Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 2021 (Manda Dahil)

19.01.2021
Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 2021 (Manda Dahil)

Yurdun kırsal kesimlerinde büyükbaş hayvancılık ile geçimini sağlayan veya hayvancılık sektörüne daha yeni başlayacak olan kişiler için finansman desteği Ziraat Bankası’ndan geldi. Devlet tarafından her yıl olduğu gibi Sığır Yetiştiriciliği destekleme ödemeleri  eksiklik yaşayanlara devlet tarafından Sığır Yetiştiriciliği desteği veriliyor. Devlet ve Ziraat Bankası işbirliği sağlanan bu desteğe manda da dahil edildiği Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmış idi. Devlet tarafından birçok alanda sağlanan desteklemelerden; damızlık düve yetiştiriciliği, arıcılık, buzağı yetiştiriciliği, sütçü kombine sığır yetiştiriciliği için ve küçükbaş-büyükbaş hayvancılığı gibi finansman desteklerine Erkek sığır Yetiştiriciliği Desteklemesi de (manda dahil) üreticiler ile buluştu.

Sığır Yetiştiriciliği Desteği 2021

Sığır Yetiştiriciliği desteklemeleri için başvurular ve ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre olup yine Bakanlık tarafından değerlendirmeler devlethaber.net sonucu verilen tarihler aralığında gerçekleşmektedir. Desteklemelere yapılacak olan ödemeler T.C kimlik numarasının son hanesi esasa alınarak hayvancılık ile uğraşan kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına tahsis edilecektir.

Erkek Sığır Besicilik Desteklemesi Şartları

Sığır Yetiştiriciliği destek ödemesinden yararlanacak kişinin sahip olduğu hayvanların her birinin yurt için doğmuş olması, küpelenmiş olması ve Hayvan Kayıt Sistemi HBS’de güncel kayıtları olması gerekmektedir. Sığır Yetiştiriciliği destek ödemesi almak için işletme sahibinin hayvanlarının karkas ağırlıklarına önem verilmedir.

Belirlenen karkas oranı 12 yaşından büyük en az 200 kilogram karkas devlethaber.net ağırlığı olması gerekirken yayımlanan tebliğ sonrası kesilen hayvanlar için ise en az;

 • Etli ırk ve melezleri için 320 kilogram,
 • Kombine ırk melezleri için 300 kilogram,
 • sütçü ırk melezleri için 280 kilogram,
 • Yerli ırk 220 kilogram ve Manda için 200 olarak belirlenmiştir.

Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bir yıl içerisinde kestirilen 6 baş hayvanın destekleme ödemesi için birliğe üye olmalı ya da il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir. Destekleme ödemesi almak için vatandaşın o yıl içerisinde 6 başı kesimhanelerde kestirmiş olması gerekmektedir. “Kesim ücreti faturası/alındı makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesi ve HBS’den alınmış il/ilçe müdürlüğü onaylı kesim raporu ile belgelenmelidir.”

Sığır Yetiştiriciliği destek ödemesinden yararlanacak kişi en fazla 200 baş sığır için destekten yararlanabilmektedir. Yetiştiricinin kesim için yaptırdığı tüm işlemler KES’te kaydı olmalıdır. Mecburiyetten Bakanlıkça kesimi yapılan sığırların imha edilmesi durumunda Sığır Yetiştiriciliği destek ödemesi yapılmaz.

Sığır Yetiştiriciliği Destek Ödemeleri İçin Gereken Evraklar

T.C Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğe göre Sığır Yetiştiriciliği destek ödemeleri için detaylı bilgilerden konu gereğince bahsedilmiş olup başvuru için gerekli evraklarda sırasıyla aşağıda verilmiştir. Belirtmekte fayda var besilik sığır destek ödemeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin bulunduğu yerdeki birlik veya İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine müracaat ederek gerçekleşmektedir.

 • Destek ödemesinden yararlanacak kişinin T.C Kimlik Kartı,
 • Destek ödemesinden yararlanacak kişiye ait başvuru formu,
 • KES tarafından kesim ücreti ve alım satımı ile ilgili gereken belgeler,
 • Sığır Yetiştiriciliği için resmi veteriner hekimi onaylı kesim cetveli,
 • Hayvan Bilgi Sistemi HBS’ye güncel kayıtlı olan ve kesilmiş olan hayvana ait gerekli belgeleri başvuru esnasında bulundurmalıdır.
 • Kasaplar federasyonu kesim ve karkas standartı için tıklayınız.

