı Söylemek
 • Yurtdışında Dostça bir dil Buluşması
 • Hepimiz İnsanız

Erasmus;

 • Personel Hareketliliği
 • Öğrenci Temsilciliği Erasmus Programının 25. yıl dönümü
 • Gelen Öğrencilerin Sosyal ve Kültürel Hayata Katılımı, Gelen-Giden Öğrenci Dengesi
 • Sabancı Üniversitesi Erasmus Not Transfer Sistemi
 • Güvenli yemeği tadını çıkar

Yoğun Programlar

Leonardo;

 • Yeni gıda,
 • Mesleki Eğitim Kurumsal Performans Değerlendirme Uygulama Değişimi,
 • Elektronik, Bilişim ve Doğalgaz Teknolojisinde Öncü Uygulamalar,

Grundtving;

 • Hayat Boyu Öğrenme, Hayat Boyu Spor Hibe Miktarı 16.500 Euro
 • Şık Ve Etik hibe miktarı 16.500 Euro

Tüm proje örneklerinin hibe miktarlarını ve projelerin proje ortakları olan ülkeleri ve açıklamalarını buradan öğrenebilirsiniz. Tamamlanan projeleri görmek için tıklayınız.

AB Devam eden projelere buradan ulaşabilirsiniz

AB Mali yardımı kapsamında Türkiye’ de farklı illerde hayata geçilecek olan pilot illerde uygulanacak olan mali yardım programlarını illeri seçerek buradan üzerinden görebilirsiniz.

Büyükelçilik Hibe Programları 2020

Ülkemizin yurtdışında bulunduğu büyükelçiliklerinin hibe programları ile araştırmalarda karşımıza çıkan örneklere yer vermek gerekirse;

KKTC- TC mali ve iktisadi işbirliği anlaşması hibe programları 2020

Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği KEİ ofisi tarafından ÇKA Destekli hibe programları ile Tarımsal kalkınma mali destek programı, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması mali destek programı ile destekler verilmeye devam ediyor. 3 Haziran 2020 tarihinde TC ile KKTC Hükümetleri arasında 2020 yılı mali ve iktisadi işbirliği anlaşmasını Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe  girdi. 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından KKTC ‘ ye sağlanan hibelerin kullanımına ilişkin Milletler arası anlaşma olarak  iki ülke arasında yapılan anlaşma ile belirlenen koşulları sürdürülebilmesi için yürürlüğe giren anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti KKTC’ ine 1.038.395.726,92 TL olarak hibe yardımında bulunmayı ve 1.250.580.323,50 TL’ye kadar olmak üzere ABD doları karşılığında kredi yardımında bulunmayı ve kullandırılacak olan hibe kredileri ise Kanun kapsamında 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından KKTC ‘ ye sağlanan hibelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kullandırmayı taahhüt etmiştir. KKTC ile TC arasında imzalanan ve Yürürlüğe giren 2020 iktisadi ve mali işbirliği anlaşması resmi gazete’de yayınlanan kanunda tüm hibe ve krediler ile ilgili kullandırılacak sektörler ve alanlar belirlenmiştir. İncelemek için tıklayınız.

KKTC Belediye ve köylere yardım projesi başvurusu için tıklayınız.

Kanada Büyükelçiliği hibe programı

Kanada Yatırımcılar için devlet teşvikleri 2020 yılında da parasal teşvikler, pazar erişimi, programlar ve girişimler olarak verilmeye devam ediyor. Kanada’ da yatırımcılar için devlet teşvikleri konusunda Yetenek çekiciliğinden Ar-Ge ve sermaye yatırımı kolaylaştırmaya, Kanada’nın teşviklerinin ve vergi kredisi programlarının işletmelerin daha kolay para kazanması amacıyla verilen teşviklerin neler olduğunu öğrenmek için İnvestcanada.ca internet sitesinde Kanada’ da yatırımcılara sunulacak program ve teşvikleri buradan bilgi alabilirsiniz.  Kanada’ da bilimsel araştırma ve deneysel geliştirme teşvik programlarından Kanada’da araştırma ve geliştirmeye Ar-Ge’ ye yatırım yapan her büyüklükteki şirket, Kanada’nın en büyük Ar-Ge programı olan Bilimsel Araştırma ve Deneysel Geliştirme SR&ED vergi teşvik programından yararlanabilir. Basit ve uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme vergi teşvikleri gelir vergisi indirimi  yatırım vergisi kredisi olarak sunuluyor. Bu teşviklere kimler başvurabilir incelemek için tıklayınız.

T.C Dışişleri Bakanlığına bağlı yurtdışında bulunan büyükelçiliklerinin listesini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Japonya Büyükelçiliği 2020 yılı Güncel hibe programı başvuruları ile ilgili aşağıdaki başlıkta bilgi alabilirsiniz.

Japonya Büyükelçiliği Hibe Programı Başvuruları Başladı

Japonya büyükelçiliği yerel projelere hibe programı başvuruları başlamış olup, 2020 yılında değerlendirmesi yapılarak 2021 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Projelerin 2020 yılı başvuruları kabul edilebilmesi için en geç Mart 2021-Mart 2022 dönemine ait olması gerekmektedir. Japonya büyükelçiliği projelerine sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilecektir. Proje başına  10 milyon Japon Yeni’dir. Karşılık olarak ise 10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD’ tekabül etmektedir. Aşağaıdaki proje konularında başvurular kabul edilecektir;

 • Kapasite Geliştirme ve Eğitim,
 • Temel Sağlık,
 • Engelliler,
 • Kalkınmada Kadın,
 • Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler proje konularına hibe verilecektir. Bilgi için tıklayınız.

Japon büyükelçiliği hibe yardımının tüm detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

Başvurular en geç 16 Mart 2020 saat 17.30’a kadar Japonya Büyükelçiliğine ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi;

 • Japonya Büyükelçiliği
 • Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı
 • Reşit Galip Caddesi No: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ Ankara
 • Telefon:0 312 446 05 00 (Dahili: 274 ya da 268)
 • Yerel Projelere Hibe Programı E-mail: eco@an.mofa.go.jp 

Japonya Büyükelçiliği Hibe Programı Başvurularında İstenen Evraklar

 • Başvuru formu,
 • Başvuru sahibi kuruluşa ait broşür, kitapçık, tanıtım DVD görsel materyaller,
 • Başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi,
 • Projenin gerçekleştirileceği yerin detaylı fotoğrafları DVD’ye kayıtlı video kaydı, ve bina veya arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis, taahhüt belgesi istenen evraklar arasındadır.

Türk İsveç İşbirliği Hibe Programı Başvuruları

Türk İsveç İşbirliği Hibe programına başvuru teslimatı için son tarih 21 Eylül 2020’dir. Bu tarihe kadar aşağıdaki iletişim bilgilerinden başvurular iletilmelidir. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2021 yılı projeler için başvurular alınmaya devam etmektedir.

Türk İsveç İşbirliği Birimi adres mail ve telefon iletişim bilgileri;

 • Cecilia Bisgen Jansson
 • Björn Jönsson
 • Didem Özalp

İletişim

 • E-posta: istanbul.sektionen@gov.se
 • Tel: 0 212 334 06 00
 • Adres: Istanbul İsveç Başkonsolosluğu İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel) P.K. 125 344 33 Beyoğlu / İstanbul

Büyükelçilik hibe projeleri ile; personel, yeni ekipman makine ve tezgah alımı, seyahat ve hizmet alımı ile sarf malzeme, taşeron, denetim, görünürlük ve dolaylı maliyetler desteklenmektedir. Büyükelçilik hibe projelerine Belediyeler ve STK ‘ler yani Sivil Toplum Kuruluşları başvuruda bulunabilir.

Avrupa Birliği projeleri 2020

Avrupa Birliği Resmi internet sitesi olan ec.europa.eu üzerinden 2014-2020 yılları Ab Finansman Programlarının başlıklarını ve tavanlarını görebilirsiniz.

Hibe Veren Büyükelçilikler

Başlık Tarafından Finanse Edilen Programlar

 • Büyüme ve istihdam için rekabet gücü
 • Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum
 • Sürdürülebilir büyüme: doğal kaynaklar
 • Güvenlik ve vatandaşlık
 • Küresel Avrupa

Tüm Projelerin detayları burada.

AB Birlik programları başvuru çağrılarını AB ilan duyurulardan buradan takip etmelisiniz.

AB Proje İlanları 2020

Cosme Yeni Teklif çağrısı yayınlandı. Buna göre; KOBİ’lerin Avrupa birliği dışındaki kamu alımlarına katılmalarının desteklenmesi amacıyla Cosme projelerini teklif çağrıları AB ilan’ da yer aldı.  2,000,000 Avro prje bütçesine sahip Cosme nin çağrı ilanına başvurular elektronik olarak alınacak olup kılavuzu için tıklayınız.

Hibe Veren Büyükelçilikler

Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75’i kadar olacak şekilde proje başı  400,000 Euro olarak ayrılan hibe başvurularının tarihleri olan 15 Eylül 2020 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar alınacak olup detaylı bilgi için Kosgeb Cosme internet sitesini ziyaret ediniz.

Eası Programı Sosyal Yenilik konulu yeni teklif çağrısı 10.000.000 Euro olarak bütçeli programın teklif çağrısı da yayınlandı. İlgili projeye başvurular 15 Ekim 2020 tarihine kadar Swim, Kurye ve posta ile saat 24:00, elden teslimat ise Brüksel saati ile: 16:00’ye kadar yapılmalıdır. Sosyal İnovasyon için hibe başvuruları ve hibe sözleşmelerinin takibini buradan yapabilirsiniz.

TÜBİTAK ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı olan RFBR arasında yenilenen protokoller kapsamında 720.000 TL araştırma desteği ve maksimum  36 ay proje süresi verilen TÜBİTAK – RFBR Ortak Proje Çağrısı ilanı da yayınlandı. Son başvuru tarihi ise 8 Eylül 2020′ dir.  Tübitak RFBR ortak proje çağrısı başvuru kurallarını öğrenmek için tıklayınız. Başvuruları Tubitak Proje başvuru sisteminden buradan kolaylıkla yapabilirsiniz.

Avrupa, Asyalı Afrika’lı gazeteciler için hibe programı başvuruları da 14 Eylül 2020 tarihine kadar alınmaktadır. Başvuru için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığının Almanya, İngiltere ve Belçika’ da bulunan Kobi Destekleri ülke incelemeleri için tıklayınız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.