Bir İşçinin İşverene Maliyeti 2021

Bir İşçinin İşverene Maliyeti 2021

Asgari ücret 2021 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31 Aralık 2021 sonuna kadar geçerli olacak şekilde yeniden güncellendi. Asgari ücrete yapılan zamlar ile birlikte işçinin işverene maliyeti de oldukça arttı. Yeni iş kurmayı düşünenler ve işçilerin maliyetlerini hesaplamak isteyen işverenler tarafından merak edilen işçinin işverene maliyeti nasıl hesaplanır tüm soruların yanıtları haberimizde.

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücretin SGK işveren maliyeti hesaplaması yapmak isteyenlerin merak ettiği 2021 asgari ücret ve agi ne kadar oldu, SGK primi ve işveren payı hesaplaması nasıl yapılmaktadır asgari ücret işveren maliyeti 2021 yılında ne kadar olacak, SGK işveren payı hesaplama nasıl yapılır, 2021 asgari ücret SSK primi ne kadar oldu? 3.000 TL maaş alan kişinin sigorta Primi ne kadar yatırılır? SSK prim hesaplama tablosu üzerinden 30 günlük sigorta primi ne kadar yatırılır v.b gibi konular hakkında bilgilere yer verdiğimiz haberimizden tüm asgari ücret SGK primi ve ücret tahakkuku muhasebe kaydı hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.

Öncelikle 2021 asgari ücret ve Agi miktarlarını hesapladıktan sonra SGK işveren maliyeti hesaplama ve vergi paylarının hesaplamasına geçebiliriz.

2021 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında yeniden  belirlenen asgari ücret hesaplaması şu şekilde oldu;

2021 Asgari Net Ücret Hesaplama
Brüt Ücret 3.577,50
SGK Primi İşçi Hissesi 500,85
İSP İşçi Hissesi 35,78
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88
Gelir Vergisi 456,13
Asgari Geçim İndirimi 268,31
Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 187,82
Damga Vergisi 27,15
Toplam Kesinti 1.019,91
Net Ücret 2.825,90

Asgari Geçim İndirimi Agi 2021

Asgari geçim indirimi olarak bilinen ve hesaplamalarda kişinin işçinin, evli , bekar, çocuksuz ya da çocuk sayısına göre ve sadece kendisi üzerinden yatırılan miktar ayrı ayrı olarak hesaplanmakta ve net asgari ücrete ilave edilerek ödenmektedir. Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL. oldu.

Agi hesaplaması yapılırken;

 • Çalışanın kendisi için yüzde 50
 • Sigortalı olmayan ve bir işte çalışmayan eşi için yüzde 10
 • İlk iki çocuk için yüzde 7.5
 • Aileye katılan üçüncü çocuk için yüzde 10
 • Sahip olunan dördüncü ve diğer çocuklar için yüzde 5 oranları dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. İndirim oranları üzerinden gelir miktarı 12’ye bölündüğünde aylık AGİ bulunur.

Bu tutarlar evli işçilerin çocuk sayısına ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki oranlara göre 2020 yılında Agi miktarları aşağıdaki gibidir.

 • İşçi, bekar ve çocuksuz ise ve sadece kendisi dikkate alınarak agi miktarı 268,31 TL. (en düşük) üzerinden ödenir.
 • Evli eşi çalışmayan işçiye: 321,97 TL.
 • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu işçiye : 362,22 TL.
 • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL.
 • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL.
 • Evli eşi çalışan işçiye: 268,31 TL.
 • Evli eşi çalışan 1 çocuklu işçiye: 308,55 TL.
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu işçi için: 348,80 TL.
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu işçi için: 402,47 TL.
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL.
 • Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL. (En yüksek)

2021 yılında verilen Devlet işyeri açma hibeleri alarak sizde düşük maliyetler ile iş sahibi olabilirsiniz.

Bir İşçinin İşverene Maliyeti 2021 Yılında Ne Kadar Oldu?

Asgari ücret net: 2.825,90 TL olursa bir işçinin işverene maliyeti ne kadar olur soruları da sıklıkla araştırılmaktadır.

İşçinin işverene maliyetinin hesaplanmasında baz alınan tutarlar : Asgari ücret+ SGK primi+ işveren işsizlik sigortası primi = İşverene Toplam Maliyet olarak bulunmaktadır. Buna göre 2021 yılında asgari ücretin işveren maliyeti 3.577,50 + 456,17+ 58,86= 3.458,03 TL. olacaktır.

Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti hesaplamasını detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 2020

Asgari ücret üzerinden, işveren tarafından Yüzde 20,5 oranında sigorta primi, yüzde 2 oranında işsizlik sigortası primi ödenmektedir. Primleri düzenli olarak ödeyen işverenler 5 puanlık indirimden yararlanarak primi işveren payını yüzde % 15,5 oranında ödeme hakkı kazanabilirler. SGK işveren payı hesaplama ve asgari ücret SGK primi 2020 yılında ne kadar oldu tablo üzerinden görülebilir. DETAYLAR

2021 yılında agi ile birlikte asgari ücretin neti 2825,90 TL. brüt asgari ücret ise 3577,50 TL. (günlük 119,25 TL)olarak güncellenmiştir. Asgari ücrete tabi bir işçinin SGK prim ve Agi dahil işverene olan aylık maliyetinin hesaplanması tablodaki gibidir.

İşverene Maliyeti TL/ Ay

Asgari Ücret 3577,50
SGK Primi 733,39
İşveren İşsizlik Sigortası Primi 71,55
İşverene Toplam Maliyet 4.382,44 TL

Asgari ücretin net hesabın ve işverene maliyetini görmek için tıklayınız.

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ve Maliyet İçindeki Vergilerin Payı Hesaplaması

2021 yılında Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplaması ise;

2021 yılında geçerli olan asgari ücret tutarına göre, 2021 yılı için SGK işveren maliyeti hesaplama ve SGK işveren payı hesaplaması yapacak olursak; asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı şu şekilde olacaktır;

1 Ocak – 31 Aralık 2021 Aylık (TL)
Brüt Ücret 3577,50
SSK Primi İşçi Payı 500,85
İşsizlik Sigortasi Primi İşçi Payi (% 1) 35,78
Gelir Vergisi Stopaj Matrahı 3.040,88
Hesaplanan Gelir Vergisi 456,13
Asgari Geçim İndirimi AGİ 268,31
Ödenecek Gelir Vergisi 154,50
Damga Vergisi (% 0,759) 27,15
Toplam Kesinti 751,60
Toplam Prim Tutarı (İşçi Payi) 441,45
Net Ücret 2.825,90
Ssk Primi İşveren Hissesi (% 15,5) 554,51
İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi (%2) 71,55
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 4.203,56
Toplam Vergi Tutarı 214,97
Toplam Prim Tutarı 1.162,69
Toplam Vergi + Prim Yükü 1.377,66
Toplam Yük İçindeki Vergi Payı % 5,11
Toplam Yük İçindeki Vergi Ve Prim Payı %32,77

Detaylar.

30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

2021 yılında işçilerin tavan ve taban ücretleri de değişti. 2021  yılında geçerli olacak şekilde  SGK taban ücreti yani alt sınır 3.577,50 TL’dir. SGK tavan ücreti yani üst sınır ise taban ücretin 7,5 katı yani 26.831,40 TL olmuştur. Sigorta primine esas kazancın üst sınırı hesaplanırken alt sınırın 7,5 katı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Buna göre 3577,50 *7,5:26,831,40 TL olarak hesaplanacaktır. SGK işveren prim oranlarının ayrıntıları burada.

Aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2021 yılı için 456,13 lira ile sınırlıdır.

2021 Yılında SSK Primi Ne Kadar Ödeniyor?

Buna göre Asgari ücret üzerinden SGK tavan ve taban ücretleri arasındaki değişim şu şekilde oldu.

30 Günlük Taban Tutar = 3.577,50 TL. Günlük 119,25 TL.
30 Günlük Tavan Tutar =  26.831,40 TL. Günlük 894,38 TL.
 • 2021 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 3577,50 TL,
 • 2021 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 26,831,40 TL,
 • 2021 yılı en düşük günlük brüt kazanç 119,25 TL,
 • 2021 yılı en yüksek günlük brüt kazanç 894,38 TL’dir.

01/01/2021-31/12/2021

SGK açısından özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı istisna tutar 1.073,25 TL

2021 SGK primi yukarıdaki gibidir. Diğer isteğe bağlı, tarım işçileri ve çiftçi ve Bağkur lu esnafların prim tutarları ise;

İsteğe Bağlı (Ev kadınlarının prim miktarları) 847,58 TL.
SSK Tarım 2925’e göre prim miktarı 478,24 TL.
EK5 tarım sigortası primi 913,80 TL.
Çiftçi 2926’ya göre teşvikli prim 781 TL.
Esnaf 1479’a Teşvikli prim 927 TL.