Sığır Yetiştiriciliği Destek Ödemesi Başvuru Süreci

 1. İcmal-1 tablosu düzenlenerek İl/ilçe müdürlükleri tarafından KES verileri üzerinden gerekli kontroller ile desteklenme süreci başlar.
 2. İcmal-1 listeleri, Hayvan Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen çalışma takvimi süresince (5-15 gün) askıya çıkarılır.
 3. İcmal-1’ler için askı süresinde itiraz il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilir o sürede gerekli incelemeler başlatılır ve sonuçlanır. Ancak askı için belirlenen süre zarfında itiraz talebi olmaması halinde icmal-1 için verilen bilgiler kesin olmakla beraber doğru kabul edilir. Askı süresinin bitiminden sonra yapılacak herhangi bir itirazın artık bir işlevi olmayacaktır.
 4. İcmal-2’lerin ilçe müdürlüklerince düzenleme işlemleri gerçekleşerek onay işlemi sonra il müdürlüklerine gönderilir.
 5. İcmal-2’lerin ilçe müdürlükleri tarafından onaylanma işlemi sonrası il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek icmal-3 listesi olarak Hayvan Genel Müdürlüğü HAYGEM’e gönderilir.

Sığır Yetiştiriciliği Desteklemesi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

HAYGEM tarafından gerçekleşen il sorumlularına şifre verilmesi ile KES veri giriş-kontrol yapılacak olup Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince de veri giriş-kontrol yetkisi verilen birlik sorumlularının şifre işlemleri yapılır. HAYGEM’den alınacak onay ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği Merkez Birliği üyelerine KES’e veri giriş-kontrol yetkisi verebilir. Hayvan Genel Müdürlüğü dilediğinde bu yetkiyi ortadan kaldırabilir. Sığır Yetiştiriciliği destek ödemeleri için hayvan kesimlerinin kesimhanede olma şartı ile kesim cetveli kesimhanenin yeri ve adı, resmi veteriner hekim tarafından onaylı belge, destek ödemesine tabii olacak hayvanların karkas ağırlıkları (asgari 200 kg) ve diğer üreticiye yönelik bilgiler tamamıyla birbirine uyumlu yasal olmalıdır. Hayvan alış satış işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde satışa ait bilgilerin onaylanması e-fatura üzerinden yapılabilmektedir. Destekleme ödeneği almak isteyen kişilerin gerekli başvuru süreçlerini tamamlaması halinde ilgili evraklar yetiştirici birliğe iade edilir ve bu aşamada il ve ilçe müdürlüklerince gerçekleşir. Sığır Yetiştiriciliği Destekleme ödemelerinin ne zaman olacağına ilişkin cevabı Hayvan Genel Müdürlüğü tarafından tarihler ile belirtilir.

2021 Yılı Diğer Hayvancılık Desteklemeleri

  • 4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak desteği 81 il kapsamında 370 TL olarak belirlenmiştir.
  • Yetiştiricilik bölgesi öncelikli illere (30 il) ilave 200 TL olarak belirlenmiştir.
  • Soy kütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 600 TL olarak belirlenmiştir.
  • Soy kütüğüne kayıtlı manda desteklemesi ise 400 TL olarak belirlenmiştir.
  • Soy kütüğüne kayıtlı malak desteği  400 TL olarak belirlenmiştir.
  • Döl Kontrolü (ilave) 50 TL olarak belirlenmiştir.
 • Tiftik desteklemesi hayvan başına 30 TL olarak belirlenmiştir.
 • Oğlak tiftiğe ise kilogram başına 30 TL olarak belirlenmiştir.
 • Anamal tiftik kilogramı 28 TL olmakla beraber tali tiftiğin kilogram fiyatı 20 TL
 • Anaç Manda destek ödemesi hayvan başına 250 TL olarak belirlenmiştir.
 • Malak Desteği 150 TL olarak belirlenmiştir.
 • Koyun-Keçi desteklemesi hayvan başına 25 TL olarak belirlenmiştir.
 • Sürü yöneticisi desteği  5.000 TL

Besilik Sığır Fiyatları 2021

 • Simental Sığırı ortalama 3.000 TL ile 6.500 TL arası olmakla birlikte sığırın canlı ağırlığı;
  inekler 600 – 650 kg. Erkek simental boğalar 700 – 900 kg. arasıdır. Simental dana günlük canlı ağırlık artışı ortalama olarak, 1100 – 1450 gr civarındadır. Et verimi % 60 tır.
 • Kara Sığır ortalama 6.500 TL olmakla birlikte canlı ağırlık ise 200-300 kg arasında değişmektedir. Bu ırkın süt verimi için elde edilen değerler köy koşullarında 400-500 kilograma ulaşabilmektedir. Canlı ağırlık artışı: günlük 600-700 gramdır.
 • Boz Irk Kırması Sığır ortalama 6250 TL olarak fiyatlandırılmaktadır. Boz ırk kırması sığırı canlı ağırlığı erkekte 470 kg, dişide  375 kg olarak belirlenmiştir. Süt verimi ise Süt  1.095 – 2.965 Litre arası değişmektedir.
 • Monfoton Sığırı ortalama 9.000 TL olarak belirlenmiştir. Canlı ağırlığı 600-700 kg arasında değişmektedir. Canlı ağırlığı gün başına 1200 – 1300 gram ve süt verimi 6000 litrenin üzerindedir.
 • Et Süt Kurumu Büyükbaş Hayvan Alım Fiyatları
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.