Çoban Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek? Sürü Yöneticisi

20.01.2021
Çoban Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek? Sürü Yöneticisi

Koronavirüs salgını bütün dünyayı esir almış durumda. En önemli meselelerden bir tanesi olan tarım hayvancılık, orman ve gıda konularında herkesin aklında bir sürü soru var.  Tarımla ilgili çiftçilerden çok soru gelmektedir. En çok merak edilen sorular arasında çoban desteklemelerinin ne zaman yapılacağıdır.

Salgının yayılması ülkemizde hasat dönemine yaklaşan bir zamana denk gelmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek Mart ayı başından itibaren tarım ve hayvancılık destekleme ödemelerinin tarihleri teker teker açıklayarak çiftçilerin yanında yer aldı.

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği Yattı mı?

Salgın nedeniyle alınan tedbirler ile ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla bir dizi tedbir ve paket açıklanarak mağdur durumdaki vatandaşlara destek ve yardımlar yapıldı. Ülkemizin bel kemiği olan esnaflar için bankalar tarafından alınan destek paketleri kredi borçlarının, Sgk prim borçlarının ertelenmesi sağlandı. Bu dönemde salgının etkilerini azaltmak amacıyla çiftçilere yapılan desteklerde yılın ilk çeyreğinde hızlıca devreye alınıp yapılarak çiftçilerin de bu dönemde yanlarında oldukları bir kez daha gösterildi. Bu bağlamda sürü yöneticisi destekleri de verilerek desteklemelerin tarihleri açıklanmaya devam edilmektedir.

2021 Çoban Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık yapan  işletmelere sürü yöneticisi istihdamı destekleme ödemesi yapmaktadır. 2021 yılında çoban desteklerinin yapılacağı açıklanmıştır. Bu bağlamda hayvancılıkla uğraşan işletme sahibine çoban desteği kapsamında  destek ödemesi  yapılmaktadır.

Sürü Yöneticisi Desteği Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım ve hayvancılık ile uğraşan üretici ve yetiştiricilere farklı kalemlerde destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Bakanlık bu bağlamda her yıl küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan bu sektörde çalışan ve hizmet veren sürü yöneticilerine yani çobanlara destek ödemesi yapmaktadır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan işletme sahipleri de bu kapsamda mevcut hayvanlarının bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiği takdirde bu istihdam karşılığından o görevli için devletten destekleme ödemesi alabilmektedir.

Sürü yöneticisi istihdam desteği adı diğer adıyla çoban desteği verilen bu sistemde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerinin sertifikalı sürü yöneticisi (çoban) istihdam etmeleri karşılığında devlet tarafından yapılan destekleme ödemesidir.  Çoban desteğinin ne kadar yapılacağı paranın miktarları ve şartları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen miktarlarda ve tarihlerde yapılmaktadır.

Küçükbaş Çoban Desteği Şartları Nelerdir?

Hayvancılıkla uğraşan işletme sahiplerinin çoban desteğinden faydalanabilmek için gerekli bazı şartlara uyuyor olması gereklidir. Bu şartlar arasında;

 • Öncelikle işletmeye istihdam edilecek olan çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gereklidir.
 • İşletme sahiplerinin 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanının olması gerekmektedir. İstihdam edilen çobanında bu işletme içerisinde çalışıyor olması şartı aranmaktadır.
 • Ayrıca başvuru süresi içinde TÜRKVET’te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.
 • Sertifikalı sürü yöneticisinin SGK primleri, SGK tescili olan işletme üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması da ayrıca istenen şartlar arasındadır.

Çoban desteğinden faydalanmak isteyenler çiftçi tarafından bağlı bulunduğu il veya ilçe Tarım ve Hayvancılık müdürlüğüne başvurması gerekir.
Çoban desteğinde yararlanamayacak olan kişiler ise;

 • İsteğe bağlı olarak SGK prim ödemelerini yapan kişiler ile SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler ve  işletmeye alınan ama o işletme içerisinde fiili olarak çobanlık yapmayan kişiler çoban desteğinden yararlanamaz.
 • Yine Muhtarlar ile devlet memurları ve emekliler de kapsam dışındadır. Çoban destekleme ödemeleri  18 yaş üzerindeki kişiler için verildiğinden 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değildir.

100 Koyuna Çoban Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü yönetici istihdam destekleri 250 Küçükbaş ve üzeri koyun-keçi, anaç hayvan varlığına sahip işletme başına 5.000 TL. olarak ödenir. Sürü yöneticisi istihdamı desteği çobanların masraflarının karşılanması amacıyla en az 250 baş hayvan sayısına sahip işletmelere verildiğinden 100 Koyuna sahip işletmeler hayvan sayılarını 250 ve üzerine çıkarmaları halinde yani bu şarta uyum sağlama halinde 5 bin lira sürü yönetici istihdamı desteği alabilecektir.

Çoban Desteği Ne Kadar?

Tarım Bakanlığı tarafından 2021 yılında verilecek olan 250 (iki yüz elli ve üzeri) küçükbaş yani koyun-keçi, anaç hayvan varlığına sahip işletme başına 5.000 TL. hibe ödemesi 12 aylık süre zarfı için ödenmektedir. Sürü yöneticisi başvurusunda bulunan işletme sahiplerinin durumları HBS Hayvancılık bilgi sistemi üzerinden kontrol edildikten sonra şartlara uyum sağlamaları halinde verilir.

Çoban İstihdam Desteği 2021

Çoban Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği müracaatları Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği uygulamaya konulduğu tarihten itibaren başlayarak  işletmelerin bağlı oldukları İl, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Çoban İstihdam Desteği Dilekçesi

Başvurularda dilekçe ile birlikte ekl belgelerin ibraz edilmesi gerekir Ekli belgeler ise;

 • En az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığını gösteren KKKS’den alınmış güncel kulak numarası listesi
 • İşletme Sahibinin Kimlik belgesi
 • Taahhütname
 • Çobanın yani sürü yöneticisine ait sertifikası ve fotokopisi
 • Sürü Yöneticisi çalıştıran işletmeler için İş Sözleşmesi
 • SGK Hizmet Döküm Belgesi
 • Başvuruya ait döner sermaye makbuz ekli belgeler ile birlikte yapılması gereklidir.

Tarım Müdürlüklerine yapılan başvuru tarihini izleyen 15 iş günü içinde sürü ve sürü yöneticisi tespiti, sürünün bulunduğu yerde yapılacaktır.

Çoban İstihdam Desteği 2021 Başvuru

Sürü istihdam destekleri işletmelerin bağlı oldukları Tarım İl müdürlüklerinin şartlarına göre verildiğinden bazı müdürlüklerin şartları da farklılık göstermektedir. Bazı müdürlükler 100 baş hayvan isterken bazıları 300 baş hayvan olması şartı koymuşlardır.

Tarım Müdürlüklerinin başvuru şartları ise şu şekildedir;

Müracaatlar; işletme sahibi ya da  köy, mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il, ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Çobanın ve işletme sahibinin Kimlik belgesi
 • İşe alınacak olan çobana ait Sürü yöneticisi sertifikası,
 • Sürü yönetici istihdamı desteğinden yararlandırılacak olan çoban eğer işletmede istihdam ediliyor ise iş sözleşmesinin örneği,
 • Eğer çoban işletme sahipleri tarafından köy, mahalle sürülerini otlatıyorsa hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname,
 • Eğer sürü yöneticisi hayvan işletme sahibi ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi gibi evraklar istenir.
 • Çobana ait SGK primlerinin yatırıldığına dair SGK il, ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-devletten alınan kare kodlu sigortalılık hizmet döküm belgesi de istenen belgeler arasında yer alır.

Sürü Yönetici Belgesi Nasıl Alınır?

Sertifikalı çoban desteğinden yararlanabilmek için işe alınan çobanın sertifikasının olması gereklidir. Çoban sertifikaları ise Halk Eğitim merkezleri tarafından açılan kurslarda verilmektedir. Emekli olmayan, 18 yaşından büyük, sigortalı çalışamayan, okuma yazması olup en az ilkokul mezunu olan, SGK ya alınma niteliklerine sahip, olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden anlayan ve bu işi yapan adaylar sertifika alarak sürü yöneticisi olabilirler.

Sürü Yönetimi Kursu 2021

Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslara başvuru yapıp, katılım göstererek sertifika sahibi olabilirsiniz. 2020-2021 yılı itibariyle farklı illerdeki 69 ilde 279 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halka hizmet vermek amacıyla açılmıştır. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Sürü Yönetimi Elemanı kursunun açılabilmesi için en az 12 kişilik kursiyer sayısına ulaşması gerekmektedir. Talep olduğu veya hoca temin edildiği takdirde diğer kurslarda açılabilir.

Sürü Yönetici Belgesi Nasıl Alınır?

Sürü yöneticisi belgesi almak isteyenler Halk eğitim merkezleri tarafından açılan sürü yöneticisi kurslarına katılarak belge sahibi olabilirler. Belge almak için okur- yazar olanlar ve 13 yaşını tamamlamış olanlar açılan kurs programına katılabilirler. Kurslara katılan kişilere şu eğitimler verilir

  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
  •  Sürünün sevk ve idaresini sağlaması,
  • Sürüyü besin varlığına göre beslemesi,
 •  Dönemlere göre bakım işlerini yapması,
 • Hayvan sağlığını koruması amaçlanmaktadır.

Küçükbaş Hayvan Desteği 2021

2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan çiftçilere, üreticilere işletme sahiplerine verilen destekler ve ödemeleri için tıklayınız.

Anaç koyun keçi desteği, çoban desteği gibi küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlara destekler verilmeye devam etmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.