Genç Girişimci Bağkur Desteği 2021

Genç Girişimci Bağkur Desteği 2021

Yeni iş kurmak istiyorsunuz, bu işin sahibi de sizsiniz fakat nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa, devletin genç girişimcilere sağladığı desteklerden yararlanabilirsiniz. Bu yazımızda Genç girişimci Bağ-Kur desteği 2021, nasıl başvuru yapılacağından, süresinden, miktarı, genç girişimci kazanç istisnası, teşviklerden yararlanmak için gerekli şartlardan ve 2021 bağkur priminin ne kadar olduğundan bahsedeceğiz.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği

18-29 yaşındaki gençlerin hayallerindeki işini, zevk ile yapabilmesi için devletimiz genç girişimcilere destek sağlıyor. 2021 yılında iş kuran girişimciler vergi ve sigorta primi teşvik desteği alıyor. Bu teşvikten bir defaya mahsus yararlanılabiliyor. Vergi teşvikinden yararlanabilmenin ilk ve en önemlisi ise kişinin ilk defa gelir mükellefiyetinin olması gereklidir. Peki teşvikten yararlanacak olanlar ve şartları nelerdir?

Teşvikten Yararlanacak Olanlar:

 • Tarımsal, ticari veya mesleki faaliyetinden ilk defa gelir mükellefiyeti sağlanacak olanlar.
 • Başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olan gerçek kişiler yararlanabilmektedir.

Yararlanmak İçin Gereken Şartlar:

 • İşe başlamanın kanuni süre içinde bildirilmesi.
 • İşin kişi tarafından sevk ve idare edilmesi, kendisi işin başında bulunması.
 • İşin şirket veya adi ortaklık bünyesinde yapılması durumunda ortakların tüm şartları taşıyor olması.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki işe sonradan ortak olunmaması.
 • işi devam eden veya durdurulan işin eş ya da üçüncü dereceye kadar kan ya da kayın hısımlarından devralınmaması şartları aranmaktadır.

Sigorta Prim Teşviki Şartları:

Genç girişimcilere vergi teşviki yanında bir de 1 yıl boyunca sigorta prim desteği sağlanıyor. Bu destek için gereken şartları:

 • Başlama tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak,
 • İlk defa sigortalı sayılan gerçek kişi olmak,
 • Kendi işinin başında olmak, sevk ve idaresini yapma olarak sıralayabiliriz.

Gelir Dairesi Başkanlığının yayımladığı Teşvik Broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Genç Girişimci Bağkur Desteği Başvurusu

Genç Girişimci Bağkur Desteği Başvurusu

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen gençler, 193 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği‘ nin Mükerrer 20. Maddesince, bağlı bulundukları vergi dairesinden alabilecekleri Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası belgesiyle yine bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Genç Girişimci Bağkur Desteği Süreci

Genç girişimcilerin ekonomiye katkıda bulunmasının yanında kendi işlerini yaparak da iş gücünü arttırmaya katkı sağlamaları ayrıca daha kaliteli bir yaşam için yaptıkları faaliyetlere sağlanan desteklerin süreleri sigorta prim teşvik süresi 1 yıl, vergi teşvik süresi ise 3 yıldır. Gençlerin başladığı tarihten itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca kazançlarından 75 bin liralık kısmı vergiden istisna edilmiştir. İlk kez iş yeri açan ve Bağkurlu olarak kayıt yaptıran gençlerin bir yıl boyunca Bağ-kur primleri %34.5′ i devlet tarafından ödenmektedir. Bu destek en alt seviyeden hesaplandığında 2021 yılında 12.184 TL’ yi buluyor.

Genç Girişimci Bağkur Desteği Ne Kadar?

Genç girişimciler için kazançlarının 75 bin liralık kısmına istisna uygulandığını yukarıda belirtmiştik. Girişimcilerin teşvik hesabı brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır.

 • Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL
 • Aylık Prim: 3.577,50 x %34.5 = 1.234,23 TL
 • Yıllık Prim: 1.234.23 x 12 = 14,810 TL
 • Devletin vereceği destek: 14,810 Türk Lirası

Genç Girişimci Kazanç İstisnası Nedir?

Ticari, tarımsal ya da mesleki faaliyetlerinin, adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti oluşturulan ve başlangıç süresi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış, gerçek kişilerin işlerine başladıkları yıldan itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançların 75 bin TL’ ye kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır. Kazanç istisnasından faydalanan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olan gençlerden ilk defa sigortalı sayılanların primleri 1 yıl primlere has kazanç taban sınırı üzerinden hazineden karşılanır. Şirket ortaklarından sadece 1 kişi faydalanabilir.

