Hayvan Hastalıkları Tazminat Ödemeleri 2021

Hayvan Hastalıkları Tazminat Ödemeleri 2021

İl ve İlçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu Tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenen hayvan hastalıkları tazminatı, her yıl belirlenen kriterlere göre ilgili Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği üzerinden oranları kapsamları çıkarılır. Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan sahiplerinin hayvanlarında görülen hastalık sonucu ile belirlenen oranlar üzerinden tazminat ödeneği sağlamaktadır. Tazminatlı hastalıklı hayvan yada tespit edilmiş şüpheli hastalıklı hayvanın Bakanlık tarafından el konulmasının ardından 30 gün süre içerisinde gerekli işlemler yapılır. devlethaber.net Bu işlemler kesim, itlaf veya imha kararı olarak uygulanır. 30 günlük süre içerisinde hastalıklı hayvan için herhangi bir kesim yerinin bulunamaması durumda hastalıklı hayvan itlaf ve imha edilme kararı verilir. Tazminatı olan hastalıklı hayvanlar için ödenecek tutar, işletmenin bulunduğu mahallin rayiç bedelleri dikkate alınarak yukarıda bahsedilen Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tazminatlı hastalıkların hayvan sahiplerine tazminat oranı ile ödenmesinin yanında hastalıklı hayvan üzerinde gerekli veriler saptayarak ona göre bütçe çıkarır. Bütçenin çıkarılmasında dikkat edilenlerden biri olarak hastalıklı hayvanın zarar görmeyen deri veya eti hayvan sahibine ödenecek tazminattan düşürülür.

Hayvan Hastalıkları Tazminat Yönetmeliği 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıkları Tazminat Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş, bu kapsamda gerekli düzenlemeler yapılmış. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ise;

Serolojik veya bakteriyolojik muayene sonuçlarında bruselloz hastalığına yakalandığı teşhis edilen sığırlar ile koyun ve keçilerin takdir edilecek kıymetlerinin 10’da 9’u olarak değişiklik yapılmıştır. Bu karar yönetmelik yayınlandığı tarihten sonra yürürlüğe girer ve tüm hükümlerinin Tarım ve Orman Bakanı yürütmektedir.

Tazminatlı Hayvan Hastalıkları

 • Sığır Tüberkülozu,
 • Sığır Brusellozu ( peynir hastalığı ),
 • Ruam,
 • Koyun Keçi Brusellozu ( Peynir hastalığı )
 • Afrika At Vebası,
 • Sığır Vebası,
 • Kuş Gribi,
 • Kuduz,
 • Sığırların Nodüler Ekzantemi 
 • Şap

Hayvan Hastalıkları Tazminat Oranları

 • Afrika at vebası tazminat oranı 4/4
 • Afrika domuz vebası tazminat oranı 2/4
 • Arıların amerikan yavru çürüklüğü tazminat oranı 2/4
 • At ensefalomyeliti (equine encephalomyelitis) tazminat oranı 3/4
 • Atların infeksiyöz anemisi tazminat oranı 3/4
 • Bakteriyel böbrek hastalığı (BKD) tazminat oranı 2/4
 • Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi tazminat oranı 2/4
 • Beyaz benek hastalığı tazminat oranı 2/4
 • Bonamia exitiosa enfeksiyonu tazminat oranı 2/4
 • Bonamia ostreae enfeksiyonu tazminat oranı 2/4
 • Bulaşıcı sığır plöropnömonisi tazminat oranı 2/4
 • Bulaşıcı stomatitis (veziküler stomatitis) tazminat oranı 2/4
 • Domuzların veziküler hastalığı tazminat oranı 2/4
 • Durin (at frengisi) tazminat oranı 3/4
 • Enfeksiyöz somon anemisi tazminat oranı 2/4
 • Enzootik sığır löykozu tazminat oranı 2/4
 • Epizootik hematopoeitik nekroz tazminat oranı 2/4
 • Epizootik ülseratif sendrom tazminat oranı 2/4
 • Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD) tazminat oranı 2/4
 • Kanatlı tifosu (tavuk tifosu) tazminat oranı 3/4
 • Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı tazminat oranı (FSE) 2/4
 • Kerevit vebası tazminat oranı 2/4
 • Klasik domuz vebası tazminat oranı 2/4
 • Koi herpes virüs hastalığı tazminat oranı 2/4
 • Koyun keçi brusellozunun tazminat oranı  9/10
 • Koyun keçi çiçeği tazminat oranı 3/4
 • Koyun ve keçi vebası (PPR)(Bakanlıkça belirlenen bölgelerde) tazminat oranı 4/4
 • Kuduz (sığır, koyun ve keçilerde) tazminat oranı  4/5
 • Küçük kovan kurdu (aethina tumida) tazminat oranı  2/4
 • Marteilia refringens enfeksiyonu tazminat oranı  2/4
 • Mavidil tazminat oranı 3/4
 • Microcytos mackini enfeksiyonu tazminat oranı 2/4
 • Perkinsus marinus enfeksiyonu tazminat oranı 2/4
 • Pullorum tazminat oranı 3/4
 • Rift vadisi humması tazminat oranı 2/4
 • Ruam (mankafa) tazminat oranı 3/4
 • Sarıbaş hastalığı tazminat oranı 2/4
 • Sazanların bahar viremisi (SVC) tazminat oranı 2/4
 • Scrapie tazminat oranı  4/4
 • Sığır brusellozunun tazminat oranı 9/10
 • Sığır tüberkülozu (mezbahada kesim sonu tespit) tazminat oranı 3/4
 • Sığır tüberkülozu (tüberkülin testi ile tespit) tazminat oranı 9/10
 • Sığır vebası tazminat oranı 4/4
 • Sığırların nodüler ekzamtemi (lumpy skin) tazminat oranı 4/4
 • Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) tazminat oranı 4/4
 • Şap (Bakanlıkça belirlenen bölgelerde) tazminat oranı 4/4
 • Şarbon (antraks) tazminat oranı 3/4
 • Taura sendromu tazminat oranı 2/4
 • Tavuk vebası (avian influenza) tazminat oranı 4/4
 • Tropilaelaps akarı (tropilaelaps mite) tazminat oranı 2/4
 • Viral hemorajik septisemi (VHS) tazminat oranı 2/4
 • Yalancı tavuk vebası (newcastle)tazminat oranı 3/4
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.