Adalet Bakanlığı 400 İdare Memuru Öğrencisi Alıyor!

Adalet Bakanlığı 400 İdare Memuru Öğrencisi Alıyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı! Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığını ve başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular 25 Kasım tarihi saat 23:59′ a kadar alınacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımları Başlıyor!

Resmi Gazete’ de yayımlanan ilanda 7 farklı kadroda istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Yayımlanan duyuruda ise Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 144 psikolog, 100 pedagog, 1 şehir plancısı, 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından mülakat ve sözlü sınav ile 9-5 ‘inci dereceli kadrolara 300’ü erkek, 100’ü kadın olmak üzere (kadın ve erkek hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları) 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Yeri ve Tarihleri

27.11.2020 tarihinde başlayarak 11.12.2020 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almak,
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi suçlardan mahkum olmamak,
 • Yapılacak olan sınavın son başvuru tarihi itibari ile erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş olmak,
 • 11.12.2020 tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş, KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olması ve 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, kekemelik ve benzeri engel bulunmadığını ve Devlet Hastanesinden alacakları sağlık raporu ile belgelemek,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak,
 • Psikolog: Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
 • Pedagog: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinden mezun olmak,
 • Sosyal Çalışmacı: Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Mimar: mimarlık lisans bölümü mezunu olmak,
 • Şehir Plancısı: Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak,
 • Diyetisyen: Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak,
 • İstatistikçi: İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler ve İşlemler

 • Başvuru formunu inceleyebilirsiniz.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı yada noter onaylı sureti, e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi,
 • 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi veya fotokopisi.

Evrakları ile başvuru sağlayabilirsiniz. Adaylar 27.11.2020 ile 11.12.2020 tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, büro ve şefliklerine başvurularını bizzat yapılacak olup başvuru esnasında başvuru formu ile beraber evraklar ile teslim edilecektir.

Sözlü ve Mülakat Sınavı

Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS Lisans sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarıda puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlık tarafından belirlenen (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağırılacaktır.

Sözlü Sınav ve Mülakata Katılacak Adaylardan İstenen Belgeler

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi fotokopisi,
 •  Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair yazılı ve imzalı beyan ve formu,
 • Öğrenim durumunu gösteren noter onaylı belge örneği,
 • KPSS Lisans sınavı 2020 puan türünü gösteren sınav sonuç belgesinin çıktısı,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,
 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Kamu kurumlarında 657 sayılı  Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
 • Sınav başvuru tarihi itibari ile güncel askerlik durum belgesi,
 • Sağlık raporu,
 • Sözlü ve mülakat sınavına girecek adayların isimleri ile adaylardan yukarı belirtilen belgelerin istenileceği tarihte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden ilan edilecektir.

Sözlü Sınav ve Mülakat

 • Sözlü sınavda; Kişinin atanacağı kadronun gerektiği mesleki bilgi 40,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,
 • Genel Kültür 40 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilir. 
 • Mülakat sınavında; İlgili kişinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği ise 50 puandan 100 puan olarak değerlendirilecektir. Bir kişinin başarılı sayılması için en az 70 puan alması gerekir.

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik olarak ortalamasına göre belirlenir ve sınavın bitiminden sonra resmi siteden ilan edilir. Nihai başarı listesinde puanları eşit olanların; sırası ile merkezi sınav puanı, sözlü ve mülakat sınav puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. Sınavı kazanan adayların öğrenciliğe kabulde istenecek belgeler ile beraber tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlık tarafından belirlenecek olan eğitim merkezlerine bizzat başvurmaları gerekir.

Sınavı Kazanan Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı olmadığını kanıtlayan Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu,
 • Süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süre içerisinde teslim etmeyen adayların sıralamaya göre başarılı adayların arasında eğitim başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitim başladığı tarihten itibaren mazeretlere bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.
 • Eğitime başladıkları tarihte güvenlik soruşturması ve sağlık raporu işlemleri tamamlanmış olan öğrenciler için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu olan kişilere kesin kayıt yapılacaktır. Olumsuz sonuç alan öğrencilerin ise ilişkisi kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.