Genç Girişimci İşçi Desteği

Devletin sağladığı teşvik imkanlarından tarımsal, ticaret ve mesleki alanlarda faaliyet gösterecek olan, ilk defa vergi mükellefiyeti oluşturulan ve başlanan tarih itibariyle 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler yararlanabiliyor. Vergi teşviki üç vergi dönemini kapsamakta ve başka bir işe başlanması durumunda teşvik süresi uzatılmıyor. Teşvikten yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan girişimcilerin kendi işinin başında çalışıyor ve sevk ve idaresini yapıyor olması gerekiyor. Ortaklık ve şirket bünyesi olması halinde yine başlangıç tarihi itibarıyla ortakların hepsinin şartları taşıyor, olması gerekiyor. Ortaklardan birinin şartları taşımaması halinde prim desteğinden diğer ortaklar da yararlanamaz. Mevcut işletmeye sonradan ortak olan kişilerde teşviklerden yararlanamaz. Bir işletmenin devralınması durumunda ise eş veya üçüncü dereceye kadar hısımlardan alınmaması gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz gibi sonradan ortaklık durumunda teşviklerden yararlanılamıyor. Vergi teşviklerinden yararlananların herhangi bir nedenle işini terk etmesi durumunda ve terk edilen faaliyete geri başlanması durumunda ilk defa gelir mükellefiyeti şartı ihlal edilmiş olduğundan bu destekten tekrar yararlanılması söz konusu değil. Bu desteklerden yararlananların söz konusu işlerini mesleki, tarımsal ve ticari olarak değiştirmeleri durumunda, yararlanılmayan süre kadar söz konusu desteği almaya devam edebilecek. Eğer bir vergilendirme döneminde elde edilen kazanç teşvik tutarının altında ise, kullanılamayan tutar bir sonraki yıla devredilmeyecektir.

Genç Girişimci İşçi Desteği
 

Sigorta Primleri Hazine Tarafından Karşılanıyor!

Sadece bu kadar da değil genç girişimcilere ayrıca sigorta prim desteği de veriliyor demiştik . İlk defa sigortalı sayılacak kişilerin, tescil tarihi itibariyle 1 yıl süre ile prime esas taban kazanç sınırı üzerinden hazine tarafından ödenecek. Bu destekten yararlanmak isteyenlerde tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 29 yaşını doldurmamış olanlar ve kendi işinin başında çalışması durumunda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘ nda belirtilen gerçek kişiler olması gerekiyor. Destekten yararlanmanız için gerekli belgeler ile Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ ne başvuru yapabilirsiniz.

Bağkur Primi Ne Kadar? (2021)

Bağkur primi ödemesi yapanları 3 başlık altında ele alabiliriz. Bunlar; Çifçi, Esnaf ve isteğe bağlı bağkur primi olarak sıralanabilir. Bu seneki bağkur primi ise;

 • Çiftçi Bağkur primi: Çiftçiler bu ödemelerini düzenli ve eksiksiz yaparsa ya da geçmişe ait bir borcu yoksa %5′ lik indirim hakkı kazanabiliyor. En düşük çiftçi bağkur primi aylık 781.36 TL’ dir. Borcu olan veya düzenli ödemeyen çiftçinin ödeyeceği prim ise aylık 913.80 TL’ dir.
 • Esnaf Bağkur Primi: Esnaflar da çiiftçiler gibi %5′ lik bir indirim kazanabiliyor. Böylelikle esnafın en düşük ödeyeceği prim aylık 868.18 Türk lirası, Düzenli ödemeyen ve borcu olan esnafın ise ödeyeceği prim, 1.015, 34 Türk Lirasıdır.
 • İsteğe Bağlı Bağkur Primi: İsteğe bağlı prim ödeyenlerde ise indirim söz konusu değil. Aylık en düşük brüt asgari ücretin %32′ si en yüksek ise 7,5 katı oranında prim ödemesi yapılmaktadır. 2020 yılı için isteğe bağlı prim tutarları ise en düşük 941.76 lira, en yüksek, 7.063, 00 Lira olmuştur.

Hayallerindeki işi en güzel şekilde yaparak kazanç elde etmek isteyen genç girişimcilere, devlet, vergi ve sigorta prim teşvikiyle yardım ediyor. Eğer sizde 18 yaşını tamamlamış ve 29 yaşını bitirmemiş, kendi iş yerini açmak isteyen genç girişimci iseniz Genç girişimci bağkur desteklerinden yararlanabilirsiniz. Böylelikle hem ekonomiye katkı sağlamanın yanında aynı zamanda iş gücüne de katkı sağlayacaksınız. Kendi işini yapabilmek demek mutlu bir hayatın sırrıdır. Ayrıca kendi işinin başında olan girişimciler yetişen çağlara da örnek teşkil edecek olmak da bu işin diğer bir güzel yanıdır. Sizde artık bu desteklerden nasıl yararlanacağınızı biliyorsunuz.

Ayrıca Devletin genç girişimcilere verdiği destekler konulu makalemizi okuyarak tüm detaylarını nasıl başvurulduğunu öğrenerek buradan bilgi alarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.