Hayvancılık Desteklemeleri Belli Oldu!

Hayvancılık Desteklemeleri Belli Oldu!

2020 Yılında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararlar Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Hayvancılık Destekleri

(1) Yem bitkileri desteğinde belirlenen miktarlarda ödemeler yapılır. 

(a) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde, ekli listede yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla tek ve çok yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydı ile aşağıda belirtilen miktarlarda ödemeler yapılmaktadır.

(b) Yeraltı sularının yetersiz seviyede su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespiti yapıldığında havzalarda 2020 yılında ekilen yem bezelyesi, macar fiği, fiğ, mürdümük ve burçak için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenmektedir.

 • Sılajlık ekişiler (sulu): 100,00 TL.
 • Sulu veya kuru korunga: 60,00 TL.
 • Kuru ekilişler: 40,00 TL.
 • Tek yıllık yem bitkileri: 60,00 TL.
 • Çok yıllık yem bitkileri (sulu): 90,00 TL.
 • Yapay çayır mera desteklemeleri: 150,00 TL.

Yıllık dekar başına ödenmektedir.

(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacı ile Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60,00 TL. ödenir. 

(3) Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde ise; 

a) Malak/Buzağı/ Dişi Manda Desteği

 • 1- Programlı aşıları tamamlanmış olan, 4 ay ve üzeri yaşta, buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370,00 TL. etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlanmasından veya bu ırkların Bakanlık tarafından izinli boğaları ile tabi tohumlanmasından doğan buzağılarına 600,00 TL./ baş ödenmektedir.

2- Şehirler

 •  Ardahan,
 • Artvin,
 • Ağrı,
 • Bingöl,
 • Bayburt,
 • Bitlis,
 • Erzincan,
 • Elazığ,
 • Erzurum,
 • Gümüşhane,
 • Giresun,
 • Hakkari,
 • Muş,
 • Iğdır,
 • Kars,
 • Rize,
 • Ordu,
 • Şırnak,
 • Rize,
 • Sivas,
 • Tunceli,
 • Trabzon,
 • Van.

İllerinde doğan buzağılara ilave 100,00 TL. buzağı başına ödenir.

 • 3- soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave baş 175,00 TL. ödenir.
 • 4- Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1 ile 20 başa kadar tamamı, 21 ile 100 başa kadar ise %75′ i, 101 ile 500 baş için ise %50’si ödenir.
 • 5- Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50,00 TL. ödenir.
 • 6- Dişi mandalara 250,00 TL. buzağı başına, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200,00 TL./ baş, programlı aşılan tamamlamak kaydı ile 4 ay ve üzeri malaklara 250,00 TL., soy kütüğüne kayıtlı malaklara ise ilave 200,00 TL., suni tohumlamadan doğan malaklara ise ayrıca ilave olarak 250,00 TL. baş destek verilir.

b) Islah Amaçlı Süt İçerik Analizi Desteği

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 150,00 TL. kadar destek ödenmektedir.

c) Düve Alım Desteği 

En az 1 baş, en fazla 0 baş düve alımına (manda dahil), Bakanlık tarafından belirlenecek düve bedelinin %40′ ı kadar destek ödenir.

ç) Hastalıktan Art İşletme Desteği

Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan, damızlık boğalar 6 ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450,00 TL. baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi sureti ile uygulanır. Ayrıca,  Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki art işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak 100,00 TL. baş destek ödenir.

d) Besilik Erkek Sığır Desteği 

HBS sistemine (Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemi) kayıtlı olan, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırların, mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlık tarafından ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 başı için hayvan başına 250,00 TL. destek ödenir. Bu kararın tarihinden itibaren besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranmaktadır.

4- Küçükbaş Hayvancılık Desteklemeleri

a) Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç keçi ve koyun varlığına sahip işletmelere ve çobanlara 5.000,00 TL. destek ödenir.

b) Anaç koyun keçi desteği, Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği ile beraber üte yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına hayvan başına 30,00 TL., anaç keçilerine ise 35,00 TL. ve anaç tiftik keçisi başına ilave olarak 20,00 TL., göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2,00 TL. baş destek ödenir.

c) Sürü büyütme ve yenileme desteği, bir önceki yılın anaç koyun ve keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmeler de bir önceki yılın oğlak ve kuzularını, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlara Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydı ile 100,00 TL. ödenir.

ç) Küçükbaş soy kütüğü desteği, ıslah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Ön Soy Kütüğü ve Küçükbaş  Soy Kütüğü Bilgi sistemine (SOYBİS) ve Bakanlık HSN sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun ve keçileri için 100,00 TL., soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen teke ve koç yetiştiricilerine ise 500,00 TL. baş desteği ödenir.

5- Diğer Hayvancılık Desteklemeleri 

a) Tiftik üretim desteği, üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatfileri Birliğine tiftikbirlik’ e bağlı kooperatiflere, Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve TKS (tiftik kayıt sistemi) veri tabanına kaydettiren üreticilerin, oğlak tiftiğine 30,00 TL., tali tiftiğine 20,00 TL., anamal tiftiğine 25,00 TL. ve sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğine ilave olarak 10,00 TL./kg destek ödenir.

b) İpek böceği desteği, İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış  Kooperatifleri Birliğine (kozabirlik) dağıttığı kutu başına 100,00 TL., ürettiği ipekböceği kozasını kooperatiflerine veya faaliyet alanında kozadan fatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıtlanma haiz işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kg’ına 70,00 TL. destek verilir.

c) Arıcılık Desteği, Bakanlık andık Kayıt Sistemine kayıtlı olan, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve üretici birliklerine üye üreticilere, anlı kocan başına 15,00 TL., Bakanlık üretim izni almış damızlık ama arı üreticilerinden satın alarak kullandıkları damızlık ana arı başına ise 80,00 TL. destek ödenir.

ç) Atık, Küpe Desteği ve Aşı, Bakanlık tarafından programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için ise 1.000,00 TL., küçükbaş hayvan atıkları için 150,00 TL., hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, yine belirlenen programlı aşılar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL., küçükbaş için ise 1,00 TL. baş destek ödenir.

d) Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) Desteği, Belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretimi ve yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve Besilik hayvanını bu platform üzerinden alan ve üçüncü fıkranın bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlık tarafından belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden değerlendirilerek destek ödenir.

Tarım Desteklemeleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.