Bağkur 4/b Sigorta primi: 2021 yılı için aylık 1234,25 TL. olmuştur. İndirimli olarak; 1055,36  TL. ödenebilecektir.

2021 İşverene Asgari Ücret Desteği Ne Kadar?

Asgari ücret desteği; işveren üzerindeki yükü azaltmak maksadıyla Devlet tarafından işverenlere sağlanan kanuni destektir. Sigortalı çalıştıran işyerleri için 2021 yılı asgari ücret desteği 178 TL’dir.

Nakdi Ücret Desteği 2021

Koronavirüs salgını sürecinde işverenlerin işçileri ücretsiz izne çıkarmaları ve işsiz kalmaları durumunda İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından işçilere nakdi ücret desteği verilecektir. Bu süreçte işsiz kalanlara ödenecek olan nakdi ücret desteğinin miktarı 47 Türk Lirası’ dır. Nakdi ücret desteği hesaplaması ise; Belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutardır. Merak edilen tüm detayları buradan görüntüleyebilirsiniz.

Asgari Ücret Tahakkuku Muhasebe Kaydı

En düşük tutar olan tavan ücret Tahakkuku Muhasebe Kaydı hesaplaması işe şu şekilde olacaktır.

X A.Ş Ocak 2021 Ücret Bordrosu 

Çalışan Normal Kazanç İşs. Sig İşci Payı S.G.K. Primi işçi Pay GV Matrahı Gelir Vergisi Asgari Geçim indirimi AGİ Sonrası Gelir Vergisi Damga Vergisi Ödenecek Net Ücret
Ali Bey 3.577,50 TL. 35,78 500,85 3.040,88 456,13 268,31 154,50 27,15 2.825,90 

Sgk Prim Ödeme Nasıl Yapılır?

İşverenler sigorta  prim bildirgelerine www.sgk.gov.tr üzerinden  internet ortamında e-bildirgeden her ayın işlemleri takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi zorunludur. İşverenler işçilerin sigorta prim borçlarını doğrudan banka veznelerinden yapabileceği gibi İnternet Bankacılığı ve e- Devlet üzerinden kredi kartı ile yapabileceklerdir. Bu ödeme işlemlerinden sonra işveren adına elektronik ortamda bir tahakkuk fişi üretilir ve ay sonuna kadar ödeme yapmaları sağlanır. Bildirimler tamamlandıktan sonra SGK’nın sitesi tarafından aşağıdaki gibi barkodlu bir tahakkuk fişi üretilir ve fiş üzerinden SGK kurumuna işveren tarafından Aylık sigorta primleri ve Hizmet Belgeleri tahakkuk fişi ile bildiri yapılmaktadır.  Bu tahakkuk fişi ile bankalardan , internet bankacılığından ve e-devlet  üzerinden kredi kartı ile aylık prim ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

E-devlet SGK Prim Borcu Ödemeleri 2021

E-devlet prim ödeme: SGK Kart ile Prim Ödeme Uygulaması için tıklayınız. TC kimlik numarası geçerli şifre ile giriş yaparak diğer uygulamalar menüsünden SGK kart ile prim ödeme uygulamasından kredi kartı ile prim borçları ödenebilir.

SGK Üzerinden Prim Borcu Ödeme

SGK Kart ile prim ödeme: SGK üzerinden prim ödeme için tıklayınız.

SGK Ödemelerini Hangi Bankalardan Yapabilirim?

Bankalar üzerinden SGK prim ödemeleri ise;

 • İşbank sgk prim ve şahış ödemeleri için tıklayınız.
 • Ziraat bankası sgk prim ödemesi buradan yapılabilir.
 • Vakıfbank Sgk Ödemeleri buradan..
 • Akbank Sgk prim ödemeleri için tıklayınız.
 • Türkiye Finans SGK ödemeleri buradan yapılabilir.

Asgari Ücretin Altında Maaş Ödenirse Ne Olur?

2021 yılında İş Kanuna göre kanun kapsamında belirlenen taban ücret üzerinden asgari ücretin altında maaş ödemesi yapan işverenlere işçi başına her ay 289 TL idari para cezası uygulanacